Journalist- och medievisum

På denna sida:


Översikt

Medievisum (I) är ett icke-immigrationsvisum för representanter från utländska medier som tillfälligt reser till USA för att utöva i sitt yrke medan de samtidigt har sitt hemmakontor i ett utländskt land. Vissa förfaranden och avgifter enligt immigrationslagstiftningen gäller förhållningssättet i resenärens hemland, och USA följer i sin tur en liknande praxis, som vi kallar för ”reciprocitet”. Förfaranden för att tillhandahålla medievisum till utländska medierepresentanter för ett visst land tar hänsyn till om den visumsökandens egen regering beviljar liknande privilegier, eller är reciprok, för medie-/pressrepresentanter från USA.

Kvalifikationer

Det finns mycket specifika krav, som dikteras av amerikansk immigrationslagstiftning, som måste uppfyllas av sökande för att kvalificera sig för medievisum. För att kvalificera sig för medievisum (I) måste de sökande bevisa att de är tillräckligt kvalificerade för få ett medievisum utfärdat.

Medievisum är till för "representanter för utländska medier", däribland medlemmar av press-, radio-, film- eller tryckeribranscher, vars verksamhet är avgörande för utländska mediefunktioner, som till exempel journalister, filmteam, redaktörer och personer i liknande yrken (enligt amerikanska immigrationslagstiftningen) och som reser till USA för att utöva sitt yrke. Den sökande måste arbeta i en medieorganisations kvalificerande verksamhet som har sitt hemmakontor i ett utländskt land. Verksamheten måste i huvudsak vara informativ, och i allmänhet förknippad med processen för nyhetsrapportering och rapportera om faktiska aktuella händelser, för att kunna berättiga till medievisum. Konsulattjänstemannen avgör huruvida en verksamhet uppfyller dessa krav för medievisum. Rapportering om idrottsevenemang är vanligtvis lämpliga för utfärdande av medievisum. Andra exempel inkluderar, men är inte begränsade till, följande medierelaterade verksamhetstyper:

 • Primärt anställda i utländska informationsmedier som ägnar sig åt att filma en nyhetshändelse eller dokumentär.
 • Medlemmar i media som ägnar sig åt produktion eller distribution av film kommer endast att kvalificera sig för ett medievisum om det material som filmas kommer att användas för att sprida information eller nyheter. Dessutom måste den primära källan och fördelningen av finansieringen finnas utanför USA.
 • Journalister som arbetar under avtal. Personer som innehar ett betyg som utfärdats av en professionell journalistisk organisation, om de arbetar enligt ett avtal på en produkt som ska användas utomlands av ett informations- eller kulturellt medium för att sprida information och nyheter som inte huvudsakligen är avsedd för kommersiell underhållning eller reklam. Observera att ett giltigt anställningsavtal krävs.
 • Anställda av ett oberoende produktionsbolag där de anställda innehar ett betyg som utfärdats av en professionell journalistisk förening.
 • Utländska journalister som arbetar för ett utländskt filialkontor eller dotterbolag till ett amerikanskt nätverk, tidning eller andra medier ifall journalisten reser till USA för att rapportera om amerikanska händelser enbart för en utländsk publik.
 • Ackrediterade representanter för turistbyråer, som kontrolleras, drivs, eller subventioneras helt eller delvis av en utländsk regering, som främst ägnar sig åt att sprida saklig turistinformation om detta land, och som inte har rätt till A-2-visumklassificering.
 • Teknisk industriell information. Anställda i amerikanska kontor för organisationer, vilka distribuerar teknisk industriell information.

Frilansjournalister kommer endast att övervägas för ett I-visum ifall samtliga av följande kriterier uppfylls. Journalisten måste:

 • Inneha ett intyg som utfärdats av en professionell journalistisk organisation
 • Vara kontrakterad av en medieorganisation
 • Sprida information eller nyheter som inte primärt är avsedda för kommersiell underhållning eller reklam.

Stillbildsfotografer tillåts att komma in i USA med B-1-visum i avsikt att ta foton, förutsatt att de inte får någon inkomst från någon amerikansk källa.

Restriktioner

Medborgare från ett land som deltar i programmet för viseringsundantag och som vill resa in i USA tillfälligt som representant för utländska medier och samtidigt utöva sitt yrke inom media eller som journalist måste först skaffa ett medievisum för att resa till USA. De kan inte resa utan visum enligt programmet för viseringsundantag och de kan inte heller resa med ett turistvisum (typ B). Försök att göra så kan resultera i ett nekande av inträde till USA av tjänstemannen vid Department of Hemland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement) och Customs and Border Protection (amerikanska tull- och gränspolismyndigheten) vid ankomstplatsen. Listan nedan beskriver de situationer där ett besöksvisum eller programmet för viseringsundantag kan användas.

Resa med ett besöksvisum

Ett besöksvisum kan användas om syftet med resan är något av följande:

Delta i en konferens eller ett möte

Medierepresentanter som reser till USA för att delta i konferenser och möten som deltagare (och som inte kommer att rapportera om mötet, varken medan de är i USA eller efter återkomsten) kan resa på ett besöksvisum. Skillnaden enligt immigrationslagstiftningen är huruvida de kommer att "ägna sig åt sitt yrke" eller inte.

Gästtal, gästföreläsningar eller akademisk verksamhet

Medierepresentanter måste inneha ett besöksvisum när de reser till USA i syfte att vara gästtalare, föreläsa eller delta i annan normal akademisk verksamhet vid en närstående eller anknuten ideell enhet, en ideell forskningsorganisation, en statlig forskningsorganisation eller vid en institution för högre utbildning och då den sökande kommer att erhålla ett arvode. Talverksamheten får däremot inte pågå längre än nio dagar på en och samma institution och talaren kan inte få betalt från mer än fem institutioner eller organisationer för sådan verksamhet inom de senaste sex månaderna.

Inköp av medieutrustning

Ett besöksvisum kan användas av anställda i utländska medier för att köpa amerikansk medieutrustning eller sändningsrättigheter eller för att beställa utländsk medieutrustning eller sändningsrättigheter, eftersom dessa verksamheter utförs av vanliga affärsbesökare.

Semester

En utländsk mediejournalist kan åka på semester till USA med hjälp av ett besöksvisum och behöver inte ett medievisum, så länge som han eller hon inte kommer att rapportera om några händelser av nyhetsvärde.

Resa med ett tillfälligt arbetsvisum

Medan vissa verksamheter tydligt kvalificerar sig för medievisum eftersom de är informativa och består av innehållsrik nyhetsrapportering, så gör många andra inte det. Varje ansökan bedöms inom dess fullständiga sammanhang för varje enskilt fall. Konsulattjänstemannen inriktar sig på huruvida syftet med resan i huvudsak är informativ, och om det i allmänhet förknippas med processen för nyhetsrapportering, för att avgöra om en sökande uppfyller kraven för ett medievisum eller inte. Listan nedan beskriver situationer där ett tillfälligt arbetsvisum, som till exempel typerna H, O eller P, krävs i stället för ett typ I journalist-/medievisum.

Ett tillfälligt arbetsvisum kan användas om syftet med resan är för följande verksamheter:

Filmmaterial för kommersiell underhållning eller reklamändamål

Ett medievisum kan inte användas av sökande vars syfte med resan till USA är att filma, eller arbeta på en film, som främst är avsedd för kommersiell underhållning eller reklamändamål. Ett tillfälligt arbetsvisum krävs.

Roller för produktionsstöd, som till exempel korrekturläsare, bibliotekarier och scenografer

Personer involverade i tillhörande verksamheter, som till exempel korrekturläsare, bibliotekarier, scenografer osv. är inte berättigade till medievisum och kan kvalificera sig under en annan klassificering, som till exempel H-, O- eller P-visum.

Berättelser som är iscensatta händelser, tv-program och frågesporter

Berättelser som involverar konstlade och iscensatta händelser, även när de är oregisserade (som till exempel dokusåpor och frågesport) är inte primärt informativa och involverar i allmänhet inte journalistik. Likaså anses inte heller dokumentärer som innefattar skådespelare med iscensatta rekreationer som informativa. Medlemmarna i teamet som arbetar med sådana produktioner kommer inte att kunna kvalificera sig för medievisum. TV-, radio- och filmproduktionsbolag kan vilja söka expertråd från en immigrationsadvokat som specialiserar sig på mediearbete för specifika råd som är anpassade för det aktuella projektet.

Producera konstnärligt medieinnehåll

Medierepresentanter som kommer att resa till USA för att delta i produktionen av konstnärligt medieinnehåll (där skådespelare används) kommer inte att kunna kvalificera sig för ett medievisum. TV-, radio- och filmproduktionsbolag kan vilja söka expertråd från en immigrationsadvokat som specialiserar sig på mediearbete för specifika råd som är anpassade för det aktuella projektet.

Anhöriga

Make/maka eller ogifta barn under 21 år som vill följa med den huvudsakliga viseringsinnehavaren till USA under hela hans eller hennes vistelse måste inneha I-visum som medföljande. Make/maka och/eller barn som inte har för avsikt att bosätta sig i USA med den huvudsakliga viseringsinnehavaren, utan endast önskar att besöka denne under semestern, kan vara berättigade att ansöka om B-2-besöksvisum.

Make/maka och anhöriga får inte arbeta i USA med ett I-visum som medföljande. Om maken/makan eller anhöriga söker anställning kommer lämpligt arbetsvisum att krävas.

Ansökningsobjekt

För att ansöka om ett I-visum måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Bevis på anställning:
  • Anställd journalist: Ett brev från din arbetsgivare som visar ditt namn, din befattning inom företaget, och syftet med samt längden på din vistelse i USA.
  • Frilansjournalist som arbetar enligt avtal med en medieorganisation: En kopia av avtalet med medieorganisationen, som visar ditt namn, din befattning inom företaget, kontraktslängden samt syftet med och längden på din vistelse i USA.
  • Filmteam: Ett brev från din arbetsgivare som visar ditt namn, din befattning inom företaget, titel och en kort beskrivning av programmet som filmas samt syftet med och längden på din vistelse i USA.
  • Oberoende produktionsbolag under kontrakt med medieorganisation: Ett brev från den organisation som beställt arbetet och som visar ditt namn, titel och en kort beskrivning av programmet som filmas, kontraktslängden och den tid som krävs för att filma i USA.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa ett brev med bokningsbekräftelsen som bekräftar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du ska ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Presskort/legitimation
 • Ett brev från din arbetsgivare som anger syftet med resan, den avsedda vistelselängden, antalet år som du varit hos din arbetsgivare och antalet år av erfarenhet som du har som journalist.
Stödjande dokument för anhöriga

Om din make/maka och/eller ditt barn ansöker om ett visum vid en senare tidpunkt måste en kopia av ditt medievisum uppvisas tillsammans med denna ansökan.

Mer information

Om du behöver mer information om visum för journalister och mediearbetare ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.