31. januára 2020 bolo vydané nové prezidentské vyhlásenie („prezidentské vyhlásenie 9983“), ktoré rozširuje súčasné cestovné obmedzenia P.P. 9645 ich o štátnych príslušníkov šiestich ďalších krajín. Obmedzenia sa vzťahujú iba na prisťahovalecké víza a / alebo na DV lotériu, na neprisťahovalecké víza sa nevzťahujú. Viac informácií je k dispozícii na tomto odkaze.


Naliehavá informácia pre žiadateľov o víza, týkajúca sa nového koronavírusu:
Všetkým žiadateľom, ktorí majú vytvorený termín vízového pohovoru na Veľvyslanectve USA v Bratislave, a (1) ktorí sa posledných 14 dní fyzicky zdržiavali v Čínskej ľudovej republike, s výnimkou osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao, (2) u ktorých sa prejavujú príznaky chrípky, alebo (3) ktorí sa domnievajú, že mohli byť vystavení novému koronavírusu, sa dôrazne odporúča, aby svoj termín pohovoru zmenili na iný, minimálne o 14 dní neskôr. Za zmenu termínu stretnutia sa neúčtuje žiaden poplatok a poplatky za žiadosti o vízum sú platné jeden rok v krajine, v ktorej bol poplatok zaplatený. Ak budete mať otázky týkajúce sa zmeny termínu pohovoru na veľvyslanectve, pošlite, prosím, e-mail na e-mailovú adresu podporných služieb support-slovakia@ustraveldocs.com, ktoré vám poskytnú konkrétne usmernenia. Informácie o zmene termínu pohovoru sú tiež dostupné na www.travel.state.gov.


Ak plánujete vycestovať do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnými neprisťahovaleckými vízami, nepodávajte žiadosť o ESTA. Oznámte to, prosím,  veľvyslanectvu USA e-mailom na consulbratislava@state.gov, alebo podajte žiadosť o nové vízum podľa inštrukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV: Každý žiadateľ si musí vyplniť on-line žiadosť DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC . Upozorňujeme, že bez vyplnenej žiadosti DS-160 žiadateľom nebude umožnené zúčastniť sa na pohovore a budú si musieť vytvoriť novú časenku na pohovor. Aj keď ste mali vízum v minulosti a chcete požiadať o nové vízum, musíte vyplniť nový formulár DS-160. Prečítajte si pozorne postup pri podavaní žiadosti o americké vízum na našich webových stránkach tu: http://www.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-visaapply.asp
Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informačného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa prisťahovaleckých a neprisťahovaleckých víz a požiadavky pre jednotlivé typy víz. Tiež sa tu dozviete, ako zaplatiť vízový poplatok a ako sa zaregistrovať na pohovor na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Veľvyslanectva USA na Slovensku.