Viseringsavgifter

På denna sida:


Översikt

Visumsökande, inklusive barn, är skyldiga att betala en ej återbetalbar, ej överförbar visumansökningsavgift (ibland kallad MRV-avgift) innan de ansöker om ett icke-immigrationsvisum. Visumansökningsavgiften måste betalas oavsett om ett visum utfärdas eller inte. Beloppet för avgiften beror på vilken typ av visum som du ansöker om. Beroende på ditt medborgarskap och vilken typ av visum du söker kanske du också behöver betala en avgift för viseringsutfärdande eller ”reciprocitet”. Denna webbsida visar de visumansökningsavgifter som gäller för varje typ av icke-immigrationsvisum.

Observera att det endast är ansökningsavgifterna för icke-immigrationsvisum som visas här.

Betalningsinformation

Även om avgifterna visas i USD måste själva betalningen göras i motsvarande lokal valuta. Du kan betala din avgift i en filial till valfri större bank. Mer information om olika betalningsalternativ hittar du här.

Restriktioner

Din visumavgift är inte ersättningsbar och kan inte överföras till andra personer. Du ska få ett kvitto efter att du har betalat din visumavgift. Alla betalningar av visumansökningsavgifter som inte gäller immigration (även kända som MRV-avgifter) som görs från 1 oktober 2022 eller senare gäller i 365 dagar från datumet när ett kvitto utfärdades för betalningen av MRV-avgiften. Den ansökande måste boka en intervju eller skicka in en ansökan om undantag från intervju under denna 365-dagarsperiod. Vänligen observera att den ansökande endast måste boka sin intervju eller skicka in sin ansökan om undantag från intervju under 365-dagarsperioden. Det finns inget krav på att intervjun måste genomföras under 365-dagarsperioden. Alla kvitton för betalning av MRV-avgifter som har utfärdats före 1 oktober 2022 har förlängts till 30 september 2023 och förblir giltiga fram till detta datum.

Typer av visum och avgiftsbelopp

Ansökningsavgifterna visas nedan och gäller för en enskild visumansökan. Ansökningsavgiften för den vanligaste typen av icke-immigrationsvisum är $185. Det inkluderar turist-, affärs-, student- och utbytesvisum. De flesta petitionsbaserade visum, som till exempel arbetsvisum och visum för religiöst arbete, kostar $205. K-visum kostar $265 och avgiften för E-visum är $315. Tabellerna nedan innehåller en mer heltäckande lista över olika visumtyper och deras avgift.

Typer av visum och avgiftsbelopp – sorterade efter avgiftsklass
Avgiftsbelopp (USD) Avgiftsbelopp (SEK) Visumtyp Beskrivning
$185 N/A B Affärer/turist
$185 N/A C-1 Genomresa
$185 USD N/A D Fartygs-/flygbesättning
$185 N/A F Student (akademisk)
$185 N/A I Journalist och media
$185 N/A J Utbytesbesökare
$185 N/A M Student (yrkesinriktad)
$185 N/A T Offer för människohandel
$185 N/A TN/TD NAFTA-yrkesmän
$185 N/A U Offer för brottslig verksamhet
$205 N/A H Tillfälliga arbetare/säsongsarbetare och tidsbegränsade anställningar, praktikanter
$205 N/A L Koncerninterna överföringar
$205 N/A O Personer med extraordinär förmåga
$205 N/A P Idrottsmän. Artister och underhållare
$205 N/A Q Internationellt kulturutbyte
$205 N/A R Religiöst arbete
$265 N/A K Fästman/fästmö eller make/maka till amerikansk medborgare
$315 N/A E Avtalshandlare/investerare, yrkesspecialister från Australien
Typer av visum och avgiftsbelopp – sorterade efter typ av visum
Visumtyp Beskrivning Avgiftsbelopp (USD) Avgiftsbelopp (SEK)
B Affärer/turist $185 N/A
C-1 Genomresa $185 N/A
D Fartygs-/flygbesättning $185 N/A
E Avtalshandlare/investerare, yrkesspecialister från Australien $315 N/A
F Student (akademisk) $185 N/A
H Tillfälliga arbetare/säsongsarbetare och tidsbegränsade anställningar, praktikanter $205 N/A
I Journalist och media $185 N/A
J Utbytesbesökare $185 N/A
K Fästman/fästmö eller make/maka till amerikansk medborgare $265 N/A
L Koncerninterna överföringar $205 N/A
M Student (yrkesinriktad) $185 N/A
O Personer med extraordinär förmåga $205 N/A
P Idrottsmän. Artister och underhållare $205 N/A
Q Internationellt kulturutbyte $205 N/A
R Religiöst arbete $205 N/A
T Offer för människohandel $185 N/A
U Offer för brottslig verksamhet $185 N/A
TN/TD NAFTA-yrkesmän $185 N/A

Visumtyper och villkor som inte kräver någon avgift

  • Sökanden av A-, G-, C-2-, C-3-, NATO- och diplomatvisum (i enlighet med 22 CFR 41.26).
  • Sökanden som innehar J-visum och som deltar i vissa officiella amerikanska statligt sponsrade utbildningsmässiga och kulturella utbyten.
  • Ersättning av ett maskinläsbart visum inom ett år från viseringsutfärdandet, då det ursprungliga visumet inte fästs ordentligt eller då visumet måste återutfärdas utan att den sökande har gjort något fel.
  • Sökanden som undantas genom internationella avtal, däribland medlemmar av och personal för ett av FN:s generalförsamling erkänt observatörsuppdrag till FN:s högkvarter (inkluderar även nära familjemedlemmar)
  • Sökanden som reser för vissa välgörande ändamål.
  • Statligt anställda av USA som reser i tjänsten, samt
  • förälder, syskon, make/maka eller barn till en amerikansk regeringsanställd som dödats under tjänstgöring, vid resa för deltagande under den anställdes likvaka och/eller begravning, eller förälder, syskon, make/maka, son eller dotter till en amerikansk regeringsanställd som skadats livshotande under tjänstgöring, vid resa för att kunna närvara under akut behandling och återhämtning.

Övriga avgifter

I vissa fall betalas ytterligare viseringsavgifter direkt till det National Visa Centert, till den amerikanska ambassaden eller till Department of Hemland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement).

Avgifter för utfärdande av icke-immigrationsvisum (”reciprocitet”)

Sökanden från vissa länder kan behöva betala en avgift för viseringsutfärdandet efter att deras ansökan har godkänts. Dessa avgifter baseras på ”reciprocitet” (vad ett annat land kräver av en amerikansk medborgare för ett liknande visum). USA strävar efter att avskaffa avgifter för viseringsutfärdande när så är möjligt, men när en utländsk regering ålägger dessa avgifter för en amerikansk medborgare för vissa visumtyper kommer USA att ålägga en ”reciprok” avgift för medborgarna i det landet för liknande visumtyper. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats innehåller mer information om avgifter vid utfärdandet av visum och kan hjälpa dig att avgöra om någon utfärdandeavgift tillkommer för din nationalitet. Svenska medborghare berörs ej av denna avgift.

SEVIS-avgifter

Informationssystemet för studenter och utbytesbesökare (SEVIS) är ett Internetbaserat system som spårar F-, M- och J-visumdeltagare (och deras familjemedlemmar) från den tidpunkt då de får sin första dokumentation (antingen I-20 eller DS-2019) tills att de tar sin examen/lämnar skolan eller slutar/lämnar programmet.

F-, M- och J-visum för huvudsökanden: Kontrollera med din amerikanska skola för att försäkra dig om att din information har lagts till i SEVIS. Du behöver betala en separat SEVIS-avgift utöver visumansökningsavgiften. För icke-immigrationsstudenter med ett I-20-formulär är SEVIS-avgiften 350 USD. För de flesta utbytesbesökare med ett DS-2019-formulär är SEVIS-avgiften 220 USD.Betalning kan inte göras på den amerikanska ambassaden. Anvisningar om hur du betalar SEVIS-avgiften finns här.

SEVIS-avgiftsundantag

Sökande som deltar i ett amerikanskt statligt sponsrat program (program vars koder börjar med G-1, G-2, G-3, G-7) behöver inte betala SEVIS-avgiften.

Blanket L-avgifter (Avgift för att förebygga och upptäcka bedrägeri)

En huvudansökande som omfattas av en blanketansökan under L visa status måste betala en avgift för att förebygga och upptäcka bedrägligt beteende på US $500. Denna avgift måste betalas till kassören vid den konsulära avdelningen i samband med visumintervjun. Om en ny L-1 visumansökan baseras på ett nytt formulär I-129S, måste denna avgift betalas igen.