ลิงค์ที่มีประโยชน์

ในหน้านี้:


รัฐบาลกลางสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ

นโยบายวีซ่าของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของสหรัฐฯที่ออกโดยสภาคองเกรสเป็นข้อบังคับที่ระบุเกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งครอบคลุมการเดินทางเข้าและออกของผู้เดินทางทุกคนที่ผ่านชายแดนสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้กฎหมายนี้ประกอบการพิจารณาว่าบุคคลๆหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศได้หรือไม่ สามารถพำนักอยู่ได้นานเท่าใด และต้องเดินทางออกนอกประเทศเมื่อใด พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA) ข้อ 8 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯเป็นแม่บทของตัวกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯและการแก้ไขกฎหมายใดๆในฉบับนี้ นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองฉบับอื่นๆก็มีผลต่อวิธีดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าด้วย ตัวอย่างเช่น รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิปี 2001หรือที่รู้จักกันในนามของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบวีซ่าเพื่อเพิ่มความมั่นคงของชายแดนปี 2002 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯได้