Obnovenie môjho víza

Na tejto strane:


Prehľad

Proces žiadosti o víza do USA je rovnaký bez ohľadu nato, či žiadate o víza prvýkrát alebo si obnovujete vízum. Upozorňujeme, že vaše vízum môže byť stále platné, aj keď sa skončila platnosť pasu, v ktorom sa vízum nachádza. Do Spojených štátov amerických môžete cestovať s neplatným pasom, v ktorom je platné vízum a súčasne s vaším novým platným pasom.

Žiadosť o vízum bez pohovoru

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny.

Môžete požiadať o vízum bez osobnej účasti na pohovore, ak ste:

Kategória 1:
 • Zahraniční vládni predstavitelia cestujúci na oficiálne služobné cesty – víza A-1, A-2
 • Zástupcovia medzinárodných organizácií (napr. Organizácie spojených národov, Svetovej banky) – víza G-1, G-2, G-3, G-4
 • Zástupcovia NATO a personál ozbrojených síl cestujúci na oficiálnu služobnú cestu – víza NATO 1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6

Ak Vaša situácia zodpovedá niektorej z uvedených možností, môžte odovzdať svoju žiadosť a potrebné doklady na Veľvyslanectve USA v Bratislave v pracovných dňoch od 8:00 do 11:45 alebo od 14:00 do 15:15 hod.

Kategória 2:

Dôkladne si prečítajte podmienky a postupujte podľa nasledovných pokynov.

Môžte požiadať o vízum bez osobného pohovoru, ak ste:

 • Cestujúci starší ako 80 rokov a  za posledné dva roky Vám nebola zamietnutá žiadosť o vízum
 • Deti mladšie ako 14 rokov (viac informácií nájdete v časti Žiadosti pre deti)
 • Žiadatelia, ktorých osobné údaje sa nezmenili, ktorí môžu predložiť pas s predchádzajúcim vízom do USA a ktorí spĺňajú všetky tieto podmienky:
 1. Vízum ste dostali po 30. auguste 2007 a boli Vám odobraté otlačky prstov.
 2. Žiadate o vízum  rovnakého typu ako predchádzajúce vízum, OKREM nasledovných situácií:
  • posledné vízum B1/B2 bolo vydané na menej ako desať rokov,
  • žiadate o vízum J alebo H a v minulosti ste nedostali brožúru Williama Wilberforca (o právach zamestnancov a obchodovaní s ľuďmi) osobne od konzulárneho zamestnanca,
  • žiadate o vízum J-1 na program Summer Work and Travel (na letnú prácu a cestovanie),
  • žiadate o vízum A-3, G-5 alebo NATO-7 (Vždy keď žiadajú o vízum, musia podstúpiť pohovor s konzulárnym úradníkom.
 3. Žiadate o nové vízum do 12 mesiacov od uplynutia platnosti starého víza.
 4. Žiadate na zastupiteľskom úrade v krajine svojho zvyčajného pobytu alebo na úrade vyhradenom pre Vašuh národnosť.

V ostatných prípadoch musíte požiadať o vízum osobne a požiadť o časenku podľa instrukcie na http://www.ustraveldocs.com/sk_sk/sk-niv-appointmentschedule.asp.

Ako žiadať o víza

1. krok

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

2. krok

Prihláste sa do nášho online systému pre žiadateľov a vytvorte si profil, aby ste mohli zaplatiť poplatok za žiadosť o vízum (MRV). Po prihlásení vyberte možnosť „Vytvorenie časenky“. V priebehu procesu budete odpovedať na otázky pre žiadateľov, ktorými sa zhodnotí vaše oprávnenie na žiadosť o vízum bez pohovoru.

3. krok

Po zodpovedaní otázok vás systém vyzve, aby ste zaplatili poplatok za vízum. Ak ste oprávnení žiadať o vízum bez pohovoru, vytlačíte si „List pre žiadateľov poštou“, ktorý priložíte k svojej žiadosti o vízum.

4. krok

Vytlačte si List pre žiadateľov poštou a pripravte si stránku formulára DS-160 s potvrdením, potvrdenku o zaplatení poplatku MRV, súčasný a predchádzajúci pas, fotografiu a list, v ktorom vysvetľujete účel a plán cesty. V závislosti od kategórie víza budete možno potrebovať ďalšie dokumenty a tiež uhradiť recipročný poplatok. Informácie o ďalších požadovaných dokladoch nájdete na stránke s konkrétnou kategóriou víza.

5. krok

Ak máte pripravené dokumenty na odovzdanie, pošlite nám, prosím, emailovú správu na support-slovakia@ustraveldocs.com, a my pre vás zabezpečíme doručenie predplatenej obálky so sledovacím kódom. Vložte, prosím, vaše dokumenty do obálky a odovzdajte ju na najbližšej pobočke Slovenskej Pošty.

Dôležité upozornenie: Vložte, prosím, vaše dokumenty do obálky a odovzdajte ju na najbližšej pobočke Slovenskej Pošty spolu s podacím lístkom. Podací lístok si môžete stiahnuť tu, a dostupný je zdarma aj na každe pobočke Slovenskej Pošty.

Vezmite, prosím, na vedomie, že predplatená obálka je platná 7 kalendárnych dní odo dňa, ktorý je na nej vyznačený. Vaše dokumenty je potrebné odoslať v stanovenej lehote.

6. krok

Slovenská pošta doručí vaše doklady na veľvyslanectvo USA.

7. krok

Na konci procesu rozhodovania o víze vám Slovenská pošta vráti vaše doklady a pas na adresu, ktorú ste v profile zadali na doručenie dokladov. Adresu na doručenie dokladov môžete zmeniť vo svojom profile. Váš pas bude obsahovať vízum, ak vám bolo vydané.

Spracovanie žiadosti môže trvať až 10 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo požiadať ktoréhokoľvek žiadateľa o osobný pohovor.

Žiadosť o neprisťahovalecké vízum do USA.