Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA)

Trên trang này:

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hằng năm, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ quyết định số lượng thị thực được phép cấp cho từng loại thị thực. Vui lòng tham khảo Bản tin Thị thực tại https://usvisas.state.gov/visabulletin để biết thêm thông tin về ngày đến lượt xét duyệt dành cho loại thị thực của quý vị. Nếu thông tin trên Bản tin Thị thực cho thấy ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ của quý vị trước ngày đến lượt xét duyệt loại thị thực đó, vui lòng tiếp tục đặt lịch và tham dự cuộc hẹn. Nếu thị thực của quý vị không thể được cấp tại thời điểm này, vui lòng KHÔNG đặt hẹn hoặc hủy cuộc hẹn nếu quý vị đã đặt, theo dõi Bản tin Thị thực và đặt lại lịch hẹn khi loại thị thực và ngày ưu tiên của quý vị đến lượt xét duyệt. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể TỪ CHỐI cuộc hẹn đương đơn xin thị thực định cư (IV) nếu đương đơn không tuân theo các hướng dẫn này. Nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi qua trang web: https://vn.usembassy.gov/ivcontact


Tổng quan

Việc bị từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của quý vị còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc hồ sơ đó cần thêm thời gian xử lý hành chính. Viên chức lãnh sự sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu trường hợp của quý vị bị từ chối theo Điều khoản 221(g). Viên chức sẽ báo cho quý vị biết nếu đơn xin thị thực của quý vị cần phải giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu quý vị nộp thông tin bổ sung.

Nếu cần thêm thông tin, viên chức sẽ cho quý vị biết cách bổ túc thông tin đó. Khi hồ sơ của quý vị bị từ chối theo Điều khoản 221(g), quý vị sẽ nhận được giấy từ chối (OF-194) thông báo về việc từ chối thị thực và quý vị sẽ có 12 tháng tính từ ngày ghi trên giấy từ chối để nộp bổ sung các giấy tờ được yêu cầu mà không phải nộp đơn mới hay đóng lệ phí thị thực mới. Vui lòng làm theo đúng hướng dẫn trên giấy từ chối. Nếu quý vị không nộp các giấy tờ được yêu cầu trong vòng một năm, đơn xin thị thực của quý vị có thể sẽ bị hủy theo Điều khoản 203(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA).

Những ai đủ điều kiện đặt lịch hẹn bổ túc hồ sơ?

Hiện tại trang đặt hẹn này dành riêng cho các đương đơn xin thị thực định cư đã nhận được giấy từ chối OF-194 có in chữ "R2-A" ở góc trên; giấy từ chối có màu xanh và ghi rằng các đương đơn cần đặt lịch hẹn để quay lại Lãnh sự quán bổ túc thêm thông tin hoặc giấy tờ. 

Đặt Lịch hẹn Bổ túc Hồ sơ

Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ TẤT CẢ thông tin và giấy tờ yêu cầu trong giấy từ chối OF-194, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để quay lại Lãnh sự quán nộp bổ túc hồ sơ.

Bước 1 – Tạo tài khoản tại trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản, vui lòng chuyển sang Bước 2.

Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

• Chọn mục “Thị thực Định cư”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn mục “Yêu cầu 221G”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
• Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn “Đặt hẹn”. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn 221(g) mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
• Nhấn vào “Bản in” và in Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Sau khi đã đặt lịch hẹn và in Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g), đương đơn có thể quay trở lại Bộ phận Thị thực Định cư của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM cùng với các giấy tờ sau:

1. Giấy từ chối OF-194
2. Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g)
3. TẤT CẢ các thông tin và giấy tờ được yêu cầu trong OF-194;
4. Hộ chiếu bản chính của tất cả các đương đơn

Quý vị sẽ không được vào khuôn viên Lãnh sự nếu quý vị không mang theo giấy từ chối OF-194 và Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.

Xử lý Hành chính

Một số đơn xin thị thực có thể bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính. Viên chức lãnh sự phỏng vấn quý vị sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu đơn xin thị thực của quý vị bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần được giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, quý vị hoặc đại diện của quý vị phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày quý vị phỏng vấn hoặc ngày quý vị nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tình trạng Không đủ điều kiện được cấp thị thực và Đơn Miễn trừ

Nếu viên chức lãnh sự thông báo đương đơn không hội đủ điều kiện được cấp thị thực, nhưng có thể nộp đơn xin miễn trừ, vui lòng xem hướng dẫn về quy trình xin miễn trừ trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.