Tietosuojakäytäntö

Tällä sivulla:

Tärkeitä tietoja tämän verkkosivuston käyttämisestä

Tietosuojasi on meille hyvin tärkeä. Siksi olemme kehittäneet tämän tietosuojakäytännön, jossa määritetään, miten keräämme, käytämme, välitämme eteenpäin, luovutamme ja hyödynnämme henkilökohtaisia tietoja. Seuraavassa määritetään tietosuojakäytäntömme periaatteet.

  • Henkilökohtaisten tietojen keräämisen yhteydessä kerromme, mihin tarkoitukseen tietoja kootaan.
  • Keräämme ja käytämme henkilökohtaista tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, jonka olemme määrittäneet ja muihin asiaan liittyviin tarkoituksiin. Tietojen muuhun käyttöön pyydämme erikseen lupaa henkilöltä, ellei laki toisin edellytä.
  • Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista.
  • Keräämme henkilökohtaisia tietoja laillisilla ja oikeudenmukaisilla tavoilla, ja jos mahdollista, niin että kyseinen henkilö on asiasta tietoinen ja on antanut siihen luvan.
  • Kerättävien henkilökohtaisten tietojen täytyy olla olennaisia käyttötarkoituksen kannalta ja kerätty siinä laajuudessa, että tiedot ovat riittävän tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia.
  • Henkilökohtaiset tiedot suojataan riittävin turvakeinoin tietojen menetykseltä tai varkaudelta sekä luvattomalta käytöltä, luovuttamiselta, kopioinnilta tai muokkaukselta.
  • Tieto säännöistämme ja toimintatavoistamme on helposti asiakkaiden saatavilla.

Sitoudumme toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti varmistaaksemme, että henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuus säilyy ja että ne on suojattu tarpeen mukaan.