Подати заяву на отримання візи США | Робочі візи - Українi (Англійська)

Робочі візи

Найпоширеніші запитання

На цій сторінці:


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Служба імміграції та громадянства США (USCIS) випустила нову версію форми I-129S  для неімміграційних петицій Blanket L. Починаючи з 9 вересня 2013, Посольство США в Києві більше не прийматиме стару версію форми I-129S. Прийматимуться лише нові версії I-129S від 2013 року.

Загальні відомості

Згідно імміграційного законодавства США, якщо Ви бажаєте тимчасово працювати в США в якості неіммігранта, Вам необхідно отримати спеціальну візу, залежно від типу виконуваної роботи. Для більшості категорій тимчасових працівників потрібно, щоб потенційний роботодавець або агент подав петицію, яка повинна бути затверджена Службою громадянства та імміграції США (USCIS) до звернення по робочу візу.

Усі апліканти, які звертаються по візи категорій H, L, O, P та Q, повинні мати петицію, затверджену Службою громадянства та імміграції США. Петиція, форма I-129, повинна бути затверджена до звернення поробочу візу в Посольство. Після затвердження петиції Ваш роботодавець або агент отримає Повідомлення про схвалення (Notice of Action), форму I-797, яке і є свідченням затвердження Вашої петиції. Консульський офіцер під час співбесіди перевірить факт затвердження Вашої петиції через Інформаційну систему управління петиціями (PIMS) Державного департаменту.

Щоб можна було перевірити факт затвердження петиції, Ви повинні взяти з собою на співбесіду в Посольство відомості про вхідний номер петиції I-129. Зверніть увагу на те, що затвердження петиції не гарантує видачі візи, якщо виявиться, що Ви не маєте права на отримання візи згідно імміграційного законодавства США.

Опис віз та вимоги щодо їх отримання

H-1B (висококваліфіковані спеціалісти)
Віза H-1B необхідна, якщо Ви їдете до Сполучених Штатів для виконання заздалегідь запланованої роботи, яка потребує відповідної спеціалізації. Для отримання такої візи Ви повинні мати вищу освіту (ступінь бакалавра або вище чи аналогічний ступінь) за певною спеціальністю, що відповідає характеру роботи, яку Ви шукаєте. Служба громадянства та імміграції США встановлює, чи вимагає запропонована Вам робота високої кваліфікації та чи достатньо Ви кваліфіковані, щоб її виконувати. Ваш роботодавець повинен подати заяву про умови праці до Міністерства праці США, яка стосується умов укладеного з Вами трудового договору.

Візи H-1B1 для тимчасових працівників - громадян країн-учасниць міжнародної угоди
Угоди про вільну торгівлю, підписані з Чилі та Сінгапуром, дозволяють кваліфікованим громадянам Чилі та Сінгапуру, за певних обставин, тимчасово працювати в Сполучених Штатах. Громадяни Чилі та Сінгапуру можуть звертатися по цю категорію візи лише, як основні апліканти, хоча їх дружина/чоловік та діти можуть бути громадянами інших країн.

Аплікантам, які зертаються по візу H-1B1, необхідно мати запрошення на роботу від роботодавця в Сполучених Штатах. При цьому роботодавцю не потрібно подавати петицію I-129 на неімміграційного працівника.  Апліканту, в свою чергу, не потрібно отримувати Повідомлення про схвалення петиції  I-797 до звернення по візу. Проте, роботодавцю необхідно подати Запит про сертифікацію іноземної робочої сили в Департамент праці до звернення працівника по візу. Більш детальну інформацію про візу Н-1В1 Ви можете знайти  на цьому веб-сайті  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html.

H-2A (сезонні сільськогосподарські робітники)
Віза H-2A дозволяє роботодавцям у США залучати іноземних осіб до виконання тимчасових сільськогосподарських робіт, для виконання яких нема достатньої кількості американських робітників. Ви можете отримати неімміграційну візу H-2A, якщо Ви збираєтеся влаштуватися на тимчасову чи сезонну роботу або для надання послуг у сільському господарстві в Сполучених Штатах. Роботодавець у США (або асоціація сільгоспвиробників США в якості загального роботодавця) повинен подати щодо Вас петицію про надання неімміграційної робочої візи за формою I-129.

Віза H-2B (кваліфіковані та некваліфіковані робітники)
Ця віза потрібна, якщо Ви їдете до Сполучених Штатів для виконання тимчасової або сезонної роботи, для якої відсутня достатня кількість американських робітників. Ваш роботодавець повинен отримати з Міністерства праці сертифікат, який підтверджує відсутність кваліфікованих американських робітників, які здатні виконувати вид роботи, щодо якої подається петиція.

H-3 (стажери)
Віза H-3 потрібна, якщо Ви їдете до Сполучених Штатів для отримання підготовки на робочому місці в будь-якій сфері, якщо така підготовка не являє собою післядипломну освіту або підготовку і триває не більше двох років. Стажування та практична робота може оплачуватися. Стажування не може використовуватися для забезпечення виробничої зайнятості та бути доступним у Вашій країні проживання.

H-4 (утриманці)
Якщо Ви маєте дійсну візу категорії H, Ваш чоловік/Ваша дружина або неодружені діти (віком до 21 року) можуть отримати візу H-4, щоб супроводжувати Вас до Сполучених Штатів. Однак Ваш чоловік/Ваша дружина та діти не мають права працювати під час перебування в Сполучених Штатах.

L-1 (переведення всередині компанії)
Віза L-1 видається співробітнику міжнародної компанії, якого тимчасово переводять у підрозділ головної компанії, а також у філіал або дочірню організацію тієї ж компанії в Сполучених Штатах. Міжнародна компанія може бути американською або іноземною організацією. Для отримання візи L-1 ви повинні обіймати керівну посаду або володіти спеціалізованими знаннями та бути переведені на посаду аналогічного рівня в американській компанії, хоча й не обов’язково на таку ж посаду, яку ви обіймали раніше. Крім того, для переведення в США необхідно, щоб Ви безперервно працювали у відповідній міжнародній компанії за межами США не менше одного року протягом останніх трьох років, які передують Вашому зверненню по візу. Заява на отримання візи L-1 подається тільки після того, як компанія або філіал у США отримали затверджену Службою громадянства та імміграції США петицію на індивідуальній або груповій основі.

L-2 (утриманці)
Якщо Ви маєте дійсну візу категорії L, Ваш чоловік/Ваша дружина або неодружені діти (віком до 21 року) можуть отримати цю похідну візу. Згідно з нещодавніми змінами в законодавстві стало можливим працевлаштування Вашого чоловіка/Вашої дружини в США. Ваш чоловік/Ваша дружина повинен/повинна в’їхати до США за своєю власною візою L-2, подати заповнену заяву за формою I-765 (яку можна отримати в USCIS) та сплатити збір за розгляд заяви. Ваші діти не мають права працювати в Сполучених Штатах.

O
Візи категорії O видаються особам із надзвичайними здібностями в сфері науки, мистецтва, освіти, бізнесу та спорту, або тим, які мають видатні досягнення в сфері кінематографу та телевізійного виробництва, а також основним помічникам цих осіб.

P (діячі мистецтва, артисти)
Візи категорії P видаються деяким спортсменам, артистам, діячам мистецтва, а також основним помічникам цих осіб, за умови, що вони їдуть до США для виконання своєї професійної діяльності.

Q
Віза категорії Q видається, якщо Ви їдете до США для участі в програмах міжнародного культурного обміну, мета яких — практичне навчання, працевлаштування, залучення приймаючої країни до історії, культури та традицій Вашої батьківщини. Спонсор програми повинен подати відносно Вас петицію, яка має бути затверджена Службою громадянства й імміграції США.

Терміни подачі заяви на отримання візи

Посольство може розглядати Вашу заяву на візу категорії H, L, O, P або Q протягом періоду до 90 днів перед початком трудової зайнятості, зазначеним у Вашій формі I-797. Однак при плануванні поїздки слід врахувати, що, згідно з федеральним законодавством США, в’їхати до Сполучених Штатів по візі однієї зі вказаних категорій можна не раніше, ніж за десять днів до дати початку вступу в силу статусу зайнятості, зазначеної у Вашій формі I-797.

Документи, необхідні для звернення по візу

При зверненні по візу H, L, O, P або Q необхідно надати наступні документи :

 • Електронну візову анкетувидачу на отримання неімміграційної візи (DS-160). Для отримання додаткової інформації про анкету DS-160 відвідайте веб-сторінку, яка стосується DS-160.
 • Дійсний для поїздки до США паспорт, термін дії якого не менш, ніж на шість місяців перевищує тривалість передбачуваного періоду перебування в США (окрім тих випадків, коли договори між окремими країнами допускають винятки). Якщо у Ваш закордонний паспорт внесені інші особи, кожна з таких осіб, яка бажає отримати візу, повинна подати окрему заяву.
 • Одна (1) фотокартка розміром 2 дюйми x 2 дюйми (5 см x 5 см), зроблена протягом останніх шести місяців. На цій веб-сторінці міститься інформація про потрібний формат фотокартки.
 • Квитанція про сплату збору за розгляд заяви на отримання неімміграційної візи в розмірі 190 доларів США, який не підлягає поверненню, і сплачується у місцевій валюті. На цій веб-сторінці міститься додаткова інформація про сплату цього збору. У разі надання візи можливе стягнення додаткового «взаємного» збору залежно від Вашого громадянства. На веб-сайті Державного департаменту США можна дізнатися про необхідність сплати Вами «взаємного» збору та про розмір такого збору.
 • Якщо аплікант звертається по візу категорії L-1 за груповою петицією, він повинен сплатити збір на запобігання й виявлення шахрайства (додаткова інформація про цей збір міститься тут).
 • Вхідний номер, надрукований на Вашій затвердженій петиції I-129. Паперова копія форми I-797 не потрібна для співбесіди.

Крім цих документів та відомостей Ви повинні надати лист-підтвердження призначеної співбесіди зі штрихкодом, який підтверджує, що Ви записалися на співбесіду за допомогою цієї служби. На співбесіду можна також взяти будь-які документи, які, на Вашу думку, підтверджують інформацію, надану консульському офіцерові.

Порядок подачі заяви

Крок 1
Оплатіть консульський збір за розгляд заяви для отримання візи.

Крок 2
Заповніть анкету на отримання неімміграційної візи (DS-160).

Крок 3
Запишіться на співбесіду на цій веб-сторінці. Для запису на співбесіду необхідно надати інформацію щодо трьох наступних документів:

 • Номер Вашого закордонного паспорта.
 • Номер квитанції з Райффайзен Банк Аваль. (Натисніть тут, якщо Вам потрібна допомога у знаходженні цього номера).
 • Десятизначний (10-значний) номер штрихкоду зі сторінки підтвердження подачі анкети DS-160.

Крок 4
Прийдіть на співбесіду в Посольство США в призначений день і час. Вам необхідно взяти з собою роздруковану копію листа-підтвердження призначеної співбесіди, сторінку підтвердження подачі заяви DS-160, одну фотокартку, зроблену протягом останніх шести місяців, Ваш дійсний закордонний паспорт, а також оригінал квитанції про сплату консульського збору. Заяви приймаються тільки за наявності всіх зазначених документів.

Підтверджуючі документи

Крім цих документів та відомостей Ви повинні надати лист-підтвердження призначеної співбесіди зі штрихкодом, який підтверджує, що Ви записалися на співбесіду за допомогою цієї служби. На співбесіду можна також взяти будь-які документи, які, на Вашу думку, підтверджують інформацію, надану консульському офіцерові.

Увага! Не надавайте підробних документів. Обман або введення в оману консульського офіцера може привести до постійної заборони на видачу візи. Якщо необхідно забезпечити конфіденційність даних, аплікант повинен принести документи до Посольства в запечатаному конверті. Посольство не буде поширювати цю інформацію третім особам і зберігатиме її конфіденційність.

Консульські офіцери розглядають кожен випадок індивідуально і враховують професійні, соціальні, культурні та інші фактори при прийнятті рішення. Консульські офіцери можуть взяти до уваги Ваші конкретні наміри, сімейну ситуацію, довготривалі плани й перспективи, пов’язані з країною Вашого проживання. Кожен випадок розглядається індивідуально і всебічно, відповідно до законодавства.

Якщо Ви вперше звертаєтеся по візу, Ви можете зекономити час, взявши з собою на співбесіду наступні документи:

 • Документи, які підтверджують професійну кваліфікацію, включаючи дипломи про вищу освіту.
 • Оригінали довідок з теперішнього та попередніх місць роботи з зазначенням Вашої посади, проектів, над якими Ви працювали, та трудового стажу в цих організаціях.
 • Якщо в даний час Ви працюєте по візі H-1B, надайте розрахункові листи по заробітній платі за поточний календарний рік та податкові декларації щодо федеральних податків (форми IRS 1040 та W-2) за всі роки, протягом яких Ви працювали в Сполучених Штатах. Ви також повинні надати:
  • розрахункові листи по заробітній платі з теперішнього або останнього місця роботи.
  • прізвища, імена та дійсні номери телефонів керівників відділів кадрів з вашого теперішнього та попередніх місць роботи.
  • Ваше резюме. 

Утриманці

Ваші утриманці повинні надати всі документи, необхідні для видачі неімміграційної візи, а також:

 • Оригінал свідоцтва про одруження (для чоловіка/дружини) та/або оригінал свідоцтва про народження (для неодружених дітей віком до 21 року), залежно від обставин.
 • Довідка з місця роботи чоловіка/дружини з підтвердженням факту його/її постійного працевлаштування.
 • Якщо Ваш чоловік/Ваша дружина в даний час працює в Сполучених Штатах по візі H1-B, слід надати його/її розрахункові листи по заробітній платі за поточний календарний рік та податкові декларації щодо федеральних податків (форми IRS 1040 та W-2) за всі роки, протягом яких він/вона працював(-ла) в Сполучених Штатах по візі H-1B.

Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації про візи категорій H, L, O, P та Q відвідайте веб-сторінку щодо тимчасових робітників Державного департаменту США.