Žádost čekající na zpracování

Na této stránce:


Přehled

Zamítnutí podle odstavce 221(g) znamená, že u žádosti chybí nezbytné informace nebo byla žádost administrativně pozdržena. Konzulární úředník, který s vámi provádí pohovor, vám na konci pohovoru sdělí, zda se vyřizování vašeho případu pozastavuje podle 221(g) v očekávání dalších informací. Úředník vám buď sdělí, že případ musí projít administrativním zpracováním, anebo vás požádá o předložení doplňujících informací.

Jsou-li vyžadovány další informace, sdělí vám úředník způsob předložení těchto informací. V rámci tohoto procesu obdržíte písemné potvrzení a budete mít lhůtu 12 měsíců od data vaší žádosti pro předložení požadovaných dokumentů bez nutnosti platit nový poplatek za žádost o vízum. Po jednom roce se žádost zamítnutá podle odstavce 221(g) ukončí podle odstavce 203(e).

Pokud velvyslanectví nebo konzulát USA vás požádá o další informace nebo dokumentaci, musíte tyto dokumenty předložit a zaslat  kurýrní službou Messenger, který doručí vaše dokumenty na velvyslanectví nebo konzulát USA. . Tato webová stránka vysvětluje způsob odesílání dokumentů pro doručení na americké velvyslanectví nebo konzulát.

Další informace

Některé žádosti o vízum vyžadují další administrativní zpracování, které po pohovoru s konzulárním úředníkem zabere nějaký čas navíc. O této skutečnosti se dozvíte během pohovoru. Většina administrativních úkonů proběhne do 60 dnů po pohovoru k udělení víza. Je-li vyžadováno další administrativní zpracování, bude se délka doby zpracování lišit podle okolností každého případu. Doporučujeme podat žádost o vízum včas a s dostatečným předstihem před předpokládaným termínem cesty.

Poznámka: Než vznesete dotaz na stav svého víza, musíte vy nebo váš zástupce vyčkat alespoň 60-120 dnů od data pohovoru nebo předložení doplňujících dokumentů podle toho, která z obou možností nastane později.

Stav své žádosti si můžete kdykoli prohlédnout na následující webové stránce.