Žiadosť čakajúca na ďalšie spracovanie

Na tejto strane:


Prehľad

Zamietnutie podľa odseku 221(g) znamená, že v žiadosti chýbajú podstatné informácie, alebo že žiadosť bola z administratívnych dôvodov pozastavená. Konzulárny úradník, ktorý s vami robí pohovor, vám na konci pohovoru oznámi, či je vo vašom prípade žiadosť pozastavená podľa odseku 221(g) a čaká sa na ďalšie informácie. Konzulárny úradník vám ďalej prípadne oznámi, či vaša žiadosť podlieha ďalšiemu administratívnemu spracovaniu alebo vás požiada o poskytnutie dodatočných informácií.

Ak sa vyžadujú dodatočné informácie, konzulárny úradník vám oznámi, ako máte predložiť tieto informácie. V rámci tohto procesu dostanete písomnú informáciu a budete mať 12 mesiacov od dátumu podania vašej žiadosti na predloženie požadovaných dokladov bez toho, aby ste museli zaplatiť nový poplatok za žiadosť o vízum. Po jednom roku je žiadosť zamietnutá podľa odseku 221(g) zrušená podľa odseku 203(e).

Ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA od vás žiadajú dodatočné informácie alebo doklady, musíte tieto doklady odovzdať na pobočke Messenger/TNT. Táto webová stránka vysvetľuje, ako predložiť doklady na doručenie na veľvyslanectvo alebo konzulát USA.

Ďalšie informácie

Niektoré žiadosti o víza podliehajú ďalšiemu administratívnemu spracovaniu, ktoré si vyžaduje ďalší čas po pohovore s konzulárnym úradníkom. Táto prípadná skutočnosť vám bude oznámená počas pohovoru. Väčšina administratívneho spracovania sa vykoná do 60 dní od vášho vízového pohovoru. Ak sa vyžaduje dodatočné administratívne spracovanie, je dĺžka času spracovania rôzna v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Upozorňujeme vás, aby ste podali žiadosť o vízum v dostatočnom predstihu pred predpokladaným termínom vašej cesty.

Poznámka: Ak sa chcete spýtať na stav vašej žiadosti, počkajte minimálne 60 dní od dátumu konania pohovoru alebo od dátumu predloženia doplnkových dokladov podľa toho, čo bolo neskôr. Prosím, buďte trpezlivý.

Stav vašej žiadosti si môžete kedykoľvek skontrolovať na nasledujúcej webovej stránke.