Platnosť prezidentského vyhlásenia 10052, ktoré dočasne pozastavilo vstup určitých H-1B, H-2B, J (pre určité kategórie v rámci výmenného programu ) a L neprisťahovatelskych viz , vypršalo dňa 31. marca 2021. Žiadatelia o vízum ktorí ešte nemali pohovor na Ambasáde, budú mať prednosť a možu býť vybavení v súlade s postupným uvoľnovaním vízových sluzieb.. Žiadatelia o vízum, ktorým predtým boli zamietnuté víza z dôvodu obmedzenía prezidentského vyhlásenia 10052, môžu znova podať žiadosť a uhradiť poplatok.


Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Blinken po konzultácii s ministerstvom vnútornej bezpečnosti dočasne rozšíril možnosť konzulárnych úradníkov upustiť od požiadavky osobného pohovoru u osôb žiadajúcich o neprisťahovalecké víza, ktorí žiadajú o vízum rovnakého typu ako v minulosti. Predtým mali nárok na upustenie od pohovoru iba tí žiadatelia, ktorých platnosť neprisťahovaleckých víz vypršala do 24 mesiacov. Minister dočasne predĺžil túto dobu platnosti na 48 mesiacov. Tieto ustanovenia sú platné do 31. decembra 2021. Táto zmena umožní konzulárnym úradníkom pokračovať v spracovávaní niektorých neprisťahovaleckých žiadostí o víza a zároveň obmedzí počet žiadateľov, ktorí sa musia dostaviť na konzulárne oddelenie, čím sa zníži riziko prenosu COVID-19 na ďalších žiadateľov a konzulárnych úradníkov. Cestujúcim sa odporúča, aby si prezreli webové stránky najbližšieho veľvyslanectva alebo konzulátu USA a získali podrobné informácie o tom, aké služby sú v súčasnej dobe dostupné a taktiež o inštrukciách na podanie žiadosti o vízum bez pohovoru.


Prezident Biden zrušil prezidentské vyhlásenie (PP) 10014 s názvom „Pozastavenie vstupu prisťahovalcov, ktorí predstavujú riziko pre americký trh práce počas oživenia hospodárstva po vypuknutí COVID-19“, 24. februára 2021. Žiadatelia o prisťahovalecké víza, ktorých sa vyhlásenie týka, by si mali prečítať pokyny tu.


S účinnosťou od 26. januára budú Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) vyžadovať od všetkých cestujúcich v leteckej doprave prichádzajúcich do Spojených štátov, aby do 72 hodín pred odletom predložili negatívny test COVID-19 (test na vírusovú detekciu pre SARS-CoV-2 schválený alebo povolený príslušným vnútroštátnym orgánom). Letecké spoločnosti musia potvrdiť negatívny výsledok testu u všetkých cestujúcich pred nástupom na palubu. Letecké spoločnosti musia odmietnuť nástup na palubu cestujúcim, ak neposkytnú dokumentáciu o negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia. Táto požiadavka je nezávislá od postupu podávania žiadostí o víza. Všetky prezidentské vyhlásenia obmedzujúce cestovanie z dôvodu COVID-19 zostávajú v platnosti a naďalej platia pre potenciálnych cestujúcich, bez ohľadu na ich výsledky testov alebo stav očkovania. Na cestujúcich, ktorí majú výnimku národného záujmu (NIE), sa naďalej vzťahujú všetky platné požiadavky na testovanie pred odchodom. Viac informácií o výnimku z povinnosti testovania nájdete tu.


Na základe prezidentských vyhlásení č. 9984, 9992, 10143, a prezidentského vyhlásenia vydané 30. apríla 2021 je pozastavený vstup do USA cudzím štátnym príslušníkom, ktorí 14 dní pred ich odcestovaním do USA, boli fyzicky prítomní v ktorejkoľvek z uvedených krajín:
  • India (platí iba pre neprisťahovalcov)
  • Južná Afrika
  • Brazília
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s výnimkou zámorských území mimo Európy
  • Írska republika;
  • 26 krajín, ktoré tvoria schengenský priestor (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko)
  • Iránska islamská republika;
  • Čínska ľudová republika, s výnimkou osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu a Macaa
Na pozastavenie vstupu sa vzťahujú určité výnimky, vrátane výnimiek pre osoby s legálnym trvalým pobytom v USA, pre niektorých rodinných príslušníkov občanov USA a rodinných príslušníkov osôb s legálnym trvalým pobytom v USA, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto vyhláseniach. Ak sa pred plánovanou cestou do USA zdržiavate, alebo ak ste nedávno cestovali, alebo ak plánujete tranzit do niektorej z vyššie uvedených krajín, odporúčame vám, aby ste si termín vízového pohovoru naplánovali najskôr 14 dní po odchode z danej krajiny (daných krajín). Okrem toho, ak pociťujete chrípkové symptómy, alebo ak si myslíte, že ste boli vystavený novému koronavírusu, dôrazne vám odporúčame, aby ste termín pohovoru posunuli minimálne o 14 dní. Kliknutím sem zobrazíte ďalšie informácie

20. januára 2021 prezident Biden podpísal prezidentské vyhlásenie s názvom "Ukončenie diskriminačných zákazov vstupu do Spojených štátov". Týmto vyhlásením končí cestovné obmedzenie podľa prezidentských vyhlásení 9645 a 9983, ktoré pozastavilo vstup štátnych príslušníkov z Barmy, Eritrey, Iránu, Kirgizska, Líbye, Nigérie, Severnej Kórei, Somálska, Sudánu, Sýrie, Tanzánie, Venezueli a Jemenu na základe vízového typu do Spojených štátov amerických. Kliknutím sem ďalšie informácie.


Veľvyslanectvo USA na Slovensku eviduje, že mnohí žiadatelia uhradili vízový poplatok a stále čakajú na možnosť vytvoriť si časenku na vízový pohovor. Usilovne pracujeme na obnovení všetkých vízových služieb čo najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie. Ubezpečujeme vás, že veľvyslanectvo USA predĺži platnosť Vašich platieb (známych ako poplatok MRV) do 30. septembra 2023, aby umožnilo všetkým žiadateľom, ktorí si nemohli naplánovať vízový pohovor v dôsledku pozastavenia rutinných vízových služieb, naplánovať si a/alebo zúčastniť sa na vízovom pohovore s už zaplateným poplatkom. Informácie o návrate k rutinným vízovým službám budú zverejnené na tejto stránke, preto ju, prosím, naďalej monitorujte.


Od 16. marca 2020 Veľvyslanectvo USA neprijíma žiadosti o víza bez pohovoru pre všetky vízové kategórie. Termíny obnovíme ihneď, keď to bude možné, ale momentálne nemôžme uviesť konkrétny dátum. Poplatok za víza MRV je platný a; môžete ho použiť pri žiadosti o víza počas jedného roka odo dňa jeho úhrady. Ak musíte okamžite cestovať pre urgentú situáciu, postupujte, prosím, podľa usmernenia, ktoré nájdete na https://ustraveldocs.com/sk/sk-niv-expeditedappointment.asp a požiadajte o mimoriadny termín vízového pohovoru.


Ak plánujete vycestovať do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnými neprisťahovaleckými vízami, nepodávajte žiadosť o ESTA. Oznámte to, prosím, veľvyslanectvu USA e-mailom na consulbratislava@state.gov alebo podajte žiadosť o nové vízum podľa inštrukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.


Každý žiadateľ si musí vyplniť on-line žiadosť DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC .
Upozorňujeme, že bez vyplnenej žiadosti DS-160 žiadateľom nebude umožnené zúčastniť sa na pohovore a budú si musieť vytvoriť novú časenku na pohovor. Aj keď ste mali vízum v minulosti a chcete požiadať o nové vízum, musíte vyplniť nový formulár DS-160. Prečítajte si pozorne postup pri podavaní žiadosti o americké vízum na našich webových stránkach tu: http://www.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-visaapply.asp


Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informačného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa prisťahovaleckých a neprisťahovaleckých víz a požiadavky pre jednotlivé typy víz. Tiež sa tu dozviete, ako zaplatiť vízový poplatok a ako sa zaregistrovať na pohovor na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Veľvyslanectva USA na Slovensku.