Predloženie dokladov 221(g)

Na tejto strane:


Prehľad

Veľvyslanectvo alebo konzulát USA vám môžu odovzdať list 221(g), ktorým vás žiadajú o predloženie dodatočných dokladov alebo informácií v súvislosti s vašou žiadosťou o víza. Vaša žiadosť bude pozastavená na veľvyslanectve alebo konzuláte USA, kým nepredložíte tieto doklady.

Všetky dokumenty a informácie požadované v liste 221 (g) by mali byť odoslané kuriérom do jedného roka odo dňa prijatia listu 221 (g). Ak nepredložíte požadované informácie do jedného roka, bude vaša žiadosť o víza zrušená. Potom budete mať už len možnosť predložiť novú žiadosť o víza a zaplatiť všetky poplatky s tým spojené.

Ako predložiť doklady 221(g)

Elektronické kópie prostredníctvom e-mailu

Ak ste dostali pokyn, aby ste poslali elektronickú kópiu dokladu e-mailom, pošlite ju vo formáte PDF na veľvyslanectvo alebo konzulát USA, ktorý vydal list 221(g). Prílohy nesmú prekročiť 3 MB.

bratislavaIV@state.gov

Ak ste dostali pokyny na odoslanie originálov dokladov poštou:

1. Krok

Ak máte pripravené dokumenty na odovzdanie, pošlite nám, prosím, správu emailom na support-slovakia@ustraveldocs.com, a zabezpečíme vyzdvihnutie Vašich dokumentov z Vášho domu / z Vašej kancelárie pomocou kuriérnej služby Messenger/TNT. Pri odosielaní Vašej žiadosti je veľmi dôležité, aby ste uviedli uprednostňovaný dátum a časový interval, kedy môže kuriér vyzdvihnúť Vaše dokumenty.

2. Krok

Kuriér doručí Vaše doklady na veľvyslanectvo USA.

3. Krok

Messenger/TNT vráti Vaše doklady a pas na adresu, ktorú ste v profile zadali na doručenie dokladov. Ťiež môžete dostať nový list 221 (g).