Lên lịch Cuộc hẹn của Tôi

Trên trang này:


Tổng quan

Nói chung, một công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước tiên phải nhận được thị thực, thị thực không định cư để tạm trú hoặc thị thực định cư để thường trú. Công dân của các quốc gia đủ tiêu chuẩn có thể thăm Hoa Kỳ mà không cần thị thực theo Chương trình Miễn Thị thực. Nếu bạn không đủ điều kiện cho Chương trình Miễn Thị thực hoặc sẽ đi du học, làm việc hoặc tham gia vào chương trình giao lưu, bạn phải xin thị thực không định cư.

Đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ cần đích thân có mặt ở buổi phỏng vấn thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bạn phải lên lịch hẹn cho cuộc phỏng vấn đó, bằng cách sử dụng trực tuyến trang web này hoặc qua tổng đài.

Giấy tờ Hỗ trợ

 Để lên lịch hẹn phỏng vấn thị thực không định cư, bạn phải có sẵn thông tin và giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng tính từ thời điểm dự kiến rời khỏi  Hoa Kỳ (trừ khi tha thun quc gia c th cho miễn và phải còn ít nhất hai trang trống để xin thị thực; 
  • Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ em, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS160 riêng;
  • Biên nhận thanh toán phí xét đơn thị thực (MRV);
  • Trang xác nhận của DS-160 (Lưu ý quan trng: Mã vạch trên đơn DS-160 của bạn phải trùng với mã vạch trên trang xác nhận cuộc hẹn. Bạn không th sử dụng lại đơn DS-160 đã dùng trong lần phỏng vấn trước);
  • Một ảnh mầu kích thước 5cm x 5cm mới chụp trong vòng 6 tháng trên nền mầu trắng, không đeo mắt kính và không được chỉnh sửa. Hãy lưu ý, chúng tôi có thể xử lý hồ sơ của bạn nhanh hơn nếu ảnh bạn tải lên đơn DS-160 có chất lượng tương đương ảnh in;
  • Địa chỉ email của bạn; và
  • Các giấy tờ cần thiết  tùy thuộc vào loại thị thực bạn nộp đơn (ví dụ giấy bảo lãnh cho loại thị thực theo diện bảo lãnh; thông tin thêm về loại thị thực và thông tin về mỗi loại có thể tìm thấy  đây).

Hạn chế Thay đổi Cuộc hẹn

 

Mỗi đương đơn sẽ bị giới hạn số lần sử dụng phí thị thực để đặt hẹn phỏng vấn. Nếu đương đơn tiếp tục hủy hẹn hoặc không đến phỏng vấn vào lần hẹn thứ ba, đương đơn sẽ phải đóng phí mới để đặt lại cuộc hẹn. Vui lòng lên kế hoạch xin thị thực hợp lý để không phải đóng phí thị thực mới.

Các Dịch vụ Thêm

Lên lịch cuộc hẹn
Thay đổi cuộc hẹn