Подати заяву на отримання візи США | Візи для хатніх робітників - Українi (Англійська)

Візи для хатніх робітників

На цій сторінці:


Загальні відомості

Особисті помічники та хатні робітники, які супроводжують свого роботодавця або їдуть до свого роботодавця в Сполучені Штати, можуть отримати візу категорії B-1. До хатніх робітників належать, окрім іншого, повари, дворецькі, шофери, покоївки, камердинери, лакеї, няні, помічниці по господарству, помічниці матерів, садівники та оплачувані компаньйони.

Особи, які супроводжують свого роботодавця або їдуть до свого роботодавця, який є дипломатичним працівником або державним службовцем, мають право на отримання візи A-3 або G-5 залежно від категорії візи роботодавця.

Вимоги

Якщо Ви хатній робітник, який бажає звернутися по візу B-1, Ви повинні продемонструвати наступне:

 • Мета Вашої поїздки до Сполучених Штатів — робота в якості хатнього робітника.
 • Ви плануєте залишатися в США протягом певного обмеженого проміжку часу.
 • Ваш роботодавець відповідає певним критеріям.
 • У Вас є докази соціальних та економічних зв’язків зі своєю країною.
 • У Вас є постійне місце проживання поза межами Сполучених Штатів, а також інші зв’язки, які гарантують Ваше повернення додому по закінченні дії договору.

Супровід власника неімміграційної візи

Якщо Ви хатній робітник і бажаєте супроводжувати або приєднатися до свого роботодавця, який не є громадянином чи постійними законним мешканцем США і який звертається по дозвіл в’їхати до США або вже перебуває в Сполучених Штатах по неімміграційній візі B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q або R, Ви можете отримати візу категорії B-1 при дотриманні наступних умов:

 • У Вас є щонайменше однорічний досвід роботи особистим помічником або хатнім робітником, що підтверджено документами від попередніх роботодавців.
  • Ви працювали в теперішнього роботодавця поза межами США протягом принаймні одного року до дати в’їзду роботодавця до США, або
  • Трудові відносини з роботодавцем існували на момент подачі ним заяви на отримання візи, і Ваш роботодавець може продемонструвати, що він/вона регулярно (на постійній основі або сезонно) наймав(-ла) домашній обслуговуючий персонал протягом кількох років до подачі заяви на візу.
 • Ви не виконуватимете жодної іншої роботи та будете забезпечені безкоштовною кімнатою для проживання та харчуванням, а також авіаквитком в обидва кінці відповідно до умов трудового договору.

Супровід американських громадян

a. Особисті чи хатні робітники, які супроводжують чи збираються приєднатися до працівника, який є громадянином США і вирушає в США для тимчасового перебування, можуть звернутисьза візою B1 у разі, якщо вони відповідають таким вимогам:

  (1) Працівник має місце проживання за межами США і не має наміру його залишати. 

  (2) Аплікант був працевлаштований роботодавцем як особистий чи хатній робітник за межами США не менш, ніж протягом шести місяців до дати в'їзду роботодавця в США, або роботодавець може довести, що, перебуваючи за межами США, він регулярно наймав хатніх працівників з тим же колом обов'язків, як і у апліканта;

  (3) Працівник може пред’явити свідчення про наявність стажу роботи особистим чи хатнім робітником протягом щонайменше одного року, надавши документальне підтвердження від попередніх роботодавців; і

  (4) Працівник має оригінал договору або його копію для пред'явлення у пункті перетину кордону. Договір повинен містити підписи роботодавця і працівника.

b. Робота громадянина США, який є роботодавцем, передбачає часті переміщення з однієї країни в іншу на період двох або більше років, що підтверджено відділом кадрів роботодавця і який повертається в США на строк не більше шести років. Роботодавець буде єдиним роботодавцем хатнього працівника і забезпечить йому безкоштовне харчування, кімнату для проживання і авіаквиток в обидві сторони, що повинно бути передбачено трудовим договором; і
c. Трудовий договір повинен бути датований і підписаний працівником і роботодавцем і містити додаткову до перерахованих у пункті (b) гарантію роботодавця про те, що працівник отримуватиме мінімальну або більшу заробітну плату – залежно від того, яка з них вища, та відповідатиме типовому окладу за восьмигодинний робочий день. Трудовий договір повинен також містити будь-які інші компенсаційні виплати, які зазвичай передбачені для американських хатніх працівників, зайнятих у даній сфері. Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника щонайменше за два тижні про свій намір припинити трудові відносини з працівником. У свою чергу, працівник не повинен повідомляти роботодавця про свій намір залишити місце роботи раніше, ніж за два тижні.

Супровід законного постійного мешканця США

Законним постійним мешканцям США (власникам Green card) за жодних обставин не дозволено брати з собою до Сполучених Штатів хатніх робітників по візі B-1.

Вимоги до трудового договору з власниками віз категорії B-1

Хатні робітники, які звертаються по візу B-1, повинні надати трудовий договір, підписаний як робітником, так і роботодавцем. Договір повинен містити наступну інформацію:

 • Опис посадових обов’язків у США.
 • Кількість робочих годин на тиждень.
 • Кількість дозволених вихідних днів, днів відпустки та днів тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою на рік.
 • Звичайні вихідні дні кожного тижня.
 • Погодинна ставка за робочі години, яка повинна бути не нижчою за ставку, яка превалює в даному регіоні, або за мінімальну ставку, встановлену федеральним законодавством (залежно від того, яка з них є більшою), якщо робітник відпрацьовує всі робочі години. Діючі мінімальні розміри заробітної плати в різних штатах США можна знайти тут, а розміри заробітної плати, які превалюють, можна знайти тут.
 • Гарантія забезпечення робітника безкоштовним житлом та харчуванням.
 • Гарантія з боку роботодавця того, що в період роботи на нього на робітника не будуть витрачатися державні кошти.
 • Гарантія того, що робітник не буде найматися на іншу роботу в період трудових відносин з даним роботодавцем.
 • Зобов’язання роботодавця не забирати паспорт робітника.
 • Заява обох сторін про те, що робітника не будуть примушувати знаходитися в приміщеннях, де він виконує свої обов’язки, поза робочим часом без відповідної компенсації.
 • Зобов’язання роботодавця сплатити початкові витрати робітника на переїзд до США, а також наступні переїзди на нове місце проживання роботодавця або в країну постійного проживання робітника по закінченні дії трудового договору.

Супровід власника візи A-1, A-2 або G-1—G-4 (візи A-3 або G-5)

Отримати візу категорії A-3 або G-5 може супроводжуюча особа, обслуговуючий персонал або особистий помічник власників віз A-1 або A-2 чи віз з G-1 по G-4. Аплікант повинен продемонструвати, що має право на отримання візи категорії A-3 або G-5 (наприклад, рекомендаційний лист від попереднього роботодавця, документи, які підтверджують роботу в цій сфері в минулому тощо). Консульські офіцери повинні встановити офіційний статус роботодавця та намір обох сторін вступити в (або продовжити) трудові відносини. Крім того, перед тим як подати заяву на візу, хатні робітники дипломатів (A3) та співробітників міжнародних організацій (G5) повинні спочатку зареєструватися в Інформаційній системі управління іноземними місіями (TOMIS) Державного департаменту США. Для отримання додаткової інформації про реєстрацію в системі TOMIS зверніться у Відділ іноземних місій Державного департаменту США.

Апліканти, які звертаються по візи A-3 та G-5, повинні пройти співбесіду з консульським офіцером. Вони повинні дотримуватися загальної процедури звернення по візу за одним винятком: апліканти на отримання віз A-3 та G-5 не повинні сплачувати збір за розгляд заяви на отримання візи.

Консульський офіцер повинен пересвідчитися в тому, що аплікант на візу A-3 або G-5 буде отримувати справедливий розмір заробітної плати, порівняно із рівнем оплати праці у відповідному регіоні перебування в США, і що рівень оплати праці є достатнім, щоб не допустити державних витрат на робітника. До заяв на отримання таких віз повинен додаватися трудовий договір, підписаний роботодавцем та робітником.

Вимоги до трудового договору з власниками віз категорії A-3/G-5

Хатні робітники, які звертаються по візу A-3 або G-5, повинні надати трудовий договір, підписаний як робітником, так і роботодавцем. Договір повинен містити наступну інформацію:

 • Гарантію оплати робітнику компенсації на рівні заробітної плати, яка превалює у відповідному штаті, або на рівні мінімальної ставки, встановленої федеральним чи місцевим законодавством, залежно від того, яка з величин є більшою. Діючі мінімальні розміри заробітної плати в різних штатах США можна знайти тут а розміри заробітної плати, які превалюють, можна знайти тут.
 • Зобов’язання виплатити всю заробітну плату не пізніше ніж після перших 90 днів роботи квитанцією або шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок робітника. Ні роботодавець, ні члени його сім’ї не повинні мати доступу до банківських рахунків робітника.
 • Хатні робітники, які мешкають спільно зі своїм роботодавцем, котрий є іноземним дипломатом, відповідно до загальноприйнятої практики на додаток до заробітної плати повинні забезпечуватися безкоштовним житлом та харчуванням.
 • Гарантія з боку робітника, що він не буде найматися на іншу роботу в період трудових відносин з даним роботодавцем.
 • Обіцянка з боку роботодавця не забирати в робітника паспорт та заява обох сторін про те, що робітника не будуть примушувати знаходитися в приміщеннях, де він виконує свої обов’язки, поза робочим часом без відповідної компенсації.
 • Трудовий договір є вкрай важливим документом, який надає робітнику можливість особисто шукати певне місце працевлаштування або захищати свої права людини. Роботодавець зобов’язаний оплатити початкові витрати робітника на переїзд до Сполучених Штатів та наступні переїзди на нове місце проживання роботодавця або в країну постійного проживання робітника після завершення роботи.

Документи, необхідні для звернення по візу

При зверненні по візу B-1, A-3 або G-5 необхідно надати наступні документи:

 • Електронну візову анкету на отримання неімміграційної візи (DS-160). Для отримання додаткової інформації про анкету DS-160 відвідайте веб-сторінку, яка стосується DS-160.
 • Дійсний для поїздки до США паспорт, термін дії якого не менш, ніж на шість місяців перевищує тривалість передбачуваного періоду перебування в США (окрім тих випадків, коли договори між окремими країнами допускають винятки). Якщо у Ваш закордонний паспорт внесені інші особи, кожна з таких осіб, яка бажає отримати візу, повинна подати окрему заяву.
 • Одна (1) фотокартка розміром 2 дюйми x 2 дюйми (5 см x 5 см), зроблена протягом останніх шести місяців. На цій веб-сторінці На цій веб-сторінці міститься інформація про потрібний формат фотокартки.
 • Тільки для аплікантів на отримання візи B-1: Квитанція про сплату збору за розгляд заяви на отримання неімміграційної візи в розмірі 160 доларів США, який не підлягає поверненню, виплачуваний у місцевій валюті. На цій веб-сторінці міститься додаткова інформація про сплату цього збору. У разі видачі візи можливе стягнення додаткового «взаємного» збору залежно від вашого громадянства. На веб-сайті Державного департаменту США можна дізнатися про необхідність сплати Вами «взаємного» збору та про розмір такого збору.
 • Копія візи роботодавця або іншого документа, що дає право на в’їзд до Сполучених Штатів (паспорт держави-учасниці Програми безвізового в’їзду або паспорт США).
 • Трудовий договір, підписаний як робітником, так і роботодавцем, який відповідає всім перерахованим вище вимогам.
 • Тільки для аплікантів на отримання віз A-3 та G-5: Вербальна нота, яка підтверджує статус роботодавця, дату від’їзду до США, мету поїздки та тривалість перебування в Сполучених Штатах. У вербальній ноті повинні бути зазначені ім’я та прізвище роботодавця, а також посада або офіційний статус роботодавця. У ній також повинна бути зазначена дата від’їзду, мета поїздки та тривалість перебування в Сполучених Штатах. Аплікантам на отримання віз категорій A-3 та G-5 не потрібно сплачувати збір за розгляд заяви на отримання візи.

Крім цих документів Ви повинні надати лист-підтвердження призначення співбесіди через цю службу. На співбесіду можна також взяти будь-які документи, які, на Вашу думку, підтверджують інформацію, надану консульському офіцеру.

Порядок подачі заяви

Крок 1
Сплатіть збір за розгляд заяви на отримання візи.

Крок 2
Заповніть анкету на отримання неімміграційної візи (DS-160).

Крок 3
Запишіться на співбесіду на цій веб-сторінці. Для запису на співбесіду необхідно надати інформацію щодо трьох наступних документів:

 • Номер Вашого закордонного паспорта.
 • Номер квитанції з Райффайзен Банк Аваль. (Натисніть тут, якщо Вам потрібна допомога у знаходженні цього номера).
 • Десятизначний (10-значний) номер штрихкоду зі сторінки підтвердження подачі анкети DS-160.

Крок 4
Прийдіть на співбесіду в Посольство США в призначений день і час. Вам необхідно взяти з собою роздруковану копію листа-підтвердження призначеної співбесіди, сторінку підтвердження подачі заяви DS-160, одну фотокартку, зроблену протягом останніх шести місяців, Ваш дійсний закордонний паспорт, а також оригінал квитанції про сплату консульського збору. Заяви приймаються тільки за наявності всіх зазначених документів.

Підтверджуючі документи

Підтверджуючі документи — лише один із багатьох факторів, які враховуються консульським офіцером при розгляді Вашої справи на співбесіді. Консульські офіцери розглядають кожен випадок індивідуально і враховують професійні, соціальні, культурні та інші фактори при прийнятті рішення. Консульські офіцери можуть взяти до уваги Ваші конкретні наміри, сімейну ситуацію, довготривалі плани й перспективи, пов’язані з країною Вашого проживання. Кожен випадок розглядається індивідуально і всебічно, відповідно до законодавства.

Увага! Не надавайте підробних документів. Обман або введення в оману консульського офіцера може привести до постійної заборони на видачу візи. Якщо необхідно забезпечити конфіденційність даних, аплікант повинен принести документи до Посольства в запечатаному конверті. Посольство не буде поширювати цю інформацію третім особам і зберігатиме її конфіденційність.

На співбесіду необхідно взяти зазначені нижче документи:

 • Документи, які підтверджують спроможність Вашого роботодавця виплачувати обіцяну заробітну плату. Примітка. Якщо Ви звертаєтеся по візу A-3 або G-5, ця вимога діє тільки в тому випадку, якщо роботодавець має дипломатичний ранг радника або нижчий.
 • Документи, які підтверджують тимчасовий характер вашого перебування в Сполучених Штатах.
 • Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт Державного департаменту США.

Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації про візи категорій A-3, B-1, та G-5 відвідайте веб-сайт Державного департаменту США.