Cuộc hẹn theo Nhóm

Trên trang này:


Tổng quan

Đương đơn có thể gửi yêu cầu đặt lịch phỏng vấn theo nhóm cho ít nhất tám người nếu họ đi Mỹ cùng nhau và có cùng mục đích chuyến đi. Ví dụ nhóm tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp, nhóm biểu diễn, nhóm công tác và nhóm du lịch.v.v. Nhóm phải có số lượng thành viên tối thiểu là tám người. Bạn phải gửi yêu cầu đặt lịch phỏng vấn nhóm ít nhất bảy ngày trước ngày phỏng vấn mà bạn yêu cầu. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp ngày dự định đi Mỹ của nhóm và danh sách các thành viên trong nhóm (tên, ngày tháng năm sinh và số hộ chiếu). Các yêu cầu đặt lịch nhóm không đáp ứng những điều kiện này sẽ không được chấp thuận. 

Lưu ý: Lựa chọn đặt lịch phỏng vấn theo nhóm chỉ áp dụng cho các đương đơn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hà Nội. Đương đơn phỏng vấn tại Tổng lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh phải đặt hẹn riêng theo hướng dẫn tại đây.

Các bước đặt lịch hẹn phỏng vấn theo nhóm tại Đại sứ quán Hà Nội

Bước 1

Người điều phối nhóm được chỉ định sử dụng hệ thống cuộc hẹn trực tuyến để nhấp vào Yêu cầu Đặt lịch Nhóm và yêu cầu một cuộc hẹn theo nhóm. Yêu cầu Đặt lịch hẹn nhóm phải được gửi trước 7 ngày. Không thể gửi yêu cầu qua một nhân viên. Sau khi yêu cầu đã được gửi, vui lòng chờ phản hồi qua email của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Bước 2

Nếu Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận yêu cầu, người điều phối nhóm sẽ nhận được một email thông báo yêu cầu được chấp thuận và một email khác xác nhận ngày và giờ của cuộc hẹn phỏng vấn, mời họ quay lại tài khoản của mình để lên lịch hẹn cho mỗi thành viên trong nhóm. Nhân viên tổng đài không thể lên lịch cuộc hẹn theo nhóm nhưng họ có thể trợ giúp giải đáp các thắc mắc. Nếu Đại sứ quán Hoa Kỳ từ chối yêu cầu cuộc hẹn theo nhóm, họ cũng sẽ gửi thông báo qua email. Trong trường hợp này, mỗi thành viên nhóm phải lên lịch hẹn riêng.

Lưu ý: Email xác nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn sẽ được gửi từ địa chỉ no-reply@ustraveldocs.com và email xác nhận ngày giờ của cuộc hẹn phỏng vấn được gửi từ địa chỉ visahanoi@state.gov. Một số ứng dụng email có quy tắc lọc người gửi không xác định vào thư mục spam hoặc thư rác. Nếu bạn không nhận được thông báo qua email, vui lòng tìm thông báo trong thư mục thư rác hoặc email spam.

Bước 3

Mỗi thành viên nhóm phải trả lệ phí xét đơn xin Thị Thực. Trong trường hợp phí xin Thị Thực được thanh toán chung, bạn sẽ chỉ nhận được một số biên nhận cho mỗi giao dịch và sẽ sử dụng số biên nhận này cho mỗi thành viên trong nhóm.

Các loại Thị Thực và Lệ phí Xét đơn - Sắp xếp theo Loại Thị Thực
Loại Thị Thực Mô tả Lệ phí Chọn số lượng
B Công tác/Du lịch $185
C-1 Quá cảnh $185
C-1/D Quá cảnh và phi hành đoàn $185
CW Chuyển tiếp lao động CNMI $205
D Thủy thủ/Đội bay $185
E Thương nhân/Thương gia đầu tư theo Hiệp ước thương mại, Chuyên gia Úc $315
F Sinh viên (học tập) $185
H Lao động Ngắn hạn/Thời vụ và Tuyển dụng, Học viên $205
I Báo chí và Truyền thông $185
J Khách Trao đổi $185
K Hôn phu (hôn thê) hoặc Vợ/chồng của Công dân Hoa Kỳ $265
L Nhân viên Luân chuyển trong Công ty $205
M Sinh viên (học nghề) $185
O Người có Năng lực Đặc biệt $205
P Vận động viên. Nghệ sĩ & Giới giải trí $205
Q Giao lưu Văn hóa Quốc tế $205
R Nhân viên hoạt động Tôn giáo $205
T Nạn nhân của Nạn buôn Người $185
TN/TD Chuyên gia NAFTA $185
Bước 4

Mỗi thành viên nhóm phải hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị Thực Không Định cư Điện tử (DS-160) và in trang xác nhận.

Bước 5

Người điều phối nhóm quay lại tài khoản của mình tại hệ thống cuộc hẹn trực tuyến và nhấp vào nút Yêu cầu Đặt lịch Nhóm để bắt đầu lên lịch các cuộc hẹn của nhóm. Người điều phối cần chuẩn bị sẵn ba thông tin về mỗi thành viên nhóm:

  • Hộ chiếu của thành viên nhóm có họ tên của đương đơn, số hộ chiếu, ngày sinh, ngày hết hạn hộ chiếu và thông tin quan trọng khác ghi trên hộ chiếu.
  • Số biên nhận lệ phí xét đơn xin Thị Thực của thành viên nhóm. Nhấp vào đây để được trợ giúp xác định số biên nhận.
  • Số mã vạch gồm 10 chữ số từ trang xác nhận DS-160 của thành viên nhóm.
Bước 6

Người điều phối nhóm chọn ngày và giờ đã được chấp thuận tương ứng với ngày và giờ đã được xác nhận trong email gửi từ địa chỉ visahanoi@state.gov. Người điều phối nhóm cần chọn đúng yêu cầu nhóm nếu thường xuyên lên lịch cuộc hẹn theo nhóm.

Bước 7

Mỗi thành viên nhóm được thêm là "Người phụ thuộc" vào tài khoản của người điều phối nhóm. Người điều phối nhóm có thể chọn là thành viên của nhóm hoặc không.

Bước 8

Nhóm đi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian họ phỏng vấn xin Thị Thực. Mỗi thành viên phải có bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp đạt yêu cầu trong vòng sáu tháng gần đây nhất, hộ chiếu hiện tại và tất cả các hộ chiếu cũ. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Những điều Quan Trọng cần Nhớ
  • Yêu cầu Đặt lịch nhóm phải được gửi ít nhất bảy ngày trước ngày muốn phỏng vấn. Sau khi yêu cầu nhóm đã được chấp thuận, nhóm có thời gian giới hạn để hoàn tất các bước từ một đến sáu. Khoảng thời gian này thường là bảy ngày nhưng người điều phối nhóm cần tham khảo xác nhận nhận được qua email. Trong trường hợp yêu cầu hết hạn, người điều phối nhóm phải bắt đầu lại và gửi một yêu cầu mới.
  • Việc chấp thuận yêu cầu Đặt lịch nhóm không có nghĩa là nhóm được đến phỏng vấn vào ngày yêu cầu. Ngày và giờ phỏng vấn sẽ được xác nhận trong một email gửi từ địa chỉ visahanoi@state.gov.
  • Người điều phối nhóm cần thực hiện các bước 1, 2, 3 và 5 cho các thành viên nhóm. Mỗi đương đơn phải hoàn tất Mẫu đơn DS-160 riêng của mình.
  • Nếu một thành viên nhóm đã lên lịch hẹn, thành viên này sẽ không đủ điều kiện để trở thành thành viên nhóm. Họ phải tham dự cuộc phỏng vấn xin Thị Thực một mình.
  • Nếu đương đơn trong nhóm xin Thị Thực theo diện bảo lãnh I-797 đã được chấp thuận, như các đương đơn xin Thị Thực H2A, H2B hoặc H3, trong Bước Một, người điều phối nhóm phải tải lên một bản sao I-797 đã được chấp thuận và dễ đọc để có thể gửi được yêu cầu.