Informácie pre žiadateľov o víza týkajúce sa nového koronavírusu:
Veľvyslanectvo USA v Bratislave ruší od 16 .3. 2020 termíny na podávanie žiadostí o prisťahovalecké aj neprisťhovalecké víza. Od 16. marca 2020 Veľvyslanectvo USA neprijíma žiadosti o víza bez pohovoru pre všetky vízové kategórie. Termíny obnovíme ihneď, keď to bude možné, ale momentálne nemôžme uviesť konkrétny dátum. Poplatok za víza MRV je platný a; môžete ho použiť pri žiadosti o víza počas jedného roka odo dňa jeho úhrady. Ak musíte okamžite cestovať pre urgentú situáciu, postupujte, prosím, podľa usmernenia, ktoré nájdete na http://cdn.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-expeditedappointment.asp a požiadajte o mimoriadny termín vízového pohovoru.

Na základe prezidentských vyhlásení č. 9984, 9992, 9993 ako aj na základe posledného vyhlásenia, zo 14. marca 2020, je pozastavený vstup do USA cudzím štátnym príslušníkom, ktorí 14 dní pred ich odcestovaním do USA, boli fyzicky prítomní v ktorejkoľvek z uvedených krajín:
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s výnimkou zámorských území mimo Európy
  • Írska republika;
  • 26 krajín, ktoré tvoria schengenský priestor (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko)
  • Iránska islamská republika;
  • Čínska ľudová republika, s výnimkou osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu a Macaa
Na pozastavenie vstupu sa vzťahujú určité výnimky, vrátane výnimiek pre osoby s legálnym trvalým pobytom v USA, pre niektorých rodinných príslušníkov občanov USA a rodinných príslušníkov osôb s legálnym trvalým pobytom v USA, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto vyhláseniach. Ak sa pred plánovanou cestou do USA zdržiadate, alebo ak ste nedávno cestovali, alebo ak zamýšľate tranzit do niektorej z vyššie uvedených krajín, odporúčame vám, aby ste si termín vízového pohovoru naplánovali najskôr 14 dní po odchode z danej krajiny (daných krajín). Okrem toho, ak pociťujete chrípkové symptómy, alebo ak si myslíte, že ste boli vystavený novému koronavírusu, dôrazne vám odporúčame, aby ste termín pohovoru posunuli minimálne o 14 dní. Za zmenu termínu pohovoru sa neúčtuje žiaden poplatok a poplatky za žiadosť o víza MRV platia jeden rok po ich úhrade pre konkrétnu krajinu. Ak budete mať otázky o preložení termínu pohovoru na konzuláte, kontaktujte nás, prosím, na http://cdn.ustraveldocs.com/sk/sk-main-contactus.asp, aby sme vám mohli poskytnúť konkrétne usmernenie.

Ak plánujete vycestovať do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnými neprisťahovaleckými vízami, nepodávajte žiadosť o ESTA. Oznámte to, prosím, veľvyslanectvu USA e-mailom na consulbratislava@state.gov, alebo podajte žiadosť o nové vízum podľa inštrukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV: Každý žiadateľ si musí vyplniť on-line žiadosť DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC . Upozorňujeme, že bez vyplnenej žiadosti DS-160 žiadateľom nebude umožnené zúčastniť sa na pohovore a budú si musieť vytvoriť novú časenku na pohovor. Aj keď ste mali vízum v minulosti a chcete požiadať o nové vízum, musíte vyplniť nový formulár DS-160. Prečítajte si pozorne postup pri podavaní žiadosti o americké vízum na našich webových stránkach tu: http://www.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-visaapply.asp

31. januára 2020 bolo vydané nové prezidentské vyhlásenie („prezidentské vyhlásenie 9983“), ktoré rozširuje súčasné cestovné obmedzenia P.P. 9645 ich o štátnych príslušníkov šiestich ďalších krajín. Obmedzenia sa vzťahujú iba na prisťahovalecké víza a / alebo na DV lotériu, na neprisťahovalecké víza sa nevzťahujú. Viac informácií je k dispozícii na tomto odkaze.

Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informačného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa prisťahovaleckých a neprisťahovaleckých víz a požiadavky pre jednotlivé typy víz. Tiež sa tu dozviete, ako zaplatiť vízový poplatok a ako sa zaregistrovať na pohovor na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Veľvyslanectva USA na Slovensku.