Thông tin vềThị Thực Định cư

Trên trang này:

 

Tổng quan

Nhìn chung, một cá nhân muốn định cư tại Hoa Kỳ phải có giấy phép được Dịch vụ Công dân và Định cư Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực định cư. Giấy phép phải do một người họ hàng đủ tiêu chuẩn hoặc chủ lao động tương lai nộp cho văn phòng của USCIS ở Hoa Kỳ. Thông tin cụ thể về việc nộp giấy phép định cư có trên trang web của USCIS. Cá nhân có giấy phép đã được chấp thuận và ngày ưu tiên hiện đang được thụ lý (khi áp dụng) sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực định cư hoặc thị thực không định cư loại K.

Hồ sơ Bảo lãnh

Công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ muốn mở hồ sơ bảo lãnh định cư cho cha mẹ, vợ/chồng hoặc con chưa thành niên phải nộp đơn I-130 tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Vào đây để xác định địa điểm chính xác để nộp hồ sơ bảo lãnh gia đình. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn I-130 tại hộp thư ở Chicago của USCIS, vui lòng truy cập trang web của USCIS tại http://www.uscis.gov hoặc liên hệ với USCIS tại Hoa Kỳ qua số điện thoại 1-800-375-5283.

Phí Định cư USCIS

Nếu quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo diện thường trú nhân, quý vị phải đóng phí Phí Định cư USCIS trực tuyến trừ khi quý vị đáp ứng một trong các trường hợp miễn trừ. Khoản phí này không liên quan đến phí xin thị thực nhập cư của Bộ Ngoại giao.
Chọn USCIS Immigrant Fee (Phí Định cư USCIS) để tìm hiểu thêm thông tin trên Trang web USCIS.

Nộp hồ sơ Ngoại lệ

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, những người nộp đơn cho rằng trường hợp của họ xứng đáng được hưởng ngoại lệ có thể yêu cầu Phòng Lãnh sự chấp nhận hồ sơ. Mỗi yêu cầu sẽ được xem xét riêng.

Người nộp đơn muốn nộp Mẫu đơn I-130 cần liên hệ với Phòng Lãnh sự để yêu cầu xem xét ngoại lệ và giải thích chi tiết về trường hợp của mình. Phòng Lãnh sự sau đó sẽ chuyển yêu cầu xin ngoại lệ đến văn phòng USCIS có thẩm quyền đối với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. USCIS sẽ là cơ quan ra quyết định về việc hồ sơ có trình bày trường hợp ngoại lệ đảm bảo là trường hợp ngoại lệ theo đúng thủ tục chung của việc nộp hồ sơ hay không. USCIS sẽ công bố hướng dẫn về các trường hợp có thể đủ tiêu chuẩn là trường hợp ngoại lệ trên trang web của họ.

Yêu cầu Sức khỏe

Tất cả đương đơn phải tiến hành kiểm tra sức khỏe bởi một Bác sĩ được Đại sứ quán chỉ định. Thông tin về kiểm tra sức khỏe có tại đây. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách lên lịch hẹn kiểm tra sức khỏe từ NVC hoặc Đại sứ quán. Không tìm cách đặt cuộc hẹn trước khi nhận được các hướng dẫn này

Cuộc hẹn với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Nếu bạn đã có ngày hẹn phỏng vấn, bạn phải có mặt tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào đúng ngày và giờ đã hẹn. Vui lòng đọc hạn chế an ninh tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ mô tả những vật dụng bạn có thể và không thể mang theo đến cuộc phỏng vấn. Bạn nên mang theo thư hẹn phỏng vấn và hồ sơ được yêu cầu cho loại thị thực của bạn đến cuộc hẹn.