Žádost čekající na zpracování

Na této stránce:


Přehled

Zamítnutí podle odstavce 221(g) znamená, že u žádosti chybí nezbytné informace nebo byla žádost administrativně pozdržena. Konzulární úředník, který s vámi provádí pohovor, vám na konci pohovoru sdělí, zda se vyřizování vašeho případu zamítá podle 221(g) v očekávání dalších informací. Úředník vám buď sdělí, že případ musí projít administrativním zpracováním, anebo vás požádá o předložení doplňujících informací.

Jsou-li vyžadovány další informace, sdělí vám úředník způsob předložení těchto informací. V rámci tohoto procesu obdržíte písemné potvrzení a budete mít lhůtu 12 měsíců od data vaší žádosti pro předložení požadovaných dokumentů bez nutnosti platit nový poplatek za žádost o vízum. Po jednom roce se žádost zamítnutá podle odstavce 221(g) ukončí podle odstavce 203(e).

Pokud velvyslanectví nebo konzulát USA vás požádá o další informace nebo dokumentaci, musíte tyto dokumenty předložit a zaslat  kurýrní službou Messenger, který doručí vaše dokumenty na velvyslanectví nebo konzulát USA.  Tato webová stránka vysvětluje způsob odesílání dokumentů pro doručení na americké velvyslanectví nebo konzulát.

Další informace

Některé žádosti o vízum vyžadují další administrativní zpracování, které po pohovoru s konzulárním úředníkem zabere nějaký čas navíc. O této skutečnosti se dozvíte během pohovoru. Většina administrativních úkonů proběhne do 60 dnů po pohovoru k udělení víza. Je-li vyžadováno další administrativní zpracování, bude se délka doby zpracování lišit podle okolností každého případu. Doporučujeme podat žádost o vízum včas a s dostatečným předstihem před předpokládaným termínem cesty.

Poznámka: Než vznesete dotaz na stav svého víza, musíte vy nebo váš zástupce vyčkat alespoň 60 dnů od data pohovoru nebo předložení doplňujících dokumentů podle toho, která z obou možností nastane později. Prosíme vás o trpělivost.

Stav své žádosti můžete kdykoli prohlédnout na následující webové stránce.