การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

หากท่านได้ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในภายหลัง ท่านสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือสถานที่รับเอกสารเมื่อใดก็ได้ภายในเวลา 23.59 น. หนึ่งวันทำการก่อนวันที่ท่านไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา