การกรอกแบบฟอร์ม DS-160

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องมีแบบฟอร์ม DS-160 ของตนเอง ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้สมบูรณ์และยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าผู้สมัครจะต้องใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

เมื่อท่านลงชื่อในแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าท่านได้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบของท่านถูกต้องและท่านตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว

หมายเหตุ:สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ไปยังเว็บไซต์นี้ เนื่องจากทางเราไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ได้

ประกาศ: ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 สำหรับการสมัครวีซ่าใหม่ทุกครั้ง ท่านจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม DS-160 เดิมที่ท่านเคยใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนมาใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งใหม่ได้ 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่หมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกันกับหมายเลขบนแบบฟอร์มที่ใช้ทำการจองนัดมา ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า 
 
ท่านสามารถเข้าไปทำการแก้ไขหมายเลขบาร์โค้ดบนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ได้จนถึง 3 วันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์ กรุณาเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของท่าน และเลือก “ปรับปรุงโปรไฟล์” หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐฯ เพื่อขอคำปรึกษา 

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์และทำการยื่นแบบฟอร์มหลังจากที่ได้ทบทวนขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ผ่านระบบออนไลน์ก่อนทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ 

  • สถานทูตฯหรือสถานกงสุลที่ท่านเลือกในช่วงต้นของแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นสถานทูตฯหรือสถานกงสุลเดียวกับที่ท่านทำนัดไปสัมภาษณ์วีซ่า 
  • ท่านต้องตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับคำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของท่านด้วยตัวอักษรในภาษาท้องถิ่น 
  • ท่านต้องอัปโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน DS-160 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่นี่
  • หากท่านพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ท่านจะต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าท่านได้จดบันทึกหมายเลขแบบฟอร์มของท่านไว้ หรือบันทึกแบบฟอร์มเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนหน้านี้แล้ว ท่านควรจดบันทึกหมายเลขแบบฟอร์มไว้ซึ่งจะพบได้จากมุมบนขวาของหน้าจอ หากท่านจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นแบบฟอร์มท่านจะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มต่อในภายหลัง 
  • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างหน้ายืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ท่านสามารถส่งสำเนาของแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวได้ โดยไฟล์ที่ท่านได้รับทางอีเมลนั้นจะเป็นไฟล์ PDF ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเรียกดูหรือสั่งพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ไปยังเว็บไซต์นี้ เนื่องจากทางเราไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ได้ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ได้ที่นี่