Program för viseringsundantag

På denna sida:


Översikt

Programmet för viseringsundantag (VWP) ger medborgare i vissa länder rätten att resa till USA för turism- eller affärsändamål utan visum, förutsatt att resan är 90 dagar eller kortare. Inte alla länder deltar i programmet för viseringsundantag och inte alla resenärer från VWP-länder är berättigade att utnyttja programmet. VWP-resenärer är skyldiga att ansöka om tillstånd via det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA), de kontrolleras vid deras ankomst till USA och de skrivs in i programmet OBIM, som sköts av Department of Hemland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement).

Medlemsländer*

 

Andorra
Australien
Belgien
Brunei
Chile
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island

Israel
Italien
Japan

Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Republiken Korea

San Marino
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Taiwan
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

 

Medborgare i medlemsländerna kan resa till USA för turism- eller affärsändamål utan visum, förutsatt att resan är 90 dagar eller kortare och under förutsättning att de uppfyller följande krav:

 • Innehar ett pass med integrerat chip (e-pass)
 • Registrerat sig online genom det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) och
 • Uppfyller standardvillkoren för programmet för viseringsundantag enligt nedan.

Medborgare i Kanada, Mexiko och det brittiska utomeuropeiska territoriet Bermuda kan gå till Department of States (USA:s utrikesdepartement) resewebbplats.

* När det gäller alla hänvisningar till ett ”land” eller ”länder” på denna sida, ska det observeras att Taiwan Relations Act från 1979, publiceringsnummer 96-8, paragraf 4 (b) (1), föreskriver att ”närhelst lagarna i USA hänvisar till eller avser utländska länder, nationer, stater, regeringar eller liknande aktörer, ska sådana villkor och sådana lagar gälla med avseende på Taiwan.”  22 U.S.C. § 3303(b)(1).  Följaktligen ska alla hänvisningar till ett ”land” eller ”länder” i den bemyndigande lagstiftningen för programmet för viseringsundantag, paragraf 217 av Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1187 tolkas att omfatta Taiwan.  Detta är förenligt med USA:s policy om ett enda Kina, enligt vilken USA har upprätthållit inofficiella relationer med Taiwan sedan 1979.

Kvalifikationer

För att resa in i USA under programmet för viseringsundantag måste resenären:

 • vara medborgare i något av de länder som uppräknas ovan samt inneha ett VWP-kompatibelt pass
 • inneha ett ESTA-tillstånd
 • stanna i USA i 90 dagar eller kortare, samt
 • avse att resa för:
  1. affärer – syftet med den planerade resan är att samråda med affärspartners: resa till en vetenskaplig, pedagogisk, yrkesmässig eller affärsmässig sammankomst eller konferens på specifika datum, uppdelning av dödsbo eller förhandling av avtal.
  2. nöjen/turism – syftet med den planerade resan är fritidsbaserat, inklusive turism, semester, nöjen, besöka vänner eller släktingar, vila, medicinsk behandling, verksamheter av broderlig eller social karaktär samt amatördeltagande (utan någon ersättning) i musikevenemang, idrottstävlingar och liknande.
  3. genomresa – om du reser genom USA på väg till ditt slutliga resmål.

OCH om du reser in i USA via flyg eller båt måste du:

 • Inneha en biljett för returresan eller fortsatt resa till annat land. Om du reser med en elektronisk biljett måste en kopia av resplanen uppvisas för immigrationsinspektören. Resenärer med biljetter för fortsatt resa som slutar i Mexiko, Kanada, Bermuda eller Karibien måste vara lagligt bosatta i dessa områden.
 • Inresa till USA ombord på ett flygbolag eller ett fartyg från ett rederi som deltar i programmet. Det inkluderar flygplan från ett amerikanskt bolag som har ingått ett avtal med Department of Hemland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement) för transport av passagerare under programmet för viseringsundantag.

Om inresa till USA sker via landvägen från Kanada eller Mexiko gäller samma dokumentationskrav, men det finns då inte något krav på biljetter för tur- och returresa och särskilt deltagande bolag. Du måste övertyga inspektören om att du har kapital nog för att försörja dig under din vistelse och sedan lämna USA.

Elektroniskt system för resetillstånd (ESTA)

Från och med 1 april 2016 måste resenärer som har möjlighet att resa till USA visumfritt under Visa Waiver Program (VWP) inneha ett giltigt elektroniskt pass. Denna regel gäller även för dem som har ett giltigt Elektroniskt inresetillstånd (ESTA). Elektroniska pass har denna symbol på passets framsida. 

                                                                Biometric symbol      

Passkrav:

Dessutom är medborgare i VWP-länder som har rest till, eller varit närvarande i Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Libyen, Somalia och/eller Jemen efter den 1 mars 2011 eller senare inte längre berättigade att resa eller bli beviljade inresa till USA under VWP. Har man dubbla medborgarskap i ett land som ingår i VWP samt Irak, Nordkorea, Iran, Syrien och Sudan är man inte heller längre berättigad att resa eller bli beviljad inresa till USA under VWP. 

Denna begränsning gäller inte för VWP resenärer vars närvaro i något av dessa länder var för att göra militärtjänst i de väpnade styrkorna för ett VWP land, eller för att utföra offentliga uppdrag som heltidsanställd av regeringen i ett VWP land. 

Secretary of Homeland Security kan undanta denna VWP begränsning om han bedömer att ett sådant undantag är i brottsbekämpande syfte eller i nationella säkerhetsintressen för USA. Sådana undantag kommer att beviljas endast från fall till fall. Här följer kategorier av resenärer som kan komma på fråga då ett undantag kanske kan göras: 

 • Personer som har rest till Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Libyen, Somalia och / eller Jemen på uppdrag av internationella organisationer, regionala organisationer, eller sub-nationella regeringar i officiell tjänst;
 • Personer som har rest till Irak, Iran, Syrien, Sudan, Nordkorea, Libyen, Somalia och / eller Jemen på uppdrag av en humanitär icke-statlig organisation (NGO); och
 • Personer som har rest till Irak, Iran, Syrien, Sudan, Nordkorea, Libyen, Somalia och / eller Jemen i egenskap som journalist för rapportering.
 • Individer som reste till Iran för legitima affärsrelaterade ändamål till följd av "Joint Comprehensive Plan of Action" (14 JULI 2015); och
 • Personer som har rest till Irak för legitima affärsrelaterade ändamål.

Ett uppdaterat ESTA ansökningsformulär finns nu tillgängligt. Det nya formuläret innehåller ytterligare frågor som addresserar  de nya resekraven som påkallats i den nya lagen. Vi uppmanar resenärer som söker  ESTA att använda det förbättrade systemet, vilket hjälper till att göra individuella bestämningar för ett eventuellt beviljande av ett undantag. Det finns ingen annat sätt att begära en undantagsprövning. 

Nuvarande ESTA-innehavare bör kontrollera sin ESTA status innan resan på CBP: s hemsida, https: //esta.cbp.dhs.gov/esta/

Giltighetstid för pass: Besökare som reser till USA måste inneha ett pass som är giltigt i sex månader utöver den avsedda vistelsetiden i USA. Medborgare i de länder som anges på uppdateringen av sexmånadersklubben omfattas inte av sexmånadersregeln och behöver bara ha ett pass som är giltigt för den avsedda vistelsetiden. Om du reser visumfritt under programmet för viseringsundantag måste ditt pass vara giltigt i minst 90 dagar. Om ditt pass inte är giltigt i 90 dagar kommer du att släppas in i USA och får stanna fram till den dag då passet löper ut.

Om du är en resenär från ett VWP-land och ditt pass inte uppfyller dessa krav kan du överväga att skaffa ett nytt VWP-kompatibelt pass från passmyndigheten i ditt land. Annars kan du inte resa under VWP och måste skaffa ett visum för ditt giltiga pass för att kunna resa in i USA.

Olämplighet

Vissa resenärer kanske inte är berättigade att resa in i USA visumfritt under programmet för viseringsundantag. Det inkluderar personer som har gripits av polisen, även om gripandet inte resulterade i någon fällande dom, personer som finns med i brottsregistret (även om de beviljats benådning, amnesti, eller annan typ av nåd), personer med vissa allvarliga smittsamma sjukdomar, personer som har vägrats inträde till (eller har deporterats från) USA eller som tidigare har stannat för länge enligt programmet för viseringsundantag. Sådana resenärer måste ansöka om visum. Om de försöker att resa utan visum kan de vägras inresa i USA.

Enligt den amerikanska lagen ’Visa Waiver Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015’ kan inte personer resa visumfritt till USA under Visa Waiver Program om de har rest eller varit närvarande i Iran, Nordkorea, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Nordkorea, Sudan och/eller Syrien efter den 1 mars 2011 (med vissa undantag om resorna har varit i diplomatiska eller militära ändamål för ett land som ingår i Visa Waiver Program), ELLER om dessa personer även är innehavare av ett medborgarskap i Iran, Irak, Nordkorea, Sudan och/eller Syrien. För mera information beträffande ändringar under denna lag vänligen besök http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Resenärer med smärre trafikbrott som inte resulterat i något gripande och/eller en fällande dom för brottet kan resa visumfritt, förutsatt att de för övrigt uppfyller alla krav. Om trafikbrottet inträffade medan du var i USA och du har obetalda böter eller om du inte var närvarande vid domstolsförhandlingen är det möjligt att det kan finnas en arresteringsorder utfärdad på dig och du kommer att få problem när du ansöker om inträde till USA. Därför bör du lösa det problemet innan du reser genom att kontakta den domstol där du skulle inställa dig. Om du inte känner till adressen till domstolen finns denna information tillgänglig på Internet: www.refdesk.com.

Visumfrihet inkluderar inte dem som planerar att studera, arbeta, eller stanna kvar i USA i mer än 90 dagar eller planerar att ändra sin status (från turist till student, etc.) när de väl är i USA . Sådana resenärer behöver ett visum. Om en immigrationstjänsteman anser att en visumfri resande avser att studera, arbeta eller stanna kvar längre än 90 dagar kommer tjänstemannen att vägra inresa för resenären.

Sökanden från Kanada och Mexiko

Kanada, Mexiko och Bermuda deltar inte i programmet för viseringsundantag. Immigration and Nationality Act inkluderar andra bestämmelser om visumfrihet för medborgare i Kanada och Bermuda, under vissa omständigheter. Se Medborgare från Kanada och Bermuda. Eftersom de inte deltar i programmet för viseringsundantag gäller inte VWP-kraven på maskinläsbara eller biometriska pass för medborgare från Kanada, Mexiko och Bermuda. Dessutom bör det noteras att vissa medborgare från Kanada och Bermuda som reser till USA måste ha ett icke-immigrationsvisum.

ESTA-avslag

Resenärer som fått ett avslag från ESTA kan inte resa under programmet för viseringsundantag. Ansök om visum före avresa.

Alla förfrågningar gällande ESTA-processen ska riktas till Department of Hemland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement).