Afgivelse af Greencard (ophævelse af permanent opholdstilladelse)

På denne side:


Oversigt

Som borger med permanent opholdstilladelse i USA, der er indehaver af et greencard/LPR card (den permanente opholdstilladelse), skal du opretholde din status for fortsat at kunne rejse ind i USA som en borger med permanent opholdstilladelse. Du finder vejledning i, hvordan du opretholder din status som borger med permanent opholdstilladelse (LPR-status) på USCIS’s website.
Hvis du ikke er i stand til at opretholde din status, fordi du bor permanent udenfor USA – eller opholder dig udenfor USA i længere tid - så kan du vælge frivilligt at opgive din LPR-status og dit kort. Frivillig opgivelse af LPR-status og kort kan forhindre komplikationer og forsinkelser ved de amerikanske indrejsesteder, når man søger om adgang til USA med et ikke-immigrant visum.

Sådan returneres et Green Card:

Personer, der bor i Danmark, kan sende deres I-407 og greencard til USCIS Field Office i Rom, Italien ved at følge instruktionerne på denne side.

Hvis I-407 blanketten sendes med post vil man modtage et brev med en kopi af blanketten.

Kopien af den endelige I-407 fungerer som kvittering og bekræftelse på at greencard/opholdstilladelse er opgivet. En kopi af den endelige I-407 bør medtages i passet, når man rejser til USA.   

Når dit greencard er returneret

Når du underskriver og sender I-407 og afleverer dit greencard, fortæller du formelt immigrationsmyndighederne, at det ikke længere er din intention at vende tilbage til USA som permanent bosiddende borger.
Når du opgiver din status og dit kort, opgiver du også de rettigheder og fordele, der følger med denne status. Hvis du på et senere tidspunkt vil bo, arbejde eller studere i USA, skal du have udstedt det relevante visum til det pågældende formål. Hvis du vil vende tilbage og være fast bosiddende i USA, skal du have udstedt et nyt immigrantvisum.
Yderligere spørgsmål til denne proces kan rettes til USCIS Field Office i Rom, Italien.