Hồ sơ đang chờ xử lý

Trên trang này:


Tổng quan

Từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của bạn còn thiếu những thông tin cần thiết. Vào cuối buổi phỏng vấn, viên chức lãnh sự sẽ thông báo cho bạn biết nếu đơn xin thị thực của bạn cần phải chờ thêm thời gian để giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu bạn nộp thông tin bổ sung. Điều này đồng nghĩa với việc đơn xin thị thực của bạn đang bị từ chối theo điều khoản 221g. Ngay khi bộ phận lãnh sự nhận được thông tin bổ sung hoặc đã hoàn tất thủ tục hành chính, hồ sơ của bạn sẽ được tiếp tục xem xét.

Trong trường hợp bạn được yêu cầu bổ sung thông tin, viên chức sẽ hướng dẫn cho bạn cách gửi thông tin đó. Bạn sẽ nhận được thư thông báo và bạn sẽ có 12 tháng kể từ ngày quyết định được đưa ra để bổ sung các giấy tờ được yêu cầu mà không phải trả phí xét đơn xin thị thực mới. Sau 12 tháng, đơn xin bị từ chối theo điều khoản 221(g) sẽ hết hạn.

Nếu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ, bạn phải nộp những giấy tờ đó tại một trong những bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát được chỉ định. Trang web này hướng dẫn cách nộp giấy tờ để gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Thông tin Khác

Một số đơn xin thị thực cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính, điều này yêu cầu thêm thời gian sau khi phỏng vấn. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ được thông báo trong cuộc phỏng vấn. Khi cần tiến hành thêm thủ tục hành chính, thời gian xử lý sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Bạn nên xin thị thực sớm so với ngày bạn dự định đi.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, bạn hoặc đại diện của bạn phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày bạn phỏng vấn hoặc từ ngày nộp giấy tờ bổ sung. Xin hãy kiên nhẫn!

Bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web sau.