Từ ngày 15 tháng 7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh mở cửa hoạt động trở lại để xét duyệt một số loại thị không định cư, trong đó bao gồm thị thực loại F, M, một số thị thực loại J (bác sĩ, khách tham quan cấp chính phủ, khách mời tham quan, giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh ngắn hạn, chuyên viên, học sinh trung học và sinh viên đại học), C1/D, E, I, O và thị thực loại P và một số thị thực định cư bao gồm IR1, IR2, CR1, và CR2. Phí xin thị thực có hiệu lực tại Việt Nam trong vòng một năm kể từ ngày đóng tiền. Đối với đương đơn có việc khẩn cấp cần đi Mỹ gấp, vui lòng làm theo hướng dẫn tại https://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp để yêu cầu cuộc hẹn khẩn.

Vui lòng đeo khẩu trang khi vào Đại sứ quán và Lãnh sự quán. Nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc bạn tin rằng mình đã phơi nhiễm với COVID-19, vui lòng hoãn lịch hẹn của mình và đặt lịch hẹn mới sau ít nhất 14 ngày.


Gia hạn hiệu lực hóa đơn phí xin thị thực: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh hiểu rằng nhiều đương đơn đã thanh toán phí xin thị thực nhưng chưa đặt được lịch hẹn phỏng vấn. Chúng tôi đang cố gắng để trở lại hoạt động bình thường một cách nhanh chóng và an toàn. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ gia hạn hiệu lực của hoá đơn phí xin thị thực đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Do đó, những đương đơn đã đóng phí nhưng không thể đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực vì lý do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tạm ngưng xét duyệt thị thực thông thường sẽ có thể đặt hẹn phỏng vấn với hóa đơn đã đóng. Vui lòng theo dõi trang web này để cập nhật thông tin về thời điểm chúng tôi sẽ hoạt động bình thường trở lại.


Các tuyên bố của Tổng thống về việc tạm dừng nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài đã từng đến một số quốc gia trong vòng 14 ngày trước khi đến Mỹ và các tuyên bố của Tổng thống về việc tạm dừng nhập cảnh đối với một số người định cư và không định cư vì nguy cơ của họ tới thị trường lao động Mỹ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vẫn còn hiệu lực. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các tuyên bố của Tổng thống này, vui lòng truy cập tại đây


Lưu ý về thay đổi phí dịch vụ chuyển phát Hộ chiếu/Giấy tờ: Từ ngày 12 tháng 10, 2020, phí dịch vụ chuyến phát hộ chiếu/giấy tờ sẽ thay đổi. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về mức phí mới tại trang web này


Lưu ý: Đương đơn xin thị thực không định cư phải nộp trực tuyến mẫu đơn xin thị thực DS-160 trước khi đặt hẹn phỏng vấn. Đương đơn phải cập nhật mã vạch đơn DS-160 của mình bằng cách truy cập vào mục “Cập nhật Hồ sơ” tại trang web này. Khi đặt lịch hẹn, vui lòng CHỈ dùng mã vạch của đơn xin thị thực DS-160 hiện tại. Nếu bạn đã đặt hẹn phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 cũ hoặc mã xác nhận DS-160 không hợp lệ, bạn phải cập nhật mã xác nhận DS-160 hợp lệ mới trên hồ sơ cá nhân tại ustraveldocs.com/vn ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phỏng vấn. Nếu không cập nhật, bạn sẽ không được phép vào phỏng vấn và phải đặt lại cuộc hẹn mới bằng mã xác nhận DS-160 hợp lệ. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

Mount Rushmore - South Dakota

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.