ระยะเวลาในการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาพยายามทำให้ระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องรอนัดสัมภาษณ์วีซ่านั้นสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี ผู้สมัครควรจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้เร็วที่สุดเพื่อสามารถนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ในวันและเวลาที่ท่านต้องการ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า

ถึงแม้การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสามวันทำการนับจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์วีซ่าก็ตาม โปรดทราบว่าผู้สมัครแต่ละท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลหรือข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ

ระยะเวลาในการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ณ ปัจจุบัน และตารางนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่ว่างอยู่

ระยะเวลาในการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่าในขณะนี้ที่กรุงเทพฯ
ระยะเวลาในการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่าในขณะนี้ที่เชียงใหม่
ตารางนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่ว่างอยู่ในขณะนี้
นัดสัมภาษณ์วีซ่า