Säkerhetsbestämmelser

På denna sida:


Översikt

Alla besökare på den amerikanska ambassaden, inklusive för tjänster för amerikanska medborgare och visum-intervjuer, måste alltid bära ansiktsskydd medan de befinner sig på ambassaden eller på det konsulära området. Besökare förväntas medta eget munskydd/ansiktsmask under besöket och kan avvisas om de inte kan efterleva detta krav. Detta gäller för alla över 4 år.

 Var vänlig besök CDC:s webbplats för råd angående tillverkning och effektiv användning av ansiktsskydd.

 För att begränsa potentiell exponering för det nya coronaviruset, begär den amerikanska ambassaden i Stockholm att individer med väntande konsulära besök som uppfyller följande kriterier senarelägger sina besök med minst 14 dagar:

(1) Individer som upplever influensaliknande symptom; eller

(2) Individer som tror att de har exponerats för det nya coronaviruset.

Alla besökare måste genomgå en flygplatsliknande säkerhetskontroll. När du planerar för din intervju ska du endast ta med dig vad du behöver för intervjun. Det är inte tillåtet att gå in på den amerikanska ambassaden medan du har med dig något av följande föremål:

  • Batteridrivna eller elektroniska enheter, som till exempel mobiltelefoner, handdatorer, digitala klockor, personsökare, kameror, ljud-/videokassetter, cd-skivor, MP3-filer, disketter, bärbara datorer eller bärbara musikspelare
  • Stora axelremsväskor – endast väskor som kan bäras i handen kommer att tillåtas
  • Väskor, som till exempel resväskor, ryggsäckar, portföljer, läderväskor, tygväskor och stängbara mappar – du får endast använda plastpåsar som innehåller ansökningsrelaterade dokument
  • Mat och dryck
  • Förseglade kuvert eller paket
  • Cigaretter, cigarrer, tändsticksaskar, tändare
  • Vassa föremål, som till exempel saxar, pennknivar eller nagelfilar
  • Vapen eller explosiva material av något slag

Denna lista är inte uttömmande. Ytterligare föremål kan förbjudas efter beslut från säkerhetspersonalen.

Det finns ett begränsat utrymme för förvaring av små föremål som t.ex. elektronisk utrustning, mobiltelefoner eller pekdatorer i ambassadens entré. Bärbara datorer och större elektriska/elektroniska enheter är förbjudna att ta med sig in. Du kommer inte att bli insläppt för ditt besök om du har en bärbar dator eller en större elektrisk/elektronisk enhet med dig. Vi har inga skåp eller någon förvaringsanordning för större bagage på ambassaden. Förvaringsskåp finns på buss-/tågstationen i Stockholm (Centralstationen) eller på flygplatsen.

Av säkerhetsskäl finns det inget informationsfönster för oanmälda besökare på den amerikanska ambassaden. Endast visumsökande med schemalagda intervjuer kommer att släppas in.