Nộp Hồ sơ 221(g)

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể gửi cho bạn thư yêu cầu bổ sung giấy tờ và thông tin liên quan đến hồ sơ xin thị thực của bạn.

Tất cả giấy tờ và thông tin được yêu cầu bổ sung trong thư cần được nộp trong vòng một năm kể từ ngày quyết định 221g được đưa ra.  Đơn xin thị thực sẽ bị từ chối nếu bạn không bổ sung trong vòng một năm và bạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực mới, đóng tất cả phí liên quan để bắt đầu lại quy trình xin thị thực. Vui lòng theo hướng dẫn trên thư về việc bổ sung giấy tờ, thông tin.

Cách Nộp Giấy tờ 221(g)

Giấy tờ bổ sung qua email

Nếu bạn nhận được thư yêu cầu bổ sung giấy tờ, thông tin bằng email, vui lòng gửi thông tin, giấy tờ bằng văn bản Word hoặc PDF (dung lượng không quá 5MB) tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán, nơi cung cấp thư yêu cầu bổ sung theo địa chỉ dưới đây:

https://vn.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/non-immigrant-visa-inquiry-form/
Giấy tờ bổ sung qua đường Bưu điện

Vui lòng thực hiện các bước sau nếu bạn nhận được thư hướng dẫn bổ sung giấy tờ qua đường Bưu điện

Bước 1

Chuẩn bị các giấy tờ dưới đây:

  1. Thư yêu cầu bổ sung giấy tờ từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
  2. Các giấy tờ được yêu cầu trong thư

Bước 2

Mang tất cả các giấy tờ trên tới một trong những bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát được chỉ định. Nhân viên công ty chuyển phát sẽ đưa cho bạn biên nhận có số theo dõi.

Bước 3

Công ty chuyển phát chuyển hồ sơ của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Bước 4

Công ty chuyển phát giao giấy tờ và hộ chiếu cho bạn tại địa chỉ giao nhận bạn đăng ký trong hồ sơ. Nếu được cấp thị thực, hộ chiếu sẽ bao gồm thị thực. Trường hợp chưa được cấp thị thực, bạn có thể nhận được thư yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ hoặc yêu cầu phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Giấy tờ bổ sung trực tiếp

Vui lòng đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán vào thời gian được ghi trên thư để bổ sung giấy tờ nếu bạn được yêu cầu bổ sung giấy tờ, thông tin trực tiếp với viên chức Lãnh sự.