Privatlivspolitik

På denne side:

Vigtige oplysninger om brug af denne hjemmeside

Behandlingen af dine private oplysninger er meget vigtigt for os. Derfor har vi udviklet denne politik til dig, så du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, videregiver og gør brug af personlige oplysninger. Følgende beskriver vores privatlivspolitik.

 • Før eller på tidspunktet hvor personlige oplysninger indsamles, vil vi identificere de formål, hvortil oplysningerne skal indsamles.
 • Vi vil udelukkende indsamle og bruge personlige oplysninger til de formål, der er specificeret af os og til andre kompatible formål, medmindre vi indhenter samtykke fra den pågældende person eller bliver det pålagt af juridiske årsager.
 • Vi vil kun opbevare personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af disse formål.
 • Vi vil indsamle personlige oplysninger på lovlig og rimelig måde, og, hvor det er relevant, med den pågældende persons viden eller samtykke.
 • Personoplysninger skal være relevante til de formål, hvortil de skal anvendes, og de skal være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede til de nødvendige formål.
 • Vi vil beskytte personlige oplysninger med rimelige sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller tyveri, samt uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, anvendelse eller ændringer.
 • Vi vil gøre det let for kunderne at få oplysninger om vores politik og praksis i forbindelse med forvaltningen af personlige oplysninger.

Vi er forpligtet til at gennemføre vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre, at fortroligheden af personlige oplysninger forbliver beskyttet og opretholdes.


Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Ansøgningsproces til ikke-immigrantvisum.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.


Supplerende dokumentation

Ud over disse elementer, skal du fremvise et interviewaftalebrev, der bekræfter, at du har booket et interview via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering. Hvis fortrolighed bliver et problem, bør ansøgeren medbringe dokumenterne til den amerikanske ambassade eller konsulatet i en forseglet kuvert. Den amerikanske ambassade eller konsulatet vil ikke gøre disse oplysninger tilgængelige for andre, og vil respektere fortroligheden ved oplysningerne.

Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Hvis det er første gang, du ansøger om et visum, kan du spare tid ved at medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Beviser, der klarlægger dine arbejdskvalifikationer, herunder alle eksamensbeviser fra universitet.
 • Originale breve fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, der beskriver din stilling og projekter, du har arbejdet med, og hvor længe du har arbejdet hos din arbejdsgiver
 • Angiv hvis du i øjeblikket arbejder på og har H-1B-status, og medbring dine lønsedler for indeværende kalenderår, og dine selvangivelser (IRS-blanketter 1040 og W-2) for alle de år, hvor du har været ansat i USA. Du bør medbringe:
  • lønsedler fra din nuværende eller seneste arbejdsgiver
  • navne og nuværende telefonnumre på ledere i personaleafdelingen hos din nuværende og tidligere arbejdsgivere
  • dit CV

Pårørende

Dine pårørende bør medbringe alle nødvendige dokumenter til ethvert ikke-immigrantvisum, samt:

 • En original vielsesattest - (for din ægtefælle) og/eller fødselsattest (for ugifte børn under 21), hvis relevant
 • Et brev fra arbejdsgiveren, der bekræfter fortsat beskæftigelse
 • Hvis din ægtefælle i øjeblikket arbejder i USA på et H1-visum, skal vedkommende medbringe alle lønsedler for indeværende kalenderår og selvangivelser (IRS-blanketterne 1040 og W-2s) for alle de år, hvor han eller hun har været ansat i USA på et H-1B-visum.

Mere information

For mere information om visum af typen H, L, O, P og Q henvises til statsdepartementets Temporary Workers hjemmeside.