Ansøgning afventer yderligere handling

På denne side:


Oversigt

Afslag i henhold til §221(g) i Immigrations- og nationalitetsloven INA (Immigration and Nationality Act) betyder, at væsentlige oplysninger mangler i en ansøgning, eller at en ansøgning er blevet placeret på administrativt hold. Den konsulære embedsmand, som interviewer dig, vil fortælle dig ved afslutningen af dit interview, om behandlingen af din sag vil blive afvist i henhold til §221(g), indtil yderligere oplysninger indhentes. Embedsmanden vil enten fortælle dig, at sagen skal gennem yderligere administrativ behandling, eller vil bede dig om at indsende flere oplysninger.

Hvis der kræves yderligere oplysninger, vil embedsmanden fortælle dig, hvor disse oplysninger skal sendes hen. Som en del af denne proces vil du få et brev og du vil få 12 måneder fra datoen for din ansøgning til at fremsende de ønskede dokumenter uden at skulle betale et nyt visumansøgningsgebyr. Efter et år bliver en ansøgning, der er afvist i henhold til §221(g) afsluttet i henhold til §203(e) i INA.

Hvis den amerikanske ambassade eller konsulatet har bedt dig om yderligere oplysninger eller dokumentation, skal du aflevere disse dokumenter på et Post Danmark dokumenthåndteringskontor. Denne hjemmeside forklarer, hvordan du indsender dine dokumenter til den amerikanske ambassade eller konsulatet.

Andre oplysninger

Nogle visumansøgninger kræver yderligere administrativ behandling, hvilket vil tage ekstra tid efter visuminterviewet med den konsulære embedsmand. Du vil blive underrettet om dette i løbet af dit interview.  Når yderligere administrativ behandling er påkrævet, vil behandlingstidens længde variere afhængigt af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. Du bliver mindet om at ansøge om dit visum i god tid inden din forventede rejsedato.

Bemærk: Før du spørger om dit visums status, skal du eller din repræsentant vente mindst 60 dage fra datoen for dit interview eller indgivelsen af supplerende dokumenter. Vær venligst tålmodig.

Du kan altid kontrollere din ansøgningsstatus her hjemmeside..