Visum för genomresa/fartygsbesättning

På denna sida:


FAQ

Översikt

Genomresa (C-visum)

En medborgare i ett utländskt land som omedelbart och kontinuerligt reser genom USA på väg till en utländsk destination behöver ett giltigt genomresevisum. Undantag från detta krav innefattar de resenärer som är berättigade att resa genom USA utan visum under programmet för viseringsundantag eller resenärer som är medborgare i ett land som har ett avtal med USA som tillåter att deras medborgare reser till USA utan visum.

Om resenären söker privilegier för korta uppehåll för ändamål annat än att resa genom USA, till exempel för att besöka vänner eller för sightseeing, måste den sökande kvalificera sig för och erhålla den visumtyp som krävs för detta ändamål, som till exempel ett B-2-visum.

Besättning (D-visum)

En besättningsmedlem som tjänstgör ombord på ett fartyg eller flygplan i USA behöver ett besättningsvisum. Besättningsmedlemmar på ett flygplan eller fartyg som kommer att resa genom USA eller dess farvatten använder i allmänhet en kombination av genomrese-/besättningsvisum (C-1/D). Men i vissa fall behöver personer endast ett D-visum.

Besättningsmedlemmar som arbetar ombord på fartyg inom yttre kontinentalsockeln kan kvalificera sig för ett modifierat B-1-visum, i stället för ett besättningsvisum.

Besättningsmedlemmar som reser in i USA under deras lediga tid mellan flygresor eller kryssningar ska också skaffa sig ett B-1/B-2-visum för användning under dessa lediga dagar. Sökande som ansöker samtidigt för både ett C-1/D- och ett B-1/B-2-visum betalar endast en visumansökningsavgift.

Kvalifikationer

För att ansöka om ett genomresevisum måste du:

 • Ha som avsikt att omedelbart och utan avstickare resa genom USA.
 • Inneha en vanlig resebiljett eller annat bevis på anordnat färdsätt till din destination.
 • Tillräckligt med kapital för vad du kan behöva under din genomresa.
 • Tillstånd att resa in i ett annat land vid den fortsatta resan från USA.

För att ansöka om andra C-, D- eller C-1-/D-visum måste du kunna visa för en konsulattjänsteman att:

 • Syftet med resan är att resa in i USA enbart för genomresa eller arbete som besättning.
 • Du tänker inte få betalt av någon amerikansk arbetsgivare medan du är i USA, såvida du inte har fått beviljat lämpligt godkännande för ett tillfälligt arbetsvisum.
 • Du planerar att stanna kvar under en viss, begränsad tidsperiod.
 • Du har bevis på att du har kapital nog att täcka dina kostnader medan du är i USA.

Ansökningsobjekt

För att ansöka om ett genomresevisum eller ett visum för besättningsmedlemmar, måste du lämna in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.
 • Personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Om tillämpligt, en sjömansbok som gäller till efter utgångsdatumet för ditt anställningsavtal och alla tidigare sjömansböcker. Besättningsmedlemmar måste lämna in en officiell förlustrapport om de inte kan lämna in boken.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Även om stödjande dokument kan hjälpa dig under din intervju kommer konsulattjänstemännen huvudsakligen att förlita sig på intervjun för att avgöra din rätt till ett visum. Med andra ord, stödjande dokument är frivilliga och av underordnad betydelse.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör du ta med dig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra din information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du ska ta med dig följande dokument till din intervju:

 • Aktuella bevis på inkomst, skattebetalningar, innehav av egendom, företagsägande eller tillgångar.
 • Ett brev från din arbetsgivare som beskriver din befattning, lön, hur länge du har varit anställd, eventuell godkänd semester och affärssyfte (om det finns något) inför din USA-resa.
 • I förekommande fall, en resplan och/eller annan information om din planerade resa. (Detta kan vara preliminärt.)
 • Bankböcker för sparkonton eller andra bevis på likvida tillgångar som visar saldot på dina konton och kontoaktiviteten.
 • Hyresavtal eller fastighetskontrakt.
 • För besättning: ett brev från ditt företags huvudkontor och/eller din sjömansbok.

Mer information

Om du behöver mer information om genomresevisum och visum för besättningsmedlemmar ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.