รูปถ่ายและการบันทึกลายนิ้วมือ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครต้องแนบไฟล์รูปถ่ายดิจิทัลที่ได้ถ่ายไว้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนในขั้นตอนการกรอกและยื่นแบบฟอร์ม DS-160 โดยท่านจะต้องนำรูปถ่ายตัวจริงติดตัวไปในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย และจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือเมื่อมาถึงสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายดิจิทัล

รูปถ่ายที่ท่านใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งขนาดและสิ่งที่ปรากฏในรูป การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาจมีผลให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านล่าช้า รูปถ่ายที่แนบมากับแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หากท่านกำลังยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนวีซ่าที่หมดอายุไปแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ห้ามใช้รูปถ่ายเดิมที่ปรากฏบนวีซ่าเก่า หากท่านยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติ ท่านต้องยื่นรูปถ่ายใหม่ก่อนที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯจะทำการพิจารณคำร้องขอวีซ่าของท่าน แม้ว่าท่านจะได้อัปโหลดออนไลน์ไปแล้วก็ตาม

*ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครห้ามสวมแว่นตาในรูปถ่าย

ขนาดศีรษะ

ความสูงของศีรษะ เมื่อวัดจากด้านบนสุดของศีรษะซึ่งรวมผมด้วยจนถึงใต้คางจะต้องอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% ของความสูงของรูปถ่ายทั้งหมด ระดับดวงตาที่วัดจากด้านล่างสุดของรูปถ่ายจนถึงระดับดวงตาควรอยู่ระหว่าง 55% ถึง 70% - หรือประมาณ 2/3 ของความสูงของรูปถ่าย

ขนาดของรูปถ่าย

รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งหมายความว่าความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 พิกเซล x 600 พิกเซล (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 พิกเซล x 1200 พิกเซล (สูง x กว้าง)

7 ขั้นตอนเพื่อให้ได้รูปถ่ายที่ถูกต้อง

ทิศทางของศีรษะ

ทิศทางของศีรษะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องใช้รูปถ่ายที่สามารถมองเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบของรูป มองกล้องตรงๆ และอย่าหลับตา

จัดองค์ประกอบให้ดี

รูปถ่ายของท่านจะต้องแสดงทั้งศีรษะตั้งแต่ด้านบนสุดของผมจนถึงบริเวณใต้คาง ในภาพที่ถูกต้องความสูงของศีรษะจะอยู่ที่ 1-1-3/8 นิ้ว (25 ถึง 35 มม.) หรือคิดเป็น 50%-70% ของรูปถ่าย ดังตัวอย่าง:

อยู่ตรงกลางของรูป

จัดศีรษะของท่านให้อยู่ตรงกลางระหว่างกรอบรูปทั้งสองด้านอย่างพอดี

ลืมตา

ห้ามสวมแว่นตา ท่านจะต้องลืมตา ดวงตาของท่านควรอยู่ในระดับ 2/3 เมื่อวัดจากด้านล่างของรูปถ่ายขึ้นไปด้านบน หรือ 1-1/8 นิ้ว ถึง 1-3/8 นิ้ว (28 มม. ถึง 35 มม.) หรือประมาณ 60% จากด้านล่างของรูปถ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสวมแว่นตาถ่ายรูปประกอบใบสมัครวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

พื้นหลัง

พื้นที่ด้านหลังรูปถ่ายควรเป็นสีขาวและไม่ควรมีสิ่งใดระเกะระกะ นั่งถ่ายรูปโดยใช้ฉากหลังที่เป็นสีขาวจะช่วยให้ได้รูปที่ดีที่สุด

อย่าให้ภาพมีเงา

ควรนั่งลงเพื่อให้ใบหน้าดูสว่างและจะช่วยให้ไม่เกิดเงาบนใบหน้าหรือพื้นหลัง

ทำตัวตามสบายและให้ดูเป็นธรรมชาติ

จะต้องไม่มีการปรับแต่งรูปถ่ายหรือดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใด

ท่านควรแสดงสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายรูป ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นี่

อย่าสวมหมวกหรือสิ่งคลุมศีรษะที่เป็นการปกปิดผมหรือแนวผมยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครสวมใส่ทุกวันภายใต้ข้อกำหนดทางศาสนา ในรูปถ่ายจะต้องมองเห็นทั้งใบหน้าเต็มและสิ่งปิดคลุมศีรษะจะต้องไม่ทำให้เกิดเงาบนใบหน้า ห้ามสวมแว่นตา

การบันทึกลายนิ้วมือ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่า โดยจะมีการบันทึกลายนิ้วมือด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือดิจิทัล ทั้งนี้ผู้สมัครบางรายอาจจะไม่ต้องทำการบันทึกลายนิ้วมือ ซึ่งได้แก่:

  • ผู้สมัครที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจราชการของรัฐบาล ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าประเภท A-3 และ G-5
  • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรืออายุ 80 ปีขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

อ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับรูปถ่ายซึ่งรวบรวมไว้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้ที่นี่