ผู้ประสานงานการเดินทาง

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

หากท่านเป็นผู้ประสานงานการเดินทางที่ต้องการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้กับผู้สมัครท่านอื่นๆเป็นประจำ ท่านสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทางในระบบออนไลน์ของเราแทนการสร้างโปรไฟล์เดี่ยวสำหรับผู้สมัครแต่ละคนได้ คุณลักษณะพิเศษนี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการและติดตามดูผู้สมัครทุกคนที่อยู่ในการดูแลของโปรไฟล์ท่านได้อย่างเป็นระบบ โดยท่านจะสามารถทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า เลื่อนนัด ยกเลิก หรือยืนยันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้กับผู้สมัครหลายคนจากหน้าจอเดียวได้ จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องมีโปรไฟล์หลายชื่อ รหัสผ่านหลายรหัส และความยุ่งยากในการติดตามนัดสัมภาษณ์วีซ่าของผู้สมัครแต่ละคน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวไม่ได้มีขึ้นเพื่อทดแทนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่มหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ “Local Visa Program”

หากท่านต้องการชำระเงินรวมสำหรับผู้สมัครหลายคนที่เดินทางด้วยกัน คลิก ที่นี่

ข้อควรพึงตระหนัก
  1. หากผู้สมัครยื่นขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน โปรดอย่าทำการนัดหมายผ่านโปรไฟล์ของผู้ประสานงานการเดินทาง ผู้สมัครจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนปกติ
  2. หากท่านทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้กับผู้สมัครหลายคนพร้อมๆกัน ผู้สมัครกลุ่มนั้นจะได้สัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เดินทางด้วยกัน ท่านจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าแยก เพื่อให้ผู้สมัครได้วันสัมภาษณ์ไม่ตรงกัน
  3. ท่านจะไม่สามารถใช้โปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทางเพื่อขอสัมภาษณ์เป็นกลุ่มได้ หากต้องการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มให้ผู้สมัครทำนัดสัมภาษณ์ผ่านโปรไฟล์ปกติ ดูคำแนะนำเกี่ยวกับ การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเข้าใช้โปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทางและจัดการการนัดสัมภาษณ์ของผู้สมัครทีละหลายคน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ และสร้างโปรไฟล์ในระบบผู้สมัครออนไลน์ของเรา หากท่านมีโปรไฟล์แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งอีเมลไปที่ travel-coordinator@ustraveldocs.com โดยระบุหมายเลข UID ของท่านไว้ที่หัวข้อของอีเมล ขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าในฐานะผู้ประสานงานการเดินทางได้ ท่านสามารถหาหมายเลข UID ของท่านได้จากด้านขวามือของหน้าจอ ถัดจากชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อความใดๆในช่องเนื้อหาของอีเมล

ด้านล่างนี้เป็นภาพหน้าจอที่จะแสดงตำแหน่งของ UID ที่จะเห็นได้จากโปรไฟล์ของคุณ

UID Location

ขั้นตอนที่ 3

รอ 5 นาทีเพื่อให้ระบบดำเนินการ จากนั้นคลิกลิงค์บนหน้าแรกที่มุมซ้ายบน ท่านจะพบว่าหน้าจอและรายการเมนูเปลี่ยนไปจากตอนแรก กล่าวคือ เมนูด้านซ้ายจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาสำหรับการค้นหาการนัดสัมภาษณ์วีซ่าและประวัติการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

UID Location

ขั้นตอนที่ 4

หากท่านพร้อมที่จะทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว ให้คลิกนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้เลย ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวีซ่า เลือกสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเภทวีซ่า (ตามวัตถุประสงค์การเดินทาง) ชนิดวีซ่า (วีซ่าชั่วคราว/วีซ่าถาวร) และข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะให้ท่านเลือกวันที่ต้องการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้สมัคร และเมื่อเลือกวันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้รายละเอียดยืนยันเกี่ยวกับนัดสัมภาษณ์นั้น

ขั้นตอนที่ 5

ท่านยังสามารถเพิ่มชื่อผู้สมัครรายอื่นเข้าไปในโปรไฟล์ของท่านและทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพิ่มเติมได้อีก หากต้องการดูนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ท่านคลิกที่นัดสัมภาษณ์วีซ่า หรือดูประวัติการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ประวัติการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า จะแสดงรายการนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งหมดที่ท่านได้ทำไว้ หากท่านคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกสีเขียว จะมีข้อมูลผู้สมัครคนดังกล่าวปรากฏขึ้น เช่น วันที่นัดสัมภาษณ์วีซ่า ประเภทวีซ่า อีเมลของผู้สมัคร และ UID ในหน้าจอเดียว นอกจากนี้ท่านยังสามารถจัดเรียงรายชื่อลูกค้าตามวันที่นัดสัมภาษณ์วีซ่า รูปแบบวีซ่า หรือสถานะได้ด้วย

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าในเมนูประวัติการนัดสัมภาษณ์วีซ่า ระบบจะสามารถบันทึกและแสดงประวัติการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านได้จำนวนจำกัด ดังนั้นข้อมูลในระบบนี้อาจจะไม่ตรงกับบันทึกข้อมูลของท่านโดยสมบูรณ์

UID Location

การดูตารางนัดสัมภาษณ์วีซ่า ทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับผู้สมัครของท่านได้ จากที่เห็นในภาพหน้าจอด้านล่าง ท่านสามารถเปิดดูจดหมายยืนยันนัดสัมภาษณ์ ทำการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งเอกสาร หรือยกเลิกนัดสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัครของท่านได้

UID Location

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ในขณะที่ท่านเลือกใช้โปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทาง ท่านจะไม่สามารถทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตัวท่านเองได้ หากต้องการทำนัดสัมภาษณ์ของตนเอง ท่านจะต้องส่งอีเมลอีกหนึ่งฉบับไปที่ travel-coordinator@ustraveldocs.com พร้อมระบุหมายเลข UID ของท่านไว้ที่หัวข้อของอีเมล ระบบจะเปลี่ยนจากโปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทางกลับมาเป็นโปรไฟล์ผู้สมัครปกติ หากต้องการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่านจะต้องลบนัดสัมภาษณ์ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ออกไปจากหน้าจอผู้สมัครที่เกี่ยวข้องก่อน หลังจากทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ยังสามารถส่งอีเมลในลักษณะเดิมเพื่อสลับให้โปรไฟล์ผู้ประสานงานการเดินทางกลับมาใช้งานได้ใหม่อีก