Diplomatiska tjänstmän och regeringstjänstemän – ytterligare information

På denna sida:

Översikt

Typ A-visum utfärdas vanligen mot uppvisande av en diplomatisk not från lämpligt kontor i värdlandet eller från en beskickning i utlandet. Om en A-1- eller A-2-viseringssökande kommer till USA för ett uppdrag som kommer att pågå under mindre än 90 dagar markeras visumet med ”TDY”. Normalt hävs det personliga intervjukravet för behörig A-1- och A-2-viseringssökande som är medborgare i, eller ackrediterad till, värdlandet. Det kan däremot finnas omständigheter då konsulattjänstemannen kommer att be om en intervju.

Denna lista ger ytterligare information om specifika visumtyper inom denna klass:

A-3-visum

Utfärdas till följeslagare och privatanställda hos personer med A-1- eller A-2-status.

G-1-visum

Utfärdas till medlemmar av en permanent beskickning från en erkänd regering, till en internationell organisation, oavsett rang, och till deras närmaste familjemedlemmar. G-1-visum utfärdas också till beskickningens sekreterare, chaufförer och vakter, med undantag för hushållsanställda, vilka erhåller G-5-visum.

G-2-visum

Utfärdas till representanter från en erkänd regering och till deras närmaste familjemedlemmar som reser till USA tillfälligt för att närvara vid möten som anordnas av en särskild internationell organisation. G-2-tjänstemän kan företräda sina egna regeringar vid Förenta Nationernas (FN) generalförsamling eller som TDY-tjänstemän åt deras lands representation för den internationella organisationen. G-2-visum kan utfärdas till militära officerare som bistår FN:s sekretariat i fredsbevarande frågor. G-2-visum kan även utfärdas till familjemedlemmar.

G-3-visum

Utfärdas till företrädare för icke-erkända regeringar eller till regeringar som inte är medlemmar, oavsett rang, och till deras närmaste familjemedlemmar. G-3-visum bör också utfärdas till företrädare av sådana regeringar för deltagande i tillfälliga möten med särskilda internationella organisationer (t.ex. ett möte i FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet).

G-4-visum

Utfärdas till personal oavsett rang som reser till USA för att följa upp ett möte med en särskild internationell organisation (inklusive FN). G-4-visum kan också utfärdas åt deras närmaste familjemedlemmar, med undantag för de hushållsanställda, som erhåller G-5-visum. Tjänstemän och anställda av särskilda internationella organisationer, som inte är tillsatta i USA, kan beviljas G-4-klassificering om de har för avsikt att resa genom USA. Antalet inresor bör begränsas till den officiella begäran. G-4-visum kan också utfärdas till personal, oavsett rang, för en särskild internationell organisation som reser till USA på uppdrag av den organisation de representerar.

G-5-visum

Utfärdas till följeslagare och privata anställda hos personer med G-1- till G-4-status.

Obs! Om någon med ett lagligt permanent boende i USA (LPR) skulle anställas av en utländsk beskickning i USA skulle han eller hon vara berättigad till ett A-visum, om han eller hon skulle vara villig att ge upp sitt permanenta uppehållstillståndskort.