Nghỉ lễ và Ngày nghỉ

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuân theo các ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó. Tổng đài của dịch vụ xin Thị thực cũng tuân theo ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt nam và cũng sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó.

Ngày nghỉ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Trong năm 2020, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ nghỉ vào những ngày hiển thị trên trang web của Đại sứ quán.

Ngày Nghỉ - Tất cả Ngày trong năm 2020

 

Ngày Thứ Nghỉ lễ Quốc gia

 

1 tháng 1             Thứ Tư Tết Dương lịch Hoa Kỳ & Việt Nam
20 tháng 1 Thứ Hai Sinh nhật Martin Luther King Hoa Kỳ
23 – 29 tháng 1 Thứ Năm – Thứ Tư Tết Nguyên Đán Việt Nam
17 tháng 2 Thứ Hai Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
2 tháng 4 Thứ Năm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương Việt Nam
30 tháng 4 Thứ Năm Lễ 30-4 Việt Nam
1 tháng 5 Thứ Sáu Ngày Quốc tế Lao động Việt Nam
25 tháng 5 Thứ Hai Ngày Tưởng niệm Hoa Kỳ
3 tháng 7 Thứ Sáu Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2 tháng 9 Thứ Tư Ngày Quốc khánh Việt Nam Việt Nam
7 tháng 9 Thứ Hai Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ
12 tháng 10 Thứ Hai Ngày Columbus Hoa Kỳ
11 tháng 11 Thứ Tư Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ
26 tháng 11 Thứ Năm Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ
24 - 25 tháng 12 Thứ Năm - Thứ Sáu Lễ Giáng sinh Hoa Kỳ