การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่ม

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวจะสามารถยื่นขอทำนัดเป็นกลุ่มเพื่อมาสัมภาษณ์วีซ่าในวันและเวลาเดียวกันได้หากกลุ่มของท่านมีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คณะผู้เดินทางที่ไปฝึกงาน คณะนักแสดง คณะลูกเรือ/ผ่านแดนโปรดทราบว่าสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครวีซ่าแบบกลุ่มจะไม่สามารถยื่นขอทำนัดเป็นกลุ่มมาพร้อมกันได้ เมื่อท่านยื่นขออนุมัติเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่ม กรุณาระบุข้อมูลกำหนดการเดินทางและวันที่ท่านสะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่องเหตุผลในการเดินทาง ซึ่งสถานทูต/สถานกงสุลใช้วันที่ท่านระบุดังกล่าวประกอบการพิจารณาระบุวันและเวลาที่จะให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

หมายเหตุ: ทางสถานทูตฯจะสามารถจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มได้วันละไม่เกิน 50 คน หากคณะผู้เดินทางของท่านมีจำนวนมากกว่านั้น อาจถูกแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องกรอก แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) ให้เสร็จสมบูรณ์ และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

ขั้นตอนที่ 2

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องสร้าง โปรไฟล์ส่วนตัว บนเว็บไซต์ http://ustraveldocs.com/th_th/index.html ไว้ให้เรียบร้อย เพื่อให้ตัวแทนหรือผู้ประสานงานกลุ่มทำการ “ขอทำนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” ได้

ขั้นตอนที่ 3

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ทำการชำระเงินเป็นกลุ่มท่านจะได้รับหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงหมายเลขเดียวต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง โปรดใช้หมายเลขใบเสร็จรับเงินนี้ในการยืนยันว่าท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) เลือกจำนวน
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 185 เหรียญสหรัฐ
C-1 ผ่านแดน 185 เหรียญสหรัฐ
C-1/D วีซ่าผ่านแดน และ วีซ่าลูกเรือ 185 เหรียญสหรัฐ
CW วีซ่า CNMI 205 เหรียญสหรัฐ
D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน 185 เหรียญสหรัฐ
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย 315 เหรียญสหรัฐ
F นักเรียน (สายวิชาการ) 185 เหรียญสหรัฐ
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 205 เหรียญสหรัฐ
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน 185 เหรียญสหรัฐ
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 185 เหรียญสหรัฐ
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 265 เหรียญสหรัฐ
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน 205 เหรียญสหรัฐ
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 185 เหรียญสหรัฐ
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 205 เหรียญสหรัฐ
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง 205 เหรียญสหรัฐ
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 205 เหรียญสหรัฐ
R ผู้เผยแผ่ศาสนา 205 เหรียญสหรัฐ
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ 185 เหรียญสหรัฐ
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 185 เหรียญสหรัฐ
ขั้นตอนที่ 4

ผู้ประสานงานกลุ่มเข้าสู่ ระบบนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ และเลือกเมนู “ขอทำนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” เพื่อส่งคำร้องขอเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบเป็นกลุ่มผ่านระบบ

ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องส่งข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นไฟล์แนบเข้ามาพร้อมกับการส่งคำร้อง:

 1. รายชื่อของผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ (ตามหน้าข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าหนังสือเดินทาง) พร้อมกับหมายเลขบาร์โค้ด DS-160 และหมายเลขหนังสือเดินทาง
 2. กำหนดการเดินทาง
 3. หนังสือเชิญ (ถ้ามี)

โปรดทราบ: ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องเตรียมข้อมูลของผู้สมัครในกลุ่มแต่ละท่านให้พร้อมสำหรับการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ตัวอย่างเช่น ชื่อ/นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือวันเดือนปีเกิด)
 2. หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า, วันที่ชำระเงิน, ยอดรวมเงินที่ชำระ (คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
 3. หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักจากใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของผู้สมัครในกลุ่มแต่ละท่าน
 
ขั้นตอนที่ 5

ในกรณีที่คำร้องได้รับการอนุมัติจากสถานทูตฯหรือสถานกงสุลอเมริกาแล้ว ผู้ประสานงานกลุ่มจะได้รับอีเมลแจ้งให้เข้าโปรไฟล์ของตนเพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม หากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปฏิเสธการขอสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่มของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกแต่ละท่านในกลุ่มจะต้องนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

หมายเหตุ  อีเมลที่แจ้งยืนยันหรือปฏิเสธคำร้องของท่านจะถูกส่งมาจาก no-reply@ustraveldocs.com อีเมลบางประเภทจะทำการคัดกรองอีเมลจากผู้ส่งที่ผู้รับไม่รู้จักไปไว้ที่โฟลเดอร์สแปมหรือเมลขยะ หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ให้ตรวจสอบดูข้อความในโฟลเดอร์เมลขยะหรือสแปมในกล่องอีเมลของท่านดูอีกครั้ง

 
ขั้นตอนที่ 6

ผู้ประสานงานกลุ่มเพิ่มรายชื่อผู้สมัครแต่ละท่านเป็น “ผู้ติดตาม” ในโปรไฟล์ของผู้ประสานงานกลุ่ม

หากผู้ประสานงานกลุ่มต้องการยื่นขอวีซ่าร่วมกับคณะ ให้ทําเครื่องหมายในช่อง "รวมตนเองไว้ในการนัดหมายกลุ่ม"

เลือกวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในอีเมลที่ได้รับ

 
ขั้นตอนที่ 7

สมาชิกทั้งกลุ่มไปที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า สมาชิกกลุ่มแต่ละท่านจะต้องพิมพ์และนำใบยืนยันการนัดหมายติดตัวมาด้วย รวมไปถึงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม ใบยืนยัน DS-160 รูปถ่ายสี 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน สำหรับข้อกำหนดของรูปถ่ายในการยื่นวีซ่าสหรัฐฯ โปรดดู http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp

 

โปรดทราบ: หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม กรุณาดู วิธีการทำนัดหมายสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

 
ข้อควรพึงระวัง
 • ก่อนยื่นคำร้องขออนุมัติการทำนัดหมายแบบกลุ่ม ผู้ประสานงานกลุ่มต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครภายในกลุ่มแต่ละท่านได้กรอกและส่งแบบฟอร์มขอวีซ่า (DS-160) เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงได้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวบนระบบออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
 • อย่าเพิ่มรายชื่อผู้สมัครเข้าไปในโปรไฟล์ของผู้ประสานงานกลุ่ม จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการอนุมัติในคำร้อง มิฉะนั้นท่านจะต้องทำการขออนุมัติการทำนัดหมายแบบกลุ่มใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครหลักที่เคยมีโปรไฟล์อยู่แล้วจะต้องไม่ผูกโปรไฟล์กับผู้สมัครท่านอื่นๆ
 • เมื่อคำร้องขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะมีเวลาจำกัดในการดำเนินการทำนัดหมายแบบกลุ่ม ตามปกติแล้วท่านจะได้รับระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 7 วัน แต่หากรายละเอียดยืนยันทางอีเมลที่ผู้ประสานงานกลุ่มได้รับจากสถานทูตฯ ระบุระยะเวลาแตกต่างออกไป ให้ท่านปฏิบัติตามรายละเอียดในอีเมลนั้นเป็นหลัก หากคำร้องขออนุมัติได้หมดอายุลง ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น รวมถึงยื่นขอทำนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่มใหม่ด้วย
 • ในกรณีที่พบว่าข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกไปนั้นไม่ถูกต้อง อย่าทำการลบชื่อของผู้สมัครรายนั้นออกจากรายชื่อผู้ขอนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม แต่ให้เลือกคลิก "แจ้งปัญหา" บนแถบเมนูแทนเพื่อส่งอีเมลผ่านระบบ โดยท่านจะต้องอัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG ที่แสดงภาพหน้าจอของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพร้อมข้อมูลแก้ไข และเมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับว่าได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ดําเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 • หากมีสมาชิกในกลุ่มท่านใดที่ได้ทำนัดสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าท่านนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอีกต่อไป และจะต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าตามวันและเวลาที่ได้ทำนัดเองมิใช่กับกลุ่ม
 • การได้รับอนุมัติคำร้องให้เข้าสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มมิได้หมายความว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กงสุล