การ(เปลี่ยนวัน)นัดสัมภาษณ์วีซ่าถาวร

ในหน้านี้:

ประกาศสำคัญ สำหรับวีซ่าครอบครัวและวีซ่าทำงานบางประเภท กรุณาดูคำแนะนำที่เว็บไซต์วีซ่าบูเลทินก่อนที่ท่านจะ(เปลี่ยนวัน)นัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่าทางแผนกวีซ่าถาวรจะสามารถออกวีซ่าประเภทนี้ได้เมื่อท่านได้ทำการ(เปลี่ยนวัน)นัดสัมภาษณ์วีซ่า


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลนี้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครวีซ่าถาวรที่ต้องการ (เปลี่ยนวัน) นัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากผู้สมัครไม่ได้เข้าสัมภาษณ์ตามวันนัดเดิม หรือเป็นผู้สมัครคำร้องวีซ่าถาวรท้องถิ่น  หากท่านเป็นผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น (K visa) กรุณาคลิกที่นี่  หากท่านเป็นผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า SB-1 กรุณาคลิกที่นี่

บุคคลที่มีคุณสมบัติในการ(เปลี่ยนวัน)นัดสัมภาษณ์วีซ่าถาวร

ท่านอาจทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ตามที่ระบุด้านล่าง

 • ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดสัมภาษณ์วีซ่าถาวรตามที่ได้รับการนัดหมายมาจาก NVC หรือ KCC
 • ผู้ยื่นคำร้องหรือข้าพเจ้าได้ยื่นคำร้องวีซ่าถาวรโดยตรงกับสำนักงานแผนกสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ (USCIS) ก่อนที่สำนักงานจะปิดทำการ หรือกับแผนกวีซ่าถาวร กรุงเทพฯ และแผนกวีซ่าถาวรได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 • คำร้องวีซ่าถาวรของข้าพเจ้าได้รับการนัดหมายเร่งด่วนผ่านมาจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) และแผนกวีซ่าถาวรได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 • ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครวีซ่าถาวรที่เป็นผู้ติดตาม (Follow-to-Join) โดยที่ผู้สมัครหลักได้ทำการสมัครหรือได้รับวีซ่าถาวรแล้ว และแผนกวีซ่าถาวรได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า
 • อื่นๆ เช่น การเข้าสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 การต่ออายุคำสาบานในการสัมภาษณ์วีซ่า (oath) คำร้องที่ได้รับการยืนยันจาก USCIS ให้ดำเนินการได้อีกครั้ง (reaffirmation) และแผนกวีซ่าถาวรได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านให้เป็นวันก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่าเดิมที่ท่านได้รับ หากท่านเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์ให้เร็วขึ้น ท่านจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์วีซ่า

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อหนึ่งข้อใดด้านล่าง โปรดอย่าทำการนัดสัมภาษณ์ แต่ให้ท่านส่งอีเมลไปที่ visasbkk@state.gov  แทน

 • ท่านเคยได้รับการสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว
 • ท่านเป็นผู้สมัครหลักและขาดการติดต่อกับทางสถานทูตฯ มากกว่าหนึ่งปี
 • คำร้องวีซ่าของท่านไม่ถูกดำเนินการตามวันตัด (Cutoff Dates) ซึ่งกรณีนี้รวมถึงเคสการที่วันตัดถูกนับถอยหลัง (Retrogressed Cases) ด้วย
 • ประเภทวีซ่าของท่านถูกเปลี่ยน

การ(เปลี่ยนวัน)นัดสัมภาษณ์วีซ่าถาวร

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรไฟล์ของท่านที่นี่ หากท่านได้สร้างโปรไฟล์แล้วให้ท่านไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ล็อกอินเข้าโปรไฟล์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากล็อกอิน ท่านจะถูกนำไปยังหน้าแดชบอร์ด กรุณาเลือก การสมัครวีซ่าใหม่ / นัดสัมภาษณ์วีซ่า และดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 • เลือก วีซ่าถาวร แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 • เลือก วีซ่าถาวรทุกประเภท แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 • เลือกประเภทวีซ่าของท่าน แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 • กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กรุณาใส่หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หมายเลขเคสวีซ่าถาวร และอย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญมาก เมื่อเสร็จแล้วให้ยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทางอีกครั้ง แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 • หากท่านมีผู้ร่วมเดินทางที่ได้รับการอนุมัติอยู่ในคำร้องของท่าน ท่านสามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในช่องผู้ติดตาม แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”
 • เลือกวันและเวลาที่ท่านต้องการจากปฏิทิน แล้วคลิก นัดสัมภาษณ์วีซ่า หากยังไม่มีวันนัดสัมภาษณ์ว่างให้เลือก ให้ท่านกลับมาอีกครั้งในเวลาอื่น เนื่องจากทางแผนกวีซ่าถาวรจะกำหนดจำนวน/เวลาการนัดหมายตามจำนวนผู้สมัคร ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านกลับเข้ามาดูในระบบเป็นระยะๆ
 • คลิก เวอร์ชั่นที่พิมพ์ได้ และพิมพ์หน้าใบยืนยันนัดสัมภาษณ์วีซ่าออกมา  2 ฉบับ (หนึ่งฉบับเพื่อนำไปยื่นในวันตรวจร่างกายและอีกหนึ่งฉบับเพื่อนำมายื่นในวันสัมภาษณ์วีซ่า)

หากท่านไม่เคยทำนัดสัมภาษณ์ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th ท่านต้องเลือก การสมัครวีซ่าใหม่ / นัดสัมภาษณ์วีซ่า จากแถบฝั่งซ้ายของหน้าจอเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์หลังจากทำการล็อกอิน อย่างไรก็ตาม โปรดเผื่อเวลา 10 วันทำการในการรับผลตรวจร่างกายของท่านก่อนหน้าวันที่ท่านต้องการจองเป็นวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าตามหน้าปฏิทินวันนัด

หากท่านเคยทำนัดสัมภาษณ์ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th มาก่อนและต้องการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าอีกครั้ง ท่านต้องล็อกอินเข้าโปรไฟล์ของท่าน และเลือก “วีซ่าถาวรทุกประเภท” หากท่านเป็นกรณีเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์ โปรดตรวจสอบว่าผลตรวจร่างกายของท่านยังคงมีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โปรดเผื่อเวลา 10 วันทำการในการรับผลตรวจร่างกายใหม่ของท่านก่อนหน้าวันที่ท่านต้องการจองเป็นวันเลื่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่าตามหน้าปฏิทินวันนัด

โปรดทราบว่าเวลาในการปิดการจองนัดสัมภาษณ์คือเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านไม่สามารถมาสัมภาษณ์วีซ่าตามวันนัดใหม่ กรุณายกเลิกหรือเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดสัมภาษณ์ที่ท่านได้ทำการจองไว้ มิฉะนั้น ท่านจะต้องรอจนกว่าวันนัดสัมภาษณ์นั้นผ่านไป จึงจะทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ได้อีกครั้ง