Afgivelse af Greencard (ophævelse af permanent opholdstilladelse)

På denne side:


Oversigt

Som borger med permanent opholdstilladelse i USA, der er indehaver af et Green Card (den permanente opholdstilladelse), skal du opretholde din status for fortsat at være berettiget til at være bosiddende i USA som en borger med permanent opholdstilladelse. Du finder vejledning på USCIS’s website i, hvordan du opretholder din status som borger med permanent opholdstilladelse (LPR-status).

Hvis du har en formodning om at du ikke er i stand til at opretholde din status, fordi du bor permanent udenfor USA, eller du af andre årsager har valgt at blive udenfor USA i længere perioder af gangen, så er det måske en god ide at afgive din LPR-status og din permanente opholdstilladelse (Green Card), så du undgår komplikationer og forsinkelser ved de amerikanske indrejsesteder, når du søger om adgang til USA som ikke-immigrant.

Sådan returneres et Green Card:

Personer der bor i Danmark kan sende deres I-407 og Greencard til London USCIS Field Office ved at følge instruktionerne på denne side.

Bemærk, at hvis I-407 og medfølgende dokumenter sendes til USCIS London field office fra Danmark bedes man inkludere en selv-adresseret returkuvert, men denne behøver ikke at være frankeret. Man kan også oplyse sin e-mail adresse, og man vil så modtage en krypteret elektronisk kopi af den registrerede blanket.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du medbringer en kopi af den underskrevne I-407, næste gang du rejser til USA, så du ikke får problemer med indrejse som ikke-immigrant.

Når dit greencard er returneret

Når du underskriver I-407 og afleverer dit greencard, fortæller du formelt immigrationsmyndighederne, at det ikke længere er din intention at vende tilbage til USA som permanent bosiddende borger.

Når du opgiver din status og dit kort, opgiver du også de rettigheder og fordele, der følger med denne status. Hvis du på et senere tidspunkt vil bo, arbejde eller studere i USA, skal du ansøge om det relevante visum til det pågældende formål. Hvis du vil rejse tilbage og være fast bosiddende i USA, skal du gennem hele ansøgningsprocessen til et nyt immigrantvisum igen.

Konsulatet modtager sommetider forespørgsler på, om en person med tidligere permanent opholdstilladelse vil få problemer med at rejse ind i USA, når vedkommendes greencard er returneret. Vi kan ikke garantee dette. Det er altid immigrationsfunktionæren ved indrejsestedet, der afgør, om en rejsende til USA kan få adgang til landet (enten på baggrund af et visum eller under reglerne for Visa Waiver-programmet med en godkendt ESTA).

Vi henviser til USCIS’ hjemmeside på www.uscis.gov for yderligere oplysninger om permanent opholdstilladelse.