Visum för barn

På denna sida:

Frågor och svar

F: Behöver barn ett visum?

S: Alla resenärer, inklusive barn, behöver ett visum för att resa till USA eller måste vara kvalificerad för att resa utan visum genom ett speciellt program, som till exempel programmet för viseringsundantag.

F: Betalar barn samma ansökningsavgift som vuxna?

S: Ja, det gör de.

F: Behöver barn schemalägga ett intervjumöte?

S: Varje sökande behöver ett möte för en intervju. Däremot behöver barn under 14 år inte närvara under en intervju.