Nộp đơn xin Thị Thực

Trên trang này:


Tổng quan

Trước tiên quý vị cần xác định xem mình có cần xin thị thực hay không. Quý vị có thể không cần xin thị thực Hoa Kỳ mới nếu đang có thị thực Hoa Kỳ hợp lệ hoặc quý vị là công dân của quốc gia tham gia Chương trình Miễn Thị Thực

Nếu cần xin thị thực không định cư, quý vị vui lòng làm theo các bước bên dưới

Cách Xin Thị Thực

Bước 1: Xác định loại thị thực và Khả năng miễn thị thực

Đối với đương đơn xin Thị Thực Không Định cư:

Xác định loại thị cần xin bằng cách tìm hiểu Các Thị Thực Không định cư Phổ biến. Mỗi loại thị thực giải thích các tiêu chuẩn và các hạng mục xin thị thực. Chọn loại thị thực áp dụng cho trường hợp của quý vị.

Quý vị cũng nên tham khảo Chương trình Miễn Thị Thực. Nếu quốc gia quý vị tham gia vào Chương trình Miễn Thị thực, quý vị không cần xin thị thực nếu mục đích chuyến đi là công tác hoặc du lịch và thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ không quá 90 ngày.

Xác định đương đơn cần phỏng vấn xin thị thực hay gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Hầu hết các đương đơn xin thị thực cần tham gia phỏng vấn với viên chức Hoa Kỳ. Các đương đơn đề cập dưới đây không cần phỏng vấn trực tiếp. Nếu đương đơn thuộc các nhóm này hãy thực hiện theo hướng dẫn sau.

• Đương đơn cần gia hạn thị thực, nhấp vào đây

Bước 2: Điền đơn DS-160

Bước tiếp theo là điền Mẫu đơn DS-160. Hãy đảm bảo đọc kỹ Hướng dẫn Điền Mẫu đơn DS-160. Tất cả thông tin phải đúng và chính xác. Đương đơn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên mẫu đơn khi đã nộp. Nếu đương đơn cần trợ giúp, vui lòng tham vấn biên dịch viên hoặc luật sư về nhập cư. Dịch vụ Hỗ trợ Thị thực Hoa Kỳ không thể giúp đương đơn hoàn thành DS-160. Đương đơn cần có mã số DS-160 để đặt lịch hẹn.

Bước 3: Đóng phí xin thị thực

Sau khi xác định đúng loại thị thực và hoàn thành đơn DS-160, đương đơn cần đóng phí xin thị thực. Trang web Phí xin thị thực liệt kê các loại thị thực và phí xin thị thực tương ứng bằng đô-la Mỹ và tiền tệ địa phương.

Để trả phí xin thị thực, tìm hiểu trang web Địa điểm và Phương thức Thanh Toán.

Trang web này giải thích cách thanh toán phí xin thị thực. Đương đơn sẽ tạo một hồ sơ trực tuyến và phải giữ số hóa đơn phí xin thị thực để đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực.

Bước 4: Đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực

Bây giờ, đương đơn cần đăng nhập vào hồ sơ trực tuyến mà đương đơn đã tạo để thanh toán phí xin thị thực. Sau khi đăng nhập, quý vị sẽ thấy bảng điều khiển.

Nhấp vào mục Tạo hồ sơ mới/ Lên lịch Hẹn ở thanh công cụ bên trái.

Bước này bắt đầu quy trình đặt lịch hẹn, đương đơn cần có:

 • Số hộ chiếu.
 • Mười hai (12) chữ số từ hóa đơn phí xin thị thực do Vietnam Post cấp, nhấp vào đây nếu cần trợ giúp tìm số này.
 • Mười (10) chữ số trên số mã vạch từ trang xác nhận đơn DS-160.

Lưu ý:

 • Mọi đương đơn phải điền và nộp Mẫu đơn DS-160 mới cho mỗi hồ sơ xin thị thực Hoa Kỳ mới. Đương đơn không thể sử dụng đơn DS-160 đã nộp trước đây cho cuộc vấn xin thị thực mới.
 • Nếu đương đơn sử dụng mã vạch DS-160 không hợp lệ để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực, cuộc hẹn sẽ bị hủy.
 • Khi đến phỏng vấn, đương đơn phải mang theo Trang xác nhận đơn DS-160 có mã vạch khớp với mã vạch được sử dụng để đặt lịch hẹn phỏng vấn. Nếu mã vạch trên Trang xác nhận đơn DS-160 khác với mã vạch được sử dụng để đặt lịch phỏng vấn xin thị thực, cuộc hẹn sẽ bị hủy.
 • Sau khi đặt lịch hẹn phỏng vấn, đương đơn có thể sửa đổi mã vạch DS-160 trên tài khoản trước ngày phỏng vấn ít nhất hai (2) ngày làm việc. Đương đơn cập nhật mã vạch đơn DS- bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Cập nhật Hồ sơ hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ. Nếu việc cập nhật mã vạch DS-160 không được thực hiện trước cuộc hẹn phỏng vấn 2 ngày, cuộc hẹn phỏng vấn sẽ bị hủy và đương đơn phải đặt lại cuộc hẹn mới bằng mã xác nhận DS-160 hợp lệ 

 Trong qua trình lên lịch hẹn, đương đơn có thể chọn loại thị thực, nhập thông tin cá nhân, thêm người phụ thuộc, chọn địa điểm giao nhận hộ chiếu/hồ sơ, xác nhận thanh toán phí thị thực và lên lịch hẹn. 

Bước 5: Phỏng vấn

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực. Hãy kiểm tra trang web Lên lịch Cuộc hẹn của Tôi để biết các giấy tờ cần thiết cho cho buổi phỏng vấn.

Mang theo các giấy tờ được yêu cầu khi đến phỏng vấn vào ngày giờ đã lên lịch:

  • Bản in trang xác nhận cuộc hẹn
  • Bản in trang xác nhận đơn DS-160
  • Một tấm ảnh kích thước 2"x2" (5cmx5cm) được chụp trong vỏng 6 tháng gần nhất, nền trắng (kẹp ảnh này vào góc trái trang xác nhận đơn DS-160). Trang web này có thông tin chiết về yêu cầu định dạng ảnh.

Lưu ý: đương đơn không được đeo kính khi chụp ảnh

 • Hộ chiếu còn hiệu lực sẽ sử dụng cho chuyến đi đến Hoa Kỳ, hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng sau thời gian dự định lưu trú tại Hoa Kỳ (trừ khi có ngoại lệ theo thỏa thuận cụ thể của quốc gia). Nếu có nhiều hơn một người trong hộ chiếu, mỗi cá nhân cần thị thực phải có đơn xin thị thực riêng.
 • Hộ chiếu đã hết hạn phải được cấp trong 10 năm gần nhất.
 • Tìm hiểu các giấy tờ yêu cầu cho loại thị thực cụ thể tại đây

Bước 6: Theo dõi tình trạng thị thực 

Nếu thị thực được chấp thuận, thị thực sẽ được gửi đến địa chỉ đương đơn đã đăng ký trên hồ sơ trực tuyến khi đặt lịch hẹn. Vui lòng tìm hiểu trang web Theo dõi tình trạng Hộ chiếu/ Địa điểm trả hộ chiếu & Thị Thực để đảm bảo rằng hộ chiếu được giao đúng thời gian quy định. Sau khi nhận thị thực, hãy kiểm tra thông tin trên thị thực để đảm bảo thông tin chính xác.