Diplomati a vládni predstavitelia - Dodatočné informácie

Na tejto strane:

Prehľad

Víza typu A sa vo všeobecnosti vydávajú na základe predloženia diplomatickej nóty od príslušného úradu hostiteľskej krajiny alebo zahraničnej misie. Ak žiadateľ o víza A-1 alebo A-2 prichádza do Spojených štátov amerických na základe poverenia, ktoré bude trvať menej ako 90 dní, víza sa označia „TDY“. Žiadatelia o víza A-1 a A-2, ktorí sú občanmi hostiteľskej krajiny alebo sú akreditovaní hostiteľskou krajinou, sú oslobodení od požiadavky na osobný pohovor. Existujú však okolnosti, keď konzulárny úradník môže o pohovorpožiadať.

V tomto zozname sú uvedené dodatočné informácie o špecifických typoch diplomatických víz:

A-3 vízum

Vydáva sa sprievodcom a osobným zamestnancom osôb so statusom A-1 alebo A-2.

G-1 vízum

Toto vízum sa vzťahuje na zamestnancov Stálej misie OSN uznanej vlády, medzinárodnej organizácie a členov ich najbližšej rodiny. G-1 víza sa vydávajú aj sekretárkam, šoférom a technickým zamestnancom okrem zamestnancov v domácnosti, ktorým bolo vydané G-5 vízum.

G-2 vízum

Vydáva sa zástupcom uznanej vlády a členom ich najbližšej rodiny, ktorí dočasne cestujú do Spojených štátov amerických s cieľom zúčastniť sa na stretnutiach menovanej medzinárodnej organizácie. Vládni predstavitelia môžu v statuse G-2 zastupovať svoje vlády na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov (OSN) alebo môžu pracovať ako TDY- dočasní úradníci pre misiu danej krajiny v medzinárodnej organizácii. G-2 víza sa môžu vydať predstaviteľom ozbrojených síl, ktorí spolupracujú so Sekretariátom OSN na projektoch na udržanie mieru. Členom rodiny môžu byť tiež vydané G-2 víza.

G-3 vízum

Vydáva sa zástupcom neuznaných alebo nečlenských vlád bez ohľadu na ich kategóriu a členom ich najbližšej rodiny. G-3 víza sa vydávajú aj zástupcom takýchto vlád s cieľom zúčastniť sa na dočasných stretnutiach menovaných medzinárodných organizácií (napr. stretnutie Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN).

G-4 vízum

Vydáva sa žiadateľom, ktorí cestujú do Spojených štátov amerických s cieľom zúčastniť sa stretnutia menovanej medzinárodnej organizácie (vrátane Organizácie spojených národov). Členom ich najbližšej rodiny môžu byť tiež vydané G-4 víza, okrem zamestnancov v domácnosti, ktorým boli vydané G-5 víza. Úradníkom a zamestnancom menovaných medzinárodných organizácií, ktorí nie sú pridelení do Spojených štátov amerických, môžu byť vydané víza typu G-4 v prípade tranzitu cez územie Spojených štátov amerických. Počet vstupov by mal byť obmedzený podľa oficiálnej žiadosti. G-4 víza môžu byť vydané aj ľubovoľným zamestnancom menovanej medzinárodnej organizácie a ktorí cestujú do Spojených štátov amerických v mene tejto organizácie.

G-5 vízum

Vydáva sa sprievodcom a osobným zamestnancom osôb so statusom G-1 až A-4.

Poznámka: Ak je osoba s trvalým pobytom na území USA (LPR) zamestnaná zahraničnou misiou v Spojených štátoch amerických, táto osoba má nárok na vízum typu A, ak sa vzdá Zelenej karty/štatútu trvalého pobytu v USA.