Affärs-/turistvisum

På denna sida:


FAQ

Översikt

B-1/B-2-besöksvisum är till för personer som reser till USA tillfälligt för affärer (B-1) eller för nöjes skull eller medicinsk behandling (B-2). Generellt är B-1-visumet till för resenärer som konsulterar med affärsbekanta, deltar i vetenskapliga, pedagogiska, yrkesmässiga eller affärsmässiga konventioner/konferenser, löser ett dödsbo eller förmedlar kontrakt. B-2-visumet är till för resor som är fritidsbaserade, inklusive turism, besök hos vänner eller släktingar, medicinsk behandling och verksamheter av broderlig eller social karaktär. Ofta kombineras B-1- och B-2-visumen och utfärdas som ett visum: B-1/B-2.

Kvalifikationer

Om du ansöker om ett B-1/B-2-visum måste du bevisa för en konsulattjänsteman att du kvalificerar för ett amerikanskt visum enligt U.S. Immigration and Nationality Act (INA). Paragraf 214(b) av INA förutsätter att varje B-1/B-2-sökande är någon som avser immigrera. Du måste övervinna detta lagliga antagande genom att visa:

 • Att syftet med resan till USA är ett tillfälligt besök, för till exempel affärer, semester eller medicinsk behandling
 • Att du planerar att stanna kvar i USA under en viss, begränsad tidsperiod
 • Bevis på kapital för att täcka dina kostnader medan du är i USA
 • Att du har en bostad utanför USA, liksom andra bindande sociala eller ekonomiska band, som kommer att säkerställa din återresa efter avslutat besök

Privat anställda eller hushållsanställda och besättningsmedlemmar som arbetar ombord på fartyg inom yttre kontinentalsockeln kan vara kvalificerade för B-1-visum under vissa omständigheter.

Vissa utländska medborgare är inte berättigade till visum enligt Immigration and Nationality Act (INA). Du kan läsa mer om immigrations- och nationalitetsakten och visumolämplighet här.

Ansökningsobjekt

Om du ansöker om ett affärs-/turistvisum måste du skicka in följande:

 • Ett elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). Gå till webbsidan för DS-160 om du behöver mer information om formuläret DS-160.
 • Ett giltigt pass för att resa till USA. Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
 • Ett (1) 2 x 2 tum (5 cm x 5 cm) foto som är taget under de senaste sex månaderna. Denna webbsida har information om det nödvändiga fotoformatet.
 • Ett kvitto som visar betalningen  av din icke-återbetalningsbara ansökan för ett icke-immigrationsvisum, behandlingsavgift betalad i lokal valuta. Denna webbsida har mer information om hur du betalar denna avgift. Om ett visum utfärdas, kan det tillkomma ytterligare en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet, beroende på din nationalitet. Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats kan hjälpa dig att ta reda på om du måste betala en reciprocitetsavgift för visumutfärdandet och vad avgiftsbeloppet är.

Utöver dessa artiklar måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som visar att du har bokat en intervju via denna tjänst. Du kan också ta med de stödjande dokument som du tror stärker den information som lämnats till konsulattjänstemannen.

Hur man ansöker

Steg 1

Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande information för att schemalägga din bokning:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du behöver hjälp med att hitta detta nummer.)
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
Steg 4

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du måste ta med dig din utskrivna kopia av din bokningsbekräftelse, din DS-160-bekräftelsesida, ett foto taget under de senaste sex månaderna och ditt nuvarande och alla gamla pass. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.

Stödjande dokument

Stödjande dokument är bara en av många faktorer som en konsulattjänsteman kommer att överväga under din intervju. Konsulattjänstemän granskar varje ansökan individuellt och överväger professionella, sociala, kulturella faktorer och andra faktorer under bedömningen. Konsulattjänstemän kan titta på dina specifika avsikter, familjesituationen och dina långsiktiga planer och framtidsutsikter i ditt bosättningsland. Varje fall prövas individuellt och granskas i enlighet med alla regler enligt gällande lag.

Varning: Överlämna inte falska dokument. Bedrägeri eller falsk framställning kan leda till ett permanent visumförbud. Om konfidentialitet är viktigt bör den sökande ta med sig dokumenten till den amerikanska ambassaden i ett förseglat kuvert. Den amerikanska ambassaden kommer inte att göra denna information tillgänglig för någon och kommer att respektera informationens konfidentialitet.

Du bör ta med dig följande dokument till din intervju. Originaldokument är alltid att föredra framför fotokopior och du måste ta med dig dessa dokument till intervjun. Faxa, e-posta eller posta inte eventuella stödjande dokument till den amerikanska ambassaden.

 • Aktuella bevis på inkomst, skattebetalningar, innehav av egendom, företagsägande eller tillgångar.
 • Din resplan och/eller övrig förklaring om din planerade resa.
 • Ett brev från din arbetsgivare som beskriver din befattning, lön, hur länge du har varit anställd, eventuell godkänd semester och affärssyfte (om det finns något) inför din USA-resa.
 • Kriminal-/domstolsregister avseende något gripande eller någon fällande dom var som helst, även om du har avtjänat ditt straff eller senare benådats.

Dessutom, baserat på ditt syfte med resan, bör du överväga att ta med dig följande:

Studenter

Ta med dina senaste skolresultat, betyg och examina/examensbevis. Ta också med bevis för ekonomiskt stöd, som till exempel månatliga kontoutdrag, bankcertifikat eller annan bevisning.

Vuxna arbetare

Ta med ett anställningsbrev från din arbetsgivare och lönebesked från de senaste tre månaderna.

Affärsmän och företagsledare

Ta med bevis på din befattning inom företaget och din lön.

Besöka en släkting

Ta med kopior på din släktings statusbevis (t.ex. green card, naturaliseringscertifikat, giltigt visum, etc).

Tidigare besök i USA

Om du tidigare har varit i USA ska du ta med alla dokument som styrker din immigrations- eller visumstatus.

Stödjande dokument för sökande som söker medicinsk vård

Om du vill resa till USA för medicinsk behandling ska du vara beredd på att uppvisa följande dokumentation utöver de dokument som anges ovan och förutom dem som konsulattjänstemannen kan begära:

 • En medicinsk diagnos från en lokal läkare som förklarar din typ av sjukdom och anledningen till att du behöver behandling i USA.
 • Ett brev från en läkare eller vårdinrättning i USA som uttrycker en vilja att behandla denna specifika sjukdom och som beskriver den beräknade längden och kostnaden för din behandling (inklusive läkarnas avgifter, sjukhusvistelsen, och alla medicinskt relaterade kostnader).
 • En rapport över det ekonomiska ansvaret från de personer eller organisationer som betalar för dina transport-, medicinska och uppehållskostnader. De personer som garanterar betalningen av dessa kostnader måste tillhandahålla bevis på sin förmåga att göra det, ofta i form av bankutdrag eller andra resultaträkningar/besparingar eller bestyrkta kopior av självdeklarationer.

Mer information

Om du behöver mer information om affärs- och turistvisum kan du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats.