Diplomater og embedsmænd

På denne side:


Oversigt

Visum af typerne A-1, A-2 og G-1 til G-4 samt NATO-1 til NATO-6 kan udstedes til diplomater og andre regeringsansatte, hvis de foretager en official rejse til USA. Generelt afhænger den visumtype, som en diplomat eller anden embedsmand skal bruge, af deres formål med rejsen til USA. Der er meget specifikke krav, som skal opfyldes af ansøgere med henblik på at kvalificere sig til A-, G- eller NATO-visum i henhold til den amerikanske udlændingelovgivning.

Ansøgninger om visa af typen A-1, A-2 og G-1 til G-4 for danske statsborgere skal indsendes til den amerikanske ambassades konsulatkontor via det danske udenrigsministerium. Tredjelandsstatsborgeres ansøgninger om visa af typen A-1 og A-2 kan sendes med kurér til den amerikanske ambassades konsulatafdeling fra godkendte, diplomatiske delegationer i Danmark. Et diplomatisk notat, eller for internationale organisationer et officielt brev, der anmoder om udstedelse af et G-visum skal medfølge alle visumansøgninger til visum af typen A-1, A-2, og G-1 til G-4. Visumansøgninger til visum af typen NATO-1 til NATO-6 skal ledsages af en NATO rejseordre og et officielt brev, der anmoder om udstedelse af et NATO-visum.

Ansøgninger om visum af typen A-1, A-2 og G-1 til G-4 kan sendes med kurér direkte til den amerikanske ambassade eller konsulatet fra udenrigsministeriet eller en kvalificeret, international organisation. Undlad at betale et MRV-visumansøgningsgebyr via denne hjemmeside, da det ikke vil blive refunderet.

Visumansøgninger om visum af typen NATO-1 til NATO-6 kan indsendes med post direkte til den amerikanske ambassade eller til konsulatet. Alle NATO-1 til NATO-6 visumansøgninger skal ledsages af en NATO rejseordre og et officielt brev, der anmoder om udstedelse af et NATO-visum.

Mere information

For yderligere informationer henviser vi til denne hjemmeside eller beder dig rådføre dig med din regering eller det agenturs administrationskontor, der er ansvarlig for visumspørgsmål.

Du kan besøge statsdepartementets hjemmeside for yderligere oplysninger om, hvem der er berettiget til diplomatisk og officielt visum og for mere specifikke oplysninger om A visas, G visas og NATO-visum.