Visum baserat på religöst arbete

På denna sida:


FAQ

Översikt

R-visumtypen är till för personer som vill komma till USA för att arbeta i ett religiöst syfte på tillfällig basis, i enlighet med Immigration and Nationality Act (INA) § 101(a)(15)(R).

Kvalifikationer

Med religiöst arbete avses personer som av en erkänd organisation givits befogenhet att bedriva religiös dyrkan och utföra andra förpliktelser som vanligtvis utförs av auktoriserade medlemmar av prästerskapet för denna religion, samt arbetare som utövar ett religiöst kall eller har ett religiöst yrke. Du måste uppfylla följande kriterier om du ansöker om ett visum för religiöst arbete:

 • Du måste vara medlem i ett religiöst samfund som är erkänt som en äkta ideell religiös organisation i USA.
 • Ditt religiösa samfund och dess organisation måste, i förekommande fall, antingen vara skattebefriad eller vara kvalificerad för status som skattefri organisation.
 • Du måste:
  1. ha varit en medlem i ditt samfund under de närmaste två åren som omedelbart föregår din ansökan om status för religiöst arbete.
  2. avse att arbeta som präst för ditt samfund eller inom ett religiöst yrke eller någon kallelse för en erkänd, ideell religiös organisation (eller någon av den underordnad skattebefriad organisation).
  3. ha varit bosatt utanför USA och fysiskt närvarande där under minst ett helt år om du innan dess tillbringat fem år i USA inom den här kategorin.

Det finns inget krav på att du har en bosättning i utlandet som du inte har för avsikt att överge. Men du måste ha för avsikt att lämna USA vid slutet av den lagliga tidsperioden, såvida det inte finns specifika indikationer eller bevis på motsatsen.

Petitioner

Din blivande arbetsgivare måste skicka in I-129-formuläret, en petition för icke-immigrationsarbetare, till U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket, USCIS). Om du behöver mer detaljerad information om ifyllningen av I-129-formuläret, samt vad som krävs ska du läsa på USCIS webbsida för tillfälligt R-1-icke-immigrationsvisum för religiöst arbete.

Obs! Blivande arbetsgivare ska skicka in petitionen så snart som möjligt (men inte mer än 6 månader innan den föreslagna anställningen börjar) för att ge tillräcklig tid för petitionsbehandling och den efterföljande visumbehandlingen.

Petitionen, I-129-formuläret, måste godkännas innan du kan ansöka om ett visum på amerikanska ambassaden. När din petition är godkänd kommer din arbetsgivare eller ditt ombud att få ett meddelande, ett I-797-formulär, vilket fungerar som ett tillkännagivande av ditt petitionsgodkännande. Konsulattjänstemannen kommer att verifiera ditt petitionsgodkännande genom Department of State (USA:s utrikesdepartements) informationshanteringstjänst för petitioner (PIMS) under din intervju.

Du måste ta med ditt kvittonummer för I-129-petitionen till din intervju på den amerikanska ambassaden för att verifiera ditt petitionsgodkännande. Observera att ett godkännande av en petition inte garanterar ett visumutfärdande om du befinns vara olämplig för ett visum enligt den amerikanska immigrationslagstiftningen.

Ansökningsobjekt

Om du ansöker om ett visum för religiöst arbete måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Kvittonumret som är tryckt på din godkända I-129-petition. Observera att I-797-formuläret inte längre krävs för intervjun.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du ska ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Ett brev från en auktoriserad tjänsteman vid den specifika enheten på din anställande organisation som intygar att ditt religiösa medlemskap ingicks utanför USA, helt eller delvis, att den utländska organisationen och den amerikanska religiösa organisationer tillhör samma religiösa samfund och att du, omedelbart före din ansökan om ett R-visum har varit medlem i det religiösa samfundet under den nödvändiga tvåårsperioden.
 • Om du är en präst, och är behörig att hålla religiös gudstjänst för detta samfund. Förpliktelserna ska beskrivas i detalj, eller
 • om du är en religiös yrkesman, att du har minst en kandidatexamen eller motsvarande, samt att en sådan examen krävs för inträde i det religiösa yrket, eller
 • om du ska arbeta i ett icke-professionellt kall eller yrke, att du är kvalificerad om den typ av arbete som ska utföras avser en traditionell religiös roll.
 • Formerna för ersättning, inklusive summan och källan till lönen, andra typer av ersättning, som till exempel mat och boende, och alla andra förmåner där ett monetärt värde kan anges, och ett uttalande om huruvida sådan ersättning ska ges i utbyte för utförda tjänster.
 • Namnet och platsen för den specifika organisationsenheten inom det religiösa samfundet eller underordnade organisationen som du kommer att tillhandahålla tjänster för.
 • Om du kommer att arbeta för en organisation som är knuten till ett religiöst samfund behövs en beskrivning av förhållandet mellan de två organisationerna.
 • Bevis på din religiösa organisations tillgångar och arbetsmetoder.
 • Din organisations papper för inkorporering enligt gällande lag.

Mer information

Om du behöver mer information om visum för religiöst arbete ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.