Diplomatiska tjänstemän och regeringstjänstemän

På denna sida:


Översikt

G-1 – G-4-visum kan utfärdas till diplomater och andra regeringstjänstemän för officiell resa till USA. Generellt beror den visumtyp som krävs för en diplomat eller annan regeringstjänsteman på deras syfte med deras resa till USA. Det finns mycket specifika krav som måste uppfyllas av sökande för att kvalificera sig för A-, G- eller Nato-visum enligt den amerikanska immigrationslagstiftningen.

Ansökningar gällande A-1-, A-2- och G-1 – G-4-visum för svenska medborgare måste lämnas in till den amerikanska ambassadens konsulära avdelning via svenska utrikesdepartementet eller protokollkontoret för den offentlige tjänstemannen/representanten. Ansökningar från tredjelandsmedborgare gällande A-1- och A-2-visum kan lämnas med kurir till den amerikanska ambassadens konsulära avdelning för ackrediterade diplomatiska beskickningar i Sverige. En diplomatisk not måste åtföljas alla A-1-, A-2-, och G1 – G-4-visumansökningar. Mera information hur man söker ett A-1, A-2, och G1 - G-4 visum genom den Amerikanska ambassaden i Stockholm hittas på ambassadens hemsida.

Ansökningar om G-1- till G-4 visum kan lämnas direkt till amerikanska ambassaden. Alla G-1 – G-4-visumansökningar måste åtföljas av en diplomatisk not, eller för internationella organisationer, ett officiellt brev med begäran om utfärdande av ett G-visum. Betala inte en MRV-visumansökningsavgift genom denna webbplats eftersom den inte kommer att återbetalas.

Obs! De som ansöker om denna typ av visum behöver inte inställa sig personligen för en intervju. Men en diplomat eller ämbetsman som reser till USA för turism eller i annat ej officiellt syfte måste inlämna ett DS-160-formulär och komma till en personlig intervju. 

Mer information

Om du behöver mer information ska du gå till denna webbsida eller rådgöra med din regerings eller myndighets administrativa kontor som ansvarar för visumfrågor.

Du kan besöka Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats för ytterligare information om berättigande till diplomatiska och officiella visum och för mer specifik information gällande A-visum och G-visum.