Zásady ochrany soukromí

Na této stránce:

Důležité informace o používání těchto webových stránek

Ochranu vašeho soukromí považujeme za důležitou prioritu. Proto jsme připravili tyto Zásady, ve kterých objasňujeme způsob shromažďování, použití, předávání, sdělování a využívání osobních informací. Následující text shrnuje naše zásady ochrany soukromí.

  • Než si vyžádáme osobní informace, uvedeme účely, pro které tyto informace vyžadujeme.
  • Pokud nezískáme souhlas příslušné osoby nebo pokud to nevyžaduje zákon, shromažďujeme a používáme osobní informace výhradně s cílem naplnit tyto námi uvedené účely, a dále pak pro ostatní účely podobného charakteru.
  • Osobní informace uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů.
  • Osobní informace shromažďujeme legálním a řádným způsobem a případně s vědomím nebo se souhlasem příslušné osoby.
  • Osobní údaje by měly odpovídat účelům, pro které budou použity, a v míře potřebné pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
  • Pro osobní informace zajistíme formu přiměřených bezpečnostních opatření. Ochranu proti ztrátě nebo zcizení, dále proti neoprávněnému přístupu, úniku, zkopírování, použití nebo úpravě.
  • Zákazníkům poskytneme informace o našich zásadách a postupech týkajících se nakládání s osobními informacemi.

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom svou obchodní činnost vykonávali v souladu s těmito zásadami, a aby tak byla zajištěna ochrana a zachování důvěrnosti osobních informací.