Visum för utbytesbesökare

På denna sida:


FAQ

Översikt

USA välkomnar utländska medborgare som kommer till USA för att delta i utbytesprogram. Innan de ansöker om visum måste alla utbytesbesökare som ansöker antas och godkännas av en auktoriserad programsponsor. Efter godkännandet kommer den sökande att från utbildningsinstitutionen eller programsponsorerna erhålla den nödvändiga godkännandedokumentation som ska lämnas in vid visumansökan.

Utbytesbesökarprogrammets J-visum är avsett att främja utbytet av personer, kunskaper och färdigheter inom områdena utbildning, konst och vetenskap. Deltagare omfattar studenter inom alla akademiska nivåer, praktikanter som erhåller utbildning på arbetsplatsen med hjälp av företag, institutioner och byråer, lärare i grundskolor, gymnasieskolor och specialiserade skolor, professorer som kommer för att undervisa eller forska vid institutioner med högre utbildning, vetenskapsmän, yrkespraktikanter inom de medicinska och angränsande områdena och internationella besökare som kommer för resor, observation, konsultation, forskning, utbildning, delning eller för uppvisning av specialiserade kunskaper och färdigheter, eller för att delta i organiserade program människor emellan.

Anhöriga

Make/maka eller ogifta barn under 21 år som vill följa med den huvudsakliga viseringsinnehavaren av ett J-visum till USA under hela hans eller hennes vistelse måste inneha J-2-visum. Make/maka eller barn som inte har för avsikt att bosätta sig i USA med den huvudsakliga viseringsinnehavaren, utan endast önskar att besöka denne under semestern, kan vara berättigade att ansöka om (B-2)-besöksvisum.

Maken/makan och/eller barnet till en utbytesbesökare i USA får inte arbeta samtidigt som de innehar ett J-2-visum, såvida de inte har fyllt i I-765-formuläret och ansökt om anställningstillstånd. U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket, USCIS) måste ha granskat I-765-formuläret och gett J-2-innehavaren tillstånd att arbeta. USCIS webbplats har ett PDF-dokument med titeln "Anställningstillstånd" där hittar du mer information.

Ansökningsobjekt

För att ansöka om ett J-visum måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Såvida inte ditt J-program sponsras av den amerikanska regeringen (med en programkod som börjar med ett "G") måste du uppvisa ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum (behandlingsavgiften betald i lokal valuta). Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Ett godkänt DS-2019-formulär från ditt amerikanska program.
 • Såvida inte ditt J-program sponsras av den amerikanska regeringen (med en programkod som börjar med ett "G") måste du betala din SEVIS-avgiften.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du ska ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Dokument som påvisar starka ekonomiska band, sociala band och familjeband till ditt hemland som kommer att tvinga dig att återvända till ditt land efter att ditt studieprogram i USA har avslutats.
 • Finansiella dokument och övriga dokument som du tror kommer att stödja din ansökan och som ger trovärdiga bevis för att du har tillräckligt med lättillgängligt kapital för att kunna klara alla kostnader för det första studieåret och att du har tillgång till kapital som är tillräckligt för att täcka alla utgifter medan du förblir i USA.
 • Fotokopior av kontoutdrag kommer inte att accepteras såvida du inte också kan visa originalkopior av kontoutdrag eller bankböcker i original.
 • Om du får ekonomiskt stöd av någon annan person ska du ta med dig bevis på din relation till denne sponsor (t.ex. ditt födelsebevis), sponsorns senaste skattsedel i original och sponsorns bankböcker och/eller bankcertifikat.
 • Akademiska dokument som visar akademisk förberedelse. Användbara dokument innefattar skolrapporter (original är att föredra) med betyg, offentliga examensbetyg, standardiserade provresultat (SAT, TOEFL etc.) och diplom.

Stödjande dokument för anhöriga

Om du har anhöriga måste du också tillhandahålla:

 • Bevis på din relation till din make/maka och/eller barn (t.ex. vigselbevis och födelsebevis). Ansökande bosatta i Sverige ska ta med sig ett Personbevis av typen 120 - med alla relationer som går att hämta hos Skatteverket.
 • Varje make/maka eller barn måste ha sitt eget DS-2019-formulär. Detta formulär används för att erhålla visumet som krävs för att maken/makan/barnet ska kunna resa in i USA tillsammans med dig som är huvudinnehavaren av ett visum för utbytesbesökare, eller för att komma till dig i USA vid en senare tidpunkt.

Mer information

Om du behöver mer information om visum för utbytesbesökare ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.