Visumtyper

På denna sida:


Översikt

Generellt måste en medborgare från ett annat land som vill besöka USA först erhålla ett visum, antingen ett icke-immigrationsvisum för tillfällig vistelse eller ett immigrationsvisum för permanent uppehållstillstånd. Medborgare i kvalificerade länder kan ha möjlighet att besöka USA utan visum under programmet för viseringsundantag. Alla resenärer som kommer till USA genom programmet för viseringsundantag måste ansöka om tillstånd genom det elektroniska systemet för inresetillstånd (ESTA) innan resan till USA inleds.

Du behöver ett icke-immigrationsvisum om du inte uppfyller kraven enligt programmet för viseringsundantag eller reser för att studera, arbeta, delta i ett utbytesprogram, eller något annat ändamål som inte omfattas av ett B-visum.

Ett visum garanterar inte inresa till USA. Ett visum anger endast att en amerikansk konsulattjänsteman har fastställt att du är berättigad att ansöka om inresa till USA för ett specifikt ändamål.

Icke-immigrationsvisum

Ett icke-immigrationsvisum används av turister, affärsfolk, studenter eller yrkesspecialister som vill stanna under en viss tidsperiod i USA för att uppnå specifika ändamål. Enligt USA:s visumlagar och förordningar måste de flesta sökande av icke-immigrationsvisum visa för konsulattjänstemannen att de har starka band till deras bosättningsland och de måste visa att de har för avsikt att lämna USA efter den tillfälliga vistelsen.