Gruppbokningar

På denna sida:


Översikt

Grupper av 15 eller flera personer, som reser tillsammans med samma syfte, kan begära om en speciell gruppbokning. Exempel på grupper som kan begära en gruppbokning ärartister som skall turnera och uppträda i USA, idrottare, piloter eller yrkesmän som reser för att delta i upplärning, eller studentgrupper. När du ansöker om en gruppbokning, kom ihåg att du även måste ange detaljer kring dina reseplaner samt om det finns en speciell dag som du önskar att schemalägga gruppintervjun på. Om det finnsnågra särskilda datum som du föredrar för intervjun, se till att ange dessa i fältet ”Reason for travel” (Syftet med din resa). Ambassaden kan ta hänsyn till de önskade datumen när de tilldelar datum och tid för ert gruppmöte, beroende på tillgängligheten. Om gruppen består av mindre än 15 personer, kan ni inte begära en gruppbokning

Hur man ansöker

Steg 1

En angiven gruppsamordnare använder onlinesystemet för bokning och klickar på Förfrågan om gruppschemaläggning för att begära en gruppbokning. Det går inte att lämna in en ansökan via någon agent. När förfrågan har skickats ska du vänta på ett svar från den amerikanska ambassaden. Du kommer att få svaret via e-post.

Lägg inte till några gruppmedlemmar / anhöriga innan du har fått ett e-postmeddelande att din grupp begäran har erhållit godkännande från ambassaden eller konsulatet. Du kan enbart lägga till gruppmedlemmar / anhöriga efter att du har fått e-post bekräftelsen.

Steg 2

Om amerikanska ambassaden godkänner denna begäran kommer gruppsamordnaren att få ett e-postmeddelande som uppmanar honom/henne att gå till sin profil för att schemalägga bokningar för varje medlem i gruppen. Ett callcenteragent kan inte schemalägga gruppmöten men han/hon kan hjälpa till genom att besvara frågor. Om amerikanska ambassaden skulle neka denna begäran om en gruppbokning skickas ett meddelande om detta nekande per e-post. I så fall måste varje gruppmedlem boka en enskild intervju.

Obs! Det e-postmeddelande som bekräftar eller nekar din begäran skickas från adressen no-reply@ustraveldocs.com. Vissa e-postprogram har regler som filtrerar okända avsändare till en spam- eller skräppostmapp. Om du inte har fått ditt e-postmeddelande ska du söka efter meddelandet i dina mappar för spam och skräppost.

Steg 3

Varje gruppmedlem måste betala deras visumansökningsavgift. Om en enda inbetalning görs med klumpsumma för allihop så får du endast ett kvittonummer per transaktion och kommer att behöva använda det kvittonumret för varje visumansökningsavgift som den betalningen gäller för.

Typer av visum och avgiftsbelopp – sorterade efter typ av visum
Visumtyp Beskrivning Avgiftsbelopp (USD) välj antal
B Affärer/turist $185 USD
C-1 Genomresa $185 USD
D Fartygs-/flygbesättning $185 USD
E Avtalshandlare/investerare, yrkesspecialister från Australien $315 USD
F Student (akademisk) $185 USD
H Tillfälliga arbetare/säsongsarbetare och tidsbegränsade anställningar, praktikanter $205 USD
I Journalist och media $185 USD
J Utbytesbesökare $185 USD
K Fästman/fästmö eller make/maka till amerikansk medborgare 240 USD
L Koncerninterna överföringar $205 USD
M Student (yrkesinriktad) $185 USD
O Personer med extraordinär förmåga $205 USD
P Idrottsmän. Artister och underhållare $205 USD
Q Internationellt kulturutbyte $205 USD
R Religiöst arbete $205 USD
T Offer för människohandel $185 USD
U Offer för brottslig verksamhet $185 USD
TN/TD NAFTA-yrkesmän $185 USD
Steg 4

Varje gruppmedlem måste fylla i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160) och skriva ut bekräftelsesidan.

Steg 5

Gruppsamordnaren återvänder till sin profil i onlinesystemet för bokning och klickar på knappen Förfrågan om gruppschemaläggning för att börja schemalägga gruppens intervjuer. Han eller hon ska ha tre saker till hands för varje gruppmedlem:

  • Gruppmedlemmens pass med den sökandes fullständiga namn, passnummer, födelsedatum, passets utgångsdatum och andra viktiga data som finns på passets biografiska sida.
  • Den gruppmedlemmens CGI-referensnumret för viseringsavgiften kvittonummer. Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.
  • Det tiosiffriga (10) streckkodsnumret från bekräftelsesidan för gruppmedlemmens DS-160-formulär.
Steg 6

Gruppsamordnaren väljer den godkända gruppbokningsbegäran som gäller för den gruppen. Om gruppsamordnaren ofta bokar gruppmöten är det viktigt att vara noga med att välja rätt gruppbokning.

Steg 7

Varje gruppmedlem läggs till som en "Anhörig" till gruppsamordnarens profil. Gruppsamordnaren kan vara en medlem i gruppen eller inte.

Steg 8

Gruppen ska ta sig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för deras visumintervjuer. Varje gruppmedlem måste ha med sig en utskriven kopia av bokningsbekräftelsen, deras DS-160-bekräftelsesida, ett foto taget under de senaste sex månaderna och deras nuvarande och alla gamla pass, samt alla övriga ansökningsdokument för den givna visumklassen. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Viktigt att komma ihåg
  • När begäran om gruppmöte har godkänts har gruppen en begränsad tid på sig för att slutföra steg ett till sex. Vanligtvis är denna en tidsgräns sju dagar, men gruppsamordnaren ska hänvisa till vad som anges i den bekräftelsen som skickas per e-post. Om tiden för begäran går ut måste gruppsamordnaren börja om och skicka in en ny ansökan.
  • Gruppsamordnaren ska utföra steg 1, 2, 3 och 5 för gruppmedlemmarna. Varje sökande måste fylla sitt eget DS-160-formulär.
  • Om en gruppmedlem redan har schemalagt en egen tid för en intervju kan han eller hon inte längre räknas som en gruppmedlem. Han eller hon måste då komma till visumintervjun ensam.
  • Om gruppens söker visum efter en godkänd I-797-petition, som t.ex. H2A-, H2B- eller H3-visumsökande måste gruppsamordnaren i steg ett ladda upp en läslig kopia av den godkända I-797-petitionen som en del av gruppens ansökan.

Not: Om du har ytterligare frågor kring gruppbokningar, vänligen besök Handledning för att schemalägga gruppintervjuer för mer detaljerade instruktioner.