Vào ngày 26 tháng 6, 2018, Toà án tối cao Hoa Kỳ đã ra quyết định cho phép việc tiếp tục thực thi Tuyên bố Tổng thống số 9645. Công dân các nước Iran, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela sẽ bị áp dụng những điều khoản cấm và hạn chế. Để biết thông tin, vui lòng truy cập tại đây.

****************************************************************************

Lưu ý đối với đương đơn xin thị thực không định cư:

 Vui lòng điền mẫu đơn xin thị thực DS-160 và nộp trực tuyến trước khi đặt hẹn phỏng vấn. Sau đó, quý vị cần cập nhật mã vạch đơn DS-160 hiện tại của mình bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” tại ustraveldocs.com/vn. Khi đặt lịch hẹn, vui lòng CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại. Nếu quý vị đã đặt hẹn phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 cũ (đã được sử dụng phỏng vấn trước đây) hoặc mã xác nhận DS-160 không hợp lệ/không chính xác, quý vị phải cập nhật trên hồ sơ cá nhân tại ustraveldocs.com/vn ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 mới, hợp lệ và đã được nộp trực tuyến. Vui lòng in lại tờ xác nhận cuộc hẹn. Nếu quý vị không cập nhật mã xác nhận DS-160 mới và hợp lệ ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phỏng vấn, quý vị sẽ không được phép vào phỏng vấn và phải đặt lại cuộc hẹn mới sử dụng mã xác nhận DS-160 hợp lệ. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

 

Mount Rushmore - South Dakota

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.