Địa điểm nộp hồsơ gia hạn thị thực hoặc hồ sơ bổ sung

Trên trang này:


Tổng quan

Thông báo về dịch vụ nộp và trả hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục chỉ định và Chuyển phát tận nhà :

Biểu phí dịch vụ nhận / trả hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục và chuyển phát hộ chiếu / giấy tờ tận nhà:

 • Đương đơn nộp hoặc nhận hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục Thanh Xuân (Hà Nội) và Văn phòng 18A Cộng Hòa (TP. Hồ Chí Minh): không thu phí
 • Đương đơn khi nộp hộ chiếu / giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 133.000đ mỗi hộ chiếu/ giấy tờ.
 • Đương đơn khi nhận hộ chiếu/giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 143.000đ mỗi hộ chiếu/giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát tận nhà thông thường:
  • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 131.000đ mỗi hộ chiếu / giấy tờ.
  • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 143.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc:
  • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 240.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
  • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 302.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Bưu tá sẽ thu phí bằng tiền mặt khi giao hộ chiếu / giấy tờ, vui lòng chuẩn bị đúng số tiền phí cần trả.

Nếu bạn muốn nộp hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện hoặc bổ sung hồ sơ do Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán yêu cầu, vui lòng nộp những tài liệu này tại các bưu cục được chỉ định để hồ sơ của bạn được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ.

Địa điểm

Để xem địa điểm nộp hồ sơ tại các bưu cục giao nhận vui lòng nhấn vào đây