Žádost o vízum bez pohovoru

Na této stránce:


Přehled

Můžete být způsobilí k tomu, abyste žádali o vízum bez nutnosti absolvovat osobní pohovor. Pročtěte si pečlivě následující pokyny.

Někteří žadatelé jsou způsobilí žádat o vízum bez pohovoru. Pročtěte si pečlivě níže podmínky způsobilosti a postupujte podle uvedených pokynů.

 • Cestující ve věku 80 nebo více let, kterým za období předchozích dvou let nebylo vydání víza odepřeno
 • Děti mladší 14 let (více informací naleznete na stránce Víza pro děti)
 • Žadatelé, u nichž nedošlo ke změně osobních údajů, jsou schopni předložit cestovní pas s předchozím vízem do USA a splňují všechny následující podmínky:
 1. Obdrželi vízum po 30. srpnu 2007 a absolvovali skenování otisků prstů.
 2. Žádají o vízum ve stejné kategorii, jako bylo předchozí vízum, pokud neplatí následující:
  • jejich poslední vízum B1/B2 bylo vydáno na dobu kratší než deset let,
  • žádají o víza kategorie J nebo H a předtím jim nebyl osobně konzulárním zaměstnancem předán leták Williama Wilberforce (o právech pracujících a obchodování s lidmi),
  • žádají o vízum J-1, program práce a cestování,
  • žádají o vízum A-3, G-5 nebo NATO-7 (při každé žádosti o vízum musí proběhnout pohovor s konzulárním pracovníkem.)
 3. Žádají o nové vízum ve lhůtě 12 měsíců od vypršení platnosti starého víza.
 4. Žádají na konzulárním pracovišti příslušném k jejich obvyklému místu bydliště nebo na pracovišti určeném na základě občanství.

Prodloužení víza

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o neimigrační vízum (DS-160).

Krok 2

Přihlaste se do našeho online systému pro žadatele, vytvořte si profil a zaplaťte poplatek za žádost o vízum (MRV). Po přihlášení vyberte možnost „Schedule appointment“ (Domluvit schůzku). Postupně odpovídejte na otázky v rozbalovacích nabídkách, které se použijí k vyhodnocení vaší způsobilosti žádat o vízum bez pohovoru.

Krok 3

Po zodpovězení otázek budete vyzváni k zaplacení poplatku za vízum. Pokud jste způsobilí k žádání o vízum bez pohovoru, vytiskněte si dokument „Application Drop-Off Letter“ (Dopis k odevzdání se žádostí), který pak přiložte ke své žádosti o vízum.

Krok 4

Vytiskněte si dokument „Application Drop-Off Letter“ (Dopis k odevzdání se žádostí) a shromážděte následující dokumenty: stránku s potvrzením DS-160, potvrzení o zaplacení poplatku MRV, současný a předchozí cestovní pas, fotografii a dopis vysvětlující účel a itinerář cesty. V závislosti na kategorii víza můžete potřebovat další dokumenty a reciproční poplatek. Přejděte na konkrétní stránku dle kategorie víza, kde je uvedeno, jaké další dokumenty jsou požadovány.

Krok 5

Až budete připraveni dokumenty k žádosti odeslat, pošlete nám e-mail na adresu support-czechrepublic@ustraveldocs.com a my zajistíme, že obdržíte předplacenou obálku, na které bude uveden sledovací kód. Dokumenty poté vložte do obálky a předejte je poštovní službě na nejbližší pobočce České pošty.

Krok 6

Česká pošta doručí vaše doklady na velvyslanectví.

Krok 7

Na konci procesu posuzování žádosti o vízum vám Česká pošta vaše dokumenty a váš cestovní pas vrátí na zvolenou dodací adresu, kterou si stanovujete ve svém profilu. Dodací adresu můžete ve svém profilu i změnit. Pokud vám bude vízum vydáno, bude ve vašem cestovním pasu.

Zpracování vaší žádosti může trvat až 10 pracovních dnů. Upozorňujeme vás, že si vyhrazujeme právo požádat kteréhokoli žadatele o osobní pohovor.

Poznámka: Pokud plánujete cestu za naléhavých okolností, nezasílejte dokumenty na velvyslanectví, ale místo toho si dohodněte schůzku k osobnímu pohovoru.

Podat žádost o americké nepřistěhovalecké vízum

platné, i když vyprší platnost cestovního pasu. Do Spojených států můžete přicestovat se starým cestovním pasem s platným vízem a s novým, platným cestovním pasem.

Podat žádost o americké nepřistěhovalecké vízum