Nghỉ lễ và Ngày nghỉ

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuân theo các ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó. Tổng đài của dịch vụ xin Thị thực cũng tuân theo ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt nam và cũng sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó.

Ngày nghỉ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Bộ phận Lãnh sự, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm: (Lịch Lãnh sự)

Ngày lễ 2022 Ngày nghỉ Thứ Lễ
Năm mới (nghỉ bù) 31 tháng Mười Hai, 2021 Thứ Sáu V/A
Sinh nhật Martin Luther King, Jr. 17 tháng Một Thứ Hai A
Tết Nguyên đán 31 tháng Một – 4 tháng Hai Thứ Hai – Thứ Sáu V/A
Sinh nhật Washington 21 tháng Hai Thứ Hai  
Ngày giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ bù) 11 tháng Tư Thứ Hai V
Ngày Chiến thắng (nghỉ bù) 2 tháng Năm Thứ Hai V
Ngày Quốc tế Lao động (nghỉ bù) 3 tháng Năm Thứ Ba V
Ngày Tưởng niệm tháng Năm Thứ Hai A
Ngày Juneteenth 20 tháng Sáu Thứ Hai A
Quốc khánh Hoa Kỳ (nghỉ bù) 04 tháng Bảy Thứ Hai A
Quốc khánh Việt Nam 01-02 tháng Chín Thứ Năm – Thứ Sáu V*
Ngày Lao Động 05 tháng Chín Thứ Hai A
Ngày Columbus 10 tháng Mười Thứ Hai A
Ngày Cựu chiến binh 11 tháng Mười Một Thứ Sáu A
Lễ Tạ ơn 24 tháng Mười Một Thứ Năm A
Lễ Giáng sinh (nghỉ bù) 26 tháng Mười Hai Thứ Hai A


A = Ngày lễ Hoa Kỳ
V = Ngày lễ Việt Nam
A/V = Ngày lễ Việt Nam và Hoa Kỳ