Viên chức Chính phủ và Ngoại giao

Trên trang này:


Tổng quan

Thị thực A-1, A-2, C-3, và G-1 đến G-4 có thể được cấp cho các nhà ngoại giao và viên chức chính phủ đi công tác tới Hoa Kỳ. Nói chung, loại thị thực cấp cho các nhà ngoại giao và viên chức chính phủ  dựa vào mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ của họ. Các đương đơn ngoại giao phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể mới đủ điều kiện xin thị thực A,G hay NATO theo luật di trú Hoa Kỳ.

Đơn xin thị thực A-1, A-2, C-3, và G-1 đến G-4 có thể nộp tại Phòng Lãnh sự thuộc Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Phòng Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tham khảo trang web của Đại Sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với thị thực A,C-3, hoặc G và thông tin về qui trình xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Đương đơn xin thị thực A, C-3 và G được miễn phí xin thị thực. Đương đơn không nên thanh toán lệ phí xin thị thực tại trang web này vì lệ phí không thể hoàn lại được.

Thông tin Thêm

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web này hoặc  tư vấn với nhân viên hành chính phụ trách các vấn đề về thị thực  từ cơ quan hoặc chính phủ  của đương đơn.

Vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về các yêu cầu xin thị thực Ngoại giao và Công  vụ và các thông tin cụ thể về các loại thị thực Thị Thực A  và Thị Thực G